Bai 8 biet on thuong binh liet si

24 146 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:40

MễN O C LP BIT N THNG BINH LIT S (TIT 2) o c Kim tra bi c: Vỡ chỳng ta phi kớnh trng v bit n cỏc thng binh v lit s? Em phi lm gỡ t lũng kớnh trng v bit n cỏc thng binh v lit s? o c Bit n thng binh, lit s (Tit 2) Tìm hiểu gơng chiến đấu anh hùng o c Bit n thng binh, lit s (Tit 2) THO LUN NHểM ( phỳt) * Yờu cu : Xem tranh v k v nhng ngi anh hựng: +Ngi tranh (hoc nh) l ? + Em bit gỡ v gng chin u hy sinh ca ngi anh hựng ,lit s ú ? + Hóy hỏt hoc c mt bi th v ngi anh hựng, lit s ú 2 Lý Tự Trọng Võ Thị Sáu Nông Văn Dền Trần Quốc Toản Nhúm ễng sinh ngy 20 thỏng 10 nm 1914 ti lng Bn My, tnh NaKhon - Thỏi Lan Quờ gc ụng huyn Thch H, H Tnh Ngy thỏng nm 1931, bui mớt tinh k nim mt nm cuc ngha Yờn Bỏi t chc ti Si Gũn, Lý T Trng ó bn cht viờn mt Le Grand Tuy nhiờn, sau ú ụng ó b bt giam vo Khỏm Ln v b kt ỏn t hỡnh ngy 20 thỏng 11 nm 1931 mi 17 tui o c Bit n thng binh, lit s (Tit 2) M v tng i Lý T Trng NHểM Ch Vừ Th Sỏu tờn tht l Nguyn Th Sỏu , quờ B Ra Vng Tu Nm 14 tui ch nhn nhim v u tiờn ca Cỏch mng giao cho , ch ó dựng lu n git mt quan ba Phỏp , lm b thng mt s tờn khỏc Nm 15 tui cng vi lu n ch ó git cht tờn Cai tng Tũng , mt tờn bỏn nc i gian, i ỏc Ln ú ch b gic Phỏp bt Sau ba nm lu y ,chỳng ó x ch mc ỏn t hỡnh Ch hi sinh va trũn 18 tui o c Bit n thng binh, lit s (Tit 2) M v tng i Vừ Th Sỏu (1935 1952) NHểM Trn Quc Ton thuc dũng dừi Hoi c Vng Nm 1282 vua Trn Nhõn Tụng chc hi ngh mi cỏc bụ lóo v bn k ỏnh gic nguyờn , lỳc y Trn Quc Ton mi 15 tui vua khụng cho hp vỡ nh tui v thng cho qu cam Trn Quc Ton phn khớch búp nỏt qu cam lỳc no khụng hay Trn Quc Ton o c Bit n thng binh, lit s (Tit 2) Trn Quc Ton v Lỏ c thờu sỏu ch vng NHểM NễNG VN DN (KIM NG) *Kim ng tờn tht l Nụng Vn Dn , ngi dõn tc Nựng , sinh nm 1928 ti Cao Bng Anh l ngi i viờn u tiờn , l mt liờn lc viờn dng cm ,mu trớ Trong mt ln bo v an ton cho cỏn b Cỏch mng hp , anh ỏnh lc hng , ch phỏt hin v bỏm theo Ting sỳng ó giỳp mi ngi thoỏt nguy him v cng chớnh ting sỳng y ó ngn bc chõn Kim ng tr v vi ng i Anh hy sinh va trũn 15 tui o c Bit n thng binh, lit s (Tit 2) M v tng i Kim ng o c Bit n thng binh, lit s (Tit 2) B Vn n La Vn Cu Nguyn Th Minh Khai o c Bit n thng binh, lit s (Tit 2) Nguyn Vn Tri Trn Th Lý Nguyn Vn C o c Bit n thng binh, lit s (Tit 2) Em hóy mỳa, hỏt, c th, k chuyn v ch bit n thng binh, lit s o c Bit n thng binh, lit s (Tit 2) Em hóy tỡm hiu v gii thiu nhng hot ng n n ỏp ngha a phng em - Xõy dng bia ghi danh, i tng nim Chm súc m lit s - Thm hi, tng qu au bnh, l, tt - Min cỏc khon hc phớ, cho con, em thng binh, lit s trng hc - H tr tin mai tỏng cho thng binh, bnh binh, b m Vit Nam anh hựng h qua i - a ún thõn nhõn thm ving m lit s o c Bit n thng binh, lit s (Tit 2) Em hóy k tờn mt s trng hc, ng ph, cụng viờn mang tờn cỏc anh hựng, lit s m em bit o c Bit n thng binh, lit s (Tit 2) o c Bit n thng binh, lit s (Tit 2) Vỡ chỳng ta cn phi kớnh trng v bit n cỏc thng binh v lit s ? o c Bit n thng binh, lit s (Tit 2) KT LUN: Thng binh, lit s l nhng ngi ó hy sinh xng mỏu vỡ T quc Chỳng ta cn ghi nh v n ỏp cụng lao to ln ú bng nhng vic lm thit thc ca mỡnh o c Bit n thng binh, lit s (Tit 2) Em hóy tỡm nhng cõu tc ng núi v lũng bit n GHI NH: Ung nc nh ngun n qu nh k trng cõy (Tc ng)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 8 biet on thuong binh liet si , Bai 8 biet on thuong binh liet si , Bai 8 biet on thuong binh liet si

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay