Bai 5 chia se vui buon cung ban (2)

8 131 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:39

Môn: Gi Đạo đức Bài cũ: ? 1, Khi bạn có chuyện vui, em cần làm gì? Vì sao? 2, Khi bạn có chuyện buồn, em cần làm gì? Vì sao? Bài tập 4: Em viết vào ô chữ Đ trước việc làm chữ S trước việc làm sai bạn bè Đ Đ Đ Đ Đ a, Hỏi thăm, an ủi bạn có chuyện buồn b, Động viên, giúp đỡ bạn bị điểm c, Chúc mừng bạn điểm 10 d, Vui vẻ nhận phân công giúp đỡ bạn học kém.đ, Tham gia bạn quyên góp sách vở, quần áo cũ để giúp đỡ bạn nghèo S e, Thờ cười nói bạn có chuyện buồn Đ g, Kết bạn với bạn bị khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn S h, Ghen tức thấy bạn học giỏi Bài tập 5: a) Em biết chia sẻ vui buồn với bạn bè lớp, trờng chưa lúc bạn bè chia sẻ vui buồn chưa? Hãy kể cho bạn nghe b) Khi chia sẻ vui buồn với bạn hay bạn bè chia sẻ, em cảm thấy nào? Trò chơi ô chữ Luật chơi: - Ô chữ gồm từ hàng ngang từ hàng dọc Giải từ hàng ngang tìm từ hàng dọc - Đội rung chuông trư ớc đội giành quyền trả lời trớc - Đội thắng đội có số hoa nhiều Trò chơi ô chữ Từ nghĩa với từ thổ lộ? (5 chữ cái) Khi bạn gặp khó khăn cần làm gì? (6 chữ cái) Nhạc sĩ sáng tác bài: Lớp đoàn kết ? (7 chữ cái) Nếu bạn gặp chuyện không vui, việc T ÂMS GI P Đ M N G L Â N làm em gì?(6 chữ cái) H I HAN Mọi trẻ em có quyền (8 chữ cái) B è NHĐNG Để xây dựng tập thể lớp vững mạnh, em cần làm gì?(7 chữ cái) ĐO NK T Bầu thương lấy bí Tuy khác giống chung GI N (4 chữ cái) Kết luận: - Khi bạn bè có chuyện vui buồn, cần chia sẻ bạn để niềm vui đợc nhân lên, nỗi buồn vơi -đi.Mọi trẻ em có quyền đối xử công bằng, không phân biệt đối xử với bạn gặp bất hạnh sống
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 5 chia se vui buon cung ban (2) , Bai 5 chia se vui buon cung ban (2) , Bai 5 chia se vui buon cung ban (2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay