Bai 4 quan tam cham soc ong ba cha me anh chi em

18 233 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:39

MễN O C ao c: HOT ễNG KHI ễNG C lp hỏt bi: C nh thng yờu ao c: Quan tõm chm súc ụng b, cha me, anh chi em (Tiờt 1) Bi tõp1: Em hóy nh v k cho cỏc ban nhúm nghe v s yờu thng, quan tõm, chm súc ca ụng b, cha me i vi em ao c: Quan tõm chm súc ụng b, cha me, anh chi em ễng b, cha me, anh chi em l nhng ngi thõn yờu nhõt ca em, luụn yờu thng, quan tõm, chm súc v dnh cho em nhng gỡ tt ep nhõt ao c: Quan tõm chm súc ụng b, cha me, anh chi em Bi tõp a oc truyờn: Bo hoa ep nhõt ao c: Quan tõm chm súc ụng b, cha me, anh chi em Bi tõp b Tra li cac cõu hoi sau: Chi em Ly ó lam gi nhõn dip sinh nhõt me? Vi me Ly lai noi rng bo hoa ma chi em Ly tng me la bo hoa ep nhõõt? ao c: Quan tõm chm súc ụng b, cha me, anh chi em Em cõn quan tõm, chm súc ụng b, cha me, anh chi em cuục sng gia ỡnh thờm ho thuõn, õm õm, hanh phỳc ao c: Quan tõm chm súc ụng b, cha me, anh chi em Bi tõp Nhõn xột cach c x cac tinh di õy i vi ụng ba cha me ? a Bao gi sau ba n, Hng cng nhanh nhen rot nc, lõy tm cho ụng ba, cha me Nhng lỳc ranh ri, Hng cũn nh toc sõu, oc bao cho ụng ba nghe ao c: Quan tõm chm súc ụng b, cha me, anh chi em Bi tõp Nhõn xột cach c x cac tinh di õy i vi ụng ba cha me ? b Sõm ang chi vi cac ban u ngừ thi thõy ba ngoai quờ chi Sõm vi chay n lc tỳi ba tim qua ri quay lai chi tip vi cac ban S ao c: Quan tõm chm súc ụng b, cha me, anh chi em Bi tõp Nhõn xột cach c x cac tinh di õy i vi ụng ba cha me ? c Mõy hụm nay, b Phong bõn viờc c quan Va n ti xong, b ó ngi vao ban lam viờc Thõy võy, Phong nho ti vi va d danh em em khoi vao quõy b ao c: Quan tõm chm súc ụng b, cha me, anh chi em Nhõn xột cach c x cac tinh di õy i vi ụng ba cha me ? Bi tõp d Hụm b me i vng, ch co Linh nha trụng em Linh mai chi nhay dõy vi ban, em ngó sng ca tran S ao c: Quan tõm chm súc ụng b, cha me, anh chi em Nhõn xột cach c x cac tinh di õy i vi ụng ba cha me, anh chi em ? Bi tõp e Thõy me bi m, Hng khụng i chi Em quanh qun bờn me: lỳc rot nc, lỳc lai thay khn chm tran cho me c a Nờn lm b Khụng nờn lm e d ao c: Quan tõm chm súc ụng b, cha me, anh chi em ễng b, cha me, anh chi em l nhng ngi thõn yờu nhõt ca em, luụn yờu thng, quan tõm, chm súc v dnh cho em nhng gỡ tt ep nhõt Ngc lai, em cung cú bụn phõn quan tõm chm súc ụng b, cha me, anh chi em cuục sng gia ỡnh thờm ho thuõn, õm õm, hanh phỳc ao c: Quan tõm chm súc ụng b, cha me, anh chi em Trũ chi: Em tõp lm phúng viờn Giáo viên chủ nhiệm tập thể học sinh lớp 3A Xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo Kính chúc thầy cô năm học thắng lợi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 4 quan tam cham soc ong ba cha me anh chi em , Bai 4 quan tam cham soc ong ba cha me anh chi em , Bai 4 quan tam cham soc ong ba cha me anh chi em

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay