Tap doc trung thu doc lap NGỌC

24 187 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:22

Tập thể lớp 4A4 Chia đoạn Bài chia làm đoạn: - Đoạn 1:Năm dòng đầu - Đoạn 2: Từ Anh nhìn trăng …đến to lớn vui tươi - Đoạn 3: phần lại Đêm anh đứng gác trại Trăng ngàn gió núi bao la khiến lòng anh man mác nghĩ tới trung thu nghĩ tới em Trăng đêm soi sáng xuống nước Việt Nam độc lập yêu quý em Trăng sáng mùa thu vằng vặc chiếu khắp thành phố, làng mạc, núi rừng, nơi quê hương thân thiết em Anh nhìn trăng nghĩ tới ngày mai… Ngày mai, em có quyền mơ tưởng sống tươi đẹp vô Mươi mười lăm năm thôi, em thấy ánh trăng này, dòng thác nước đổ xuống làm chạy máy phát điện ; biển rộng, cờ đỏ vàng phấp phới bay tàu lớn Trăng em soi sáng ống khói nhà máy chi chít, cao thẳm, rải đồng lúa bát ngát vàng thơm, với nông trường to lớn, vui tươi Trăng đêm sáng quá! Trăng mai sáng Anh mừng cho em vui Tết Trung thu độc lập anh mong ước ngày mai đây, tết trung thu tươi đẹp đến với em Luyện đọc câu + Đêm anh đứng gác trại Trăng ngàn gió núi bao la khiến lòng anh man mác nghĩ tới trung thu nghĩ tới em + Anh mừng cho em vui Tết Trung thu độc lập anh mong ước ngày mai đây, tết trung thu tươi đẹp đến với em rải đồng lúa bát ngát vàng thơm, với nông trường to lớn vui tươi đồng lúa bát ngát vàng thơm Trăng soi sáng ống khói nhà máy Có điện thắp sáng Có tàu hoả nối liền Nam Bắc Trẻ em người lớn vui chơi Được ca hát đêm Trung thu Anh nhìn trăng nghĩ tới ngày mai… Ngày mai em có quyền mơ tưởng sống tươi đẹp vô Mươi mười lăm thôi, em thấy ánh trăng này, dòng thác nước đổ xuống làm chạy máy phát điện; biển rộng, cờ đỏ vàng phấp phới bay tàu lớn Trăng em soi sáng ống khói nhà máy chi chít, cao thẳm, rải đồng lúa bát ngát vàng thơm, với nông trường to lớn, vui tươi Thi [...]...đồng lúa bát ngát vàng thơm Trăng soi sáng những ống khói nhà máy Có điện thắp sáng Có tàu hoả nối liền Nam Bắc Trẻ em và người lớn được vui chơi Được ca hát trong đêm Trung thu Anh nhìn trăng và nghĩ tới ngày mai… Ngày mai các em có quyền mơ tưởng một cuộc sống tươi đẹp vô cùng Mươi mười lăm nữa thôi, các em sẽ thấy cũng dưới ánh trăng này, dòng thác nước đổ xuống làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tap doc trung thu doc lap NGỌC , Tap doc trung thu doc lap NGỌC , Tap doc trung thu doc lap NGỌC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay