số 0 trong phép nhân phép chia

13 169 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:22

Kiểm tra cũ : Tính : x x = 16 x = x : = = 16 : 1/ Phép nhân có thừa số 0x2= + =0 0x3= 0+ + =0 Vậy x = ta có x = Vậy ta có 0x3 = 3x0 = * Số nhân với số Số nhân với 0x4= 2/ Phép chia có số bị chia 0x2=0 > : = 0x5=0 > : = * Số chia cho số khác Chú ý : Không có phép chia cho :3 = Kết luận : * Số nhân với số * Số nhân với * Số chia cho số khác 3/ Thực hành : Bài : Tính nhẩm : x =0 x =0 0x3=0 3x0=0 x =0 x =0 0x1= 1x0= 3/ Thực hành : Bài : Tính nhẩm : 0:4= 0:3= 0:2= 0:1= 3/ Thực hành : Bài : Số ? x = 0 : = x 0 = : = TRÒ CHƠI : A Chọn kết B 25 5x x 0= C TRÒ CHƠI : Biểu thức sau có kết : A- BC- : x 1 x + : + - Hướng dẫn học tập nhà : + Học thuộc câu kết luận + Ôn bảng nhân , bảng chia + Chuẩn bị sau : luyện tập [...]...- Hướng dẫn học tập ở nhà : + Học thuộc các câu kết luận + Ôn các bảng nhân , bảng chia + Chuẩn bị bài sau : luyện tập
- Xem thêm -

Xem thêm: số 0 trong phép nhân phép chia , số 0 trong phép nhân phép chia , số 0 trong phép nhân phép chia

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay