lời ước dưới ánh trăng bản 2

14 168 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:21

Kể chuyện: Lời ước trăng Hình Hình Hình Hình Đêm rằm tháng Giêng, cô gái tròn 15 tuổi đến bên hồ cầu phúc Chị Ngàn cô gái mù đến hồ Nghe chị Ngàn cầu khẩn, ngạc nhiên Chị Ngàn ơi, em hiểu Đêm rằm tháng Giêng, cô gái tròn 15 tuổi đến bên hồ cầu phúc Chị Ngàn cô gái mù đến hồ Nghe chị Ngàn cầu khẩn, ngạc nhiên Chị Ngàn ơi, em hiểu Kể lại toàn câu chuyện Thảo luận nhóm • Cô gái mù câu chuyện cầu nguyện điều gì? • 2.Hành động cô gái cho thấy cô người nào? • Em tìm kết cục vui cho câu chuyện [...]...Chị Ngàn ơi, em hiểu ra rồi Kể lại toàn bộ câu chuyện Thảo luận nhóm 4 • 1 Cô gái mù trong câu chuyện cầu nguyện điều gì? • 2. Hành động của cô gái cho thấy cô là người thế nào? • 3 Em hãy tìm một kết cục vui cho câu chuyện trên
- Xem thêm -

Xem thêm: lời ước dưới ánh trăng bản 2 , lời ước dưới ánh trăng bản 2 , lời ước dưới ánh trăng bản 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay