giáo án sinh hoạt đội

12 207 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:21

NỘI DUNG SINH HOẠT 1.Sơ kết thi đua tuần 14 2.Phương hướng thi đua tuần 15 3.Vui chơi văn nghệ ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH CHI ĐỘI Kim Đồng TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG ĐÌNH - -  TUẦN 14  ****************************************** KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 14 Phân đội 1: Xếp thứ Nhất Phân đội 3: Xếp thứ Hai Phân đội : Xếp thứ Ba Phân đội : Xếp thứ Ba Đội Đội viên viên chăm chăm ngoan: ngoan: 1 Nguyễn Nguyễn Minh Minh Thư Thư 2 Nguyễn Nguyễn Thu Thu Hằng Hằng 3 Lê Lê Hương Hương Giang Giang 44 Lê Lê Thị Thị Ngọc Ngọc Anh Anh 5 Phùng Phùng Thu Thu Ngân Ngân 6 Đinh Đinh Hoàng Hoàng Hải Hải ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH CHI ĐỘI TRẦN QUỐC TOẢN TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG ĐÌNH - -  TUẦN 15  ****************************************** 1.Noi gương anh đội, rèn nề nếp Đội viên Thi đua học tập tốt chào mừng ngày 22/12 Tổ chức thăm viếng Đài tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ S ½ n sµ n g ĐÓNG GÓP S ½ n sµ n g ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH CHI ĐỘI Trần Quốc Toản TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG ĐÌNH - - S ½ n sµ n g [...]...ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH CHI ĐỘI Trần Quốc Toản TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG ĐÌNH - - S ½ n sµ n g
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án sinh hoạt đội , giáo án sinh hoạt đội , giáo án sinh hoạt đội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay