vẽ tự do bằng cọ vẽ và bút chì mẫu 2

12 168 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:17

Mụn Tin hc Em hóy k tờn cỏc kiu v hỡnh e-lip, hỡnh trũn? Ch v ng biờn V ng biờn v tụ mu bờn Ch tụ mu bờn Em hóy v hỡnh sau: Con cỏnh cam a b c HP CễNG C BT CHè C V 1, V bng c v Nờu cỏc thao tỏc cô sử dụng công cụ cọ vẽ? Cỏc bc thc hin: Bc Chn cụng c hp cụng c Bc Chn mu v Bc Chn nột v di hp cụng c Bc Kộo th chut v Thực hành - Khởi động phần mềm Paint - Dùng công cụ cọ vẽ, vẽ gà Thực hành - Khởi động phần mềm Paint - Dùng công cụ cọ vẽ, vẽ gà - Bổ sung chi tiết để có tranh đẹp Dặn dò Tiết sau học cách sử dụng bút chi Chỳc cỏc thy cụ mnh khe
- Xem thêm -

Xem thêm: vẽ tự do bằng cọ vẽ và bút chì mẫu 2 , vẽ tự do bằng cọ vẽ và bút chì mẫu 2 , vẽ tự do bằng cọ vẽ và bút chì mẫu 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay