sao chép văn bản hay mẫu 1

15 185 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:09

Tin học Câu 1.Trình bày bước thay đổi cỡ chữ ? Chọn phần văn cần thay đổi cỡ chữ Nháy chuột mũi tên  bên phải cỡ chữ Nháy chuột để chọn cỡ chữ em muốn Tin học Câu Em trình bày câu thơ đầu khổ thơ cỡ chữ 28 câu thơ sau phơng chữ : Ai u nhi đồng Bằng Bác Hồ Chí Minh Ai u Bác Hồ Chí Minh Bằng em nhi đồng Tin học Em thấy từ Trăng câu Trăng từ đâu đến ? Được lặp ? Em đọc quan sát kĩ hai khổ thơ sau : lại lần : Trăng từ đâu đến ? Trăng ơi… từ đâu đến? Hay từ cánh rừng xa Trăng hồng chín Lửng lơ lên trước nhà ơi… Trăng từ đâu đến? Hay biển xanh diệu kì Trăng tròn mắt cá Chẳng chớp mi Theo Trần Đăng Khoa Tin học Nháy vào nút dán Nháy vào nút Chọn phần văn cần chép Trăng Trăng Trăng Đặt trỏ soạn thảo nơi cần chép Tin học Bước : Chọn phần văn cần chép Bước : Nháy chuột vào nút Sao vào nhớ máy tính để đưa nội dung Bước : Đặt trỏ soạn thảo nơi cần chép Bước : Nháy chuột nút Dán để đưa nội dung từ nhớ vào vị trí trỏ TIN HỌC nút Dán ( Paste) nút Sao ( Copy ) Thứ hai, ngày 25 tháng 02 năm 2012 Tin học - Một nội dung đưa vào nhớ dán nhiều lần - Có thể nhấn tổ hợp phím thay cho việc nháy chuột vào nút lệnh: Ctrl + C Ctrl + V Thứ hai, ngày 25 tháng 02 năm 2012 Tin học - Một nội dung đưa vào nhớ dán nhiều lần - Có thể nhấn tổ hợp phím thay cho việc nháy chuột vào nút lệnh: ( bước thực chép sau ) Bước : Chọn phần văn cần chép Bước : Nháy tổ hợp phím Ctrl + C Bước : Đặt trỏ soạn thảo nơi cần chép Bước : Nhấn tổ hợp phím Ctrl + V Thứ hai, ngày 25 tháng 02 năm 2012 Tin học Có thể sử dụng cách chép để chép hình ảnh, chữ nghệ thuật, tập tin, thư mục… Thứ hai, ngày 25 tháng 02 năm 2012 Tin học Thứ hai, ngày 25 tháng 02 năm 2012 •Dặn dò •Về nhà em học thuộc chuẩn •bò cho tiết thực hành Thứ hai, ngày 25 tháng 02 năm 2012 Tin học Câu số Em nêu bước & để thực chép văn Bước : Chọn phần văn cần chép Bước : Nháy chuột vào nút Sao vào nhớ máy tính để đưa nội dung Thứ hai, ngày 25 tháng 02 năm 2012 Tin học Câu số Em nêu bước & để thực chép văn Bước : Đặt trỏ soạn thảo nơi cần chép Bước : Nháy chuột nút Dán để đưa nội dung từ nhớ vào vị trí trỏ Thứ hai, ngày 25 tháng 02 năm 2012 Tin học Câu số Em nhấn tổ hợp phím Ctrl+C thay cho việc nháy nút Sao( copy) Em nhấn tổ hợp phím Ctrl+V thay cho việc nháy nút Dán( paste) Thứ hai, ngày 25 tháng 02 năm 2012 Tin học Câu số Em thực chép bơng hoa sau thành bơng hoa
- Xem thêm -

Xem thêm: sao chép văn bản hay mẫu 1 , sao chép văn bản hay mẫu 1 , sao chép văn bản hay mẫu 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay