gõ chữ hàng cơ sở

11 164 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:08

Môn Tin học Em Em Trên hãyhàng kể vị tên cơtrícác sởcủa có hàng hàng hai phím phím phím ởcó khu vực gaibàn phím sở? phímnào? chính? Bài Nội dung: Vị trí kí tự hàng sở Cách gõ các phím ở hàng sở Tập gõ với phần mềm Mario Bài 1 Vị trí kí tự hàng sở Cách gõ các phím ở hàng sở Quy tắc gõ: Mỗi ngón tay gõ phím màu Hai ngón dùng để gõ phím cách Chú ý: Hai ngón trỏ sau gõ xong phím G, H phải đưa tay vị trí ban đầu đầu Khởi Tư động ngồi,gõ theo yêu cầu Tập gõ với phần mềm Mario Khởi động phần mềm Mario, luyện gõ với phần mềm Tiết học kết thúc Kính chúc quý Thầ y Cô giáo sứ c khỏ e Các e m chăm ngoan, họ c giỏ i
- Xem thêm -

Xem thêm: gõ chữ hàng cơ sở , gõ chữ hàng cơ sở , gõ chữ hàng cơ sở

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay