con chim non

11 149 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:07

12/01/16 Tiết 32 Học hát Khng ỡnh mỏi trng mn yờu Sỏng tỏc : Nguyn Th Ly Na NGHE HT MU KHNG èNH! MI TRNG MN YấU SNG TC: NGUYN TH LYNA Em yờu ngụi trng in búng dỏng thy cụ * Em nhng np nh xanh thm nhng hng cõy * * * * * * Vi bao k nim ca lp lp tui th * c m trn y, ru em tui thm tiờn Khng ỡnh cho em trang sỏch c m Khng ỡnh cho trang giy tui th Mai ny i xa nh ti thy cụ K nim theo em, ngụi trng mn yờu Khng ỡnh i! Khng ỡnh i! Ngụi trng cho em triu c m * Tập hát kết hợp gõ đệm theo nhịp Em yờu ngụi trng in búng dỏng thy cụ * * * * Em yờu nhng np nh xanh thm nhng hng cõy * * * * Tập hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca Em yờu ngụi trng in búng dỏng thy cụ * * * * * * * * * Em yờu nhng np nh xanh thm nhng h * * * * * * * * Khng ỡnh! Mỏi trng mn yờu Sỏng tỏc: Nguyờn Th LyNa Em yờu ngụi trng in búng dỏng thy cụ Em nhng np nh xanh thm nhng hng cõy Vi bao k nim ca lp lp tui th c m trn y, ru em tui thm tiờn Khng ỡnh cho em trang sỏch c m Khng ỡnh cho trang giy tui th Mai ny i xa nh ti thy cụ K nim theo em, ngụi trng mn yờu Khng ỡnh i! Khng ỡnh i! Ngụi trng cho em triu c m Các em trả lời câu hỏi sau: Cõu 1: Bài hát viết với số nhịp ? a 2/4 b b 3/4 c 4/4 Cõu 2: Em hóy k tờn mt s bi hỏt v mỏi trng, thy cụ?
- Xem thêm -

Xem thêm: con chim non , con chim non , con chim non

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay