bài tập thực hành tổng hợp

13 173 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:06

Kiểm tra cũ Các công cụ sau dùng để làm gì? 10 Nhắc em Chọn hình vẽ Vẽ tự Tô màu Vẽ tự Tẩy, xóa hình Phun màu Viết chữ lên hình Vẽ elip, hình tròn Vẽ đờng cong 10 Vẽ nét thẳng Thực hành - Khởi động phần mềm Paint - Dùng công cụ thích hợp để vẽ tranh miêu tả phong cảnh quê h ơng em Thực hành - Khởi động phần mềm Paint - Dùng công cụ thích hợp để vẽ tranh miêu tả phong cảnh quê h ơng em Dặn dò L u tranh vào th mục em, đặt tên tranh phong canh que huong
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập thực hành tổng hợp , bài tập thực hành tổng hợp , bài tập thực hành tổng hợp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay