bài hát trên ngựa ta phi nhanh

12 152 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:06

Phòng Gd quân xuân Trường Tiểu học khương đình hà nội Vó câu nhẹ tênh, lắc lư nhịp nhàng Trên ngựa ta Tổ quốc mẹ hiền chắp cánh cho phinhanh toàn đội ta phi nhanh nhanh nhanh nhanh Biển bạc, rừng vàng, đồng xanh mở rộng bao la Tiết - Ôn tập hát: Trên ngựa ta phi nhanh - Tập đọc nhạc: TĐN số Trên đường gập phi nhanh nhanh nhanh nhanh gềnh câu, bạc phi ngựa nhẹ gềnh Trên đường gập phi nhanh nhanh nhanh nhanh rừng vàng khắp chốn lắc lư Vó nhịp nhàng đồng xanh mở rộng bao thăm bạn bè quốc mẹ hiền chắp cánh cho toàn đội Nhạc lời: Phong Nhã ngựa yêu Biển la Ta mến Tổ ta phi nhanh nhanh nhanh Ta phi nhanh nhanh nhanh nhanh Ta phi nhanh nhanh nhanh nhanh Ta phi nhanh nhanh nhanh nhanh Nhc s: Phong Nhó - Hát kết hợp vỗ tay theo nhịp - Hỏt kt hp gừ tit tu li ca - Hát kết hợp vận động theo nhạc TĐN số 2: Nắng vàng Nốt đen Nốt trắng Nhịp Trời Đàn sáng bướm lên bay bầy lượn chim hót vang nắng vàng * * * * * * * * Đen đen TĐN số 2: Đàn sáng bướm Rê Mi Đồ Trời Nắng vàng lên bay bầy lượn chim Son hót vang nắng vàng TĐN số 2: Nắng vàng V Trời sáng lên bầy chim hót vang V Đàn bướm bay lượn nắng vàng TĐN số 2: Trời * Đàn * sáng bướm * Nắng vàng lên * bầy * bay * * lượn * chim * * hót * nắng * *vang * vàng * *
- Xem thêm -

Xem thêm: bài hát trên ngựa ta phi nhanh , bài hát trên ngựa ta phi nhanh , bài hát trên ngựa ta phi nhanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay