sự sinh sản và nuôi con cua chim mẫu 1

16 170 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 17:54

GV: CHU THI SOA 1.Sự phát triển phôi thai chim trứng p c 10 ngy p c 15 ngy Câuhỏi thảo luận: p So sánh tìmsự khác trứngcở2hình n trên? g Em nhìn thấy phận y gà hình b, c, d? ảnh chụp bên trứng gà đợc thụ tinh sau GV: CHU THI SOA giai đoạn ấp trứng 1.Sự phát triển phôi thai chim trứng Lũng trng, lũng riờng bit GV: CHU THI SOA Phn phụi ó ln hn, phn lũng nh i Phn phụi mi bt u phỏt trin Phụi thai ó phỏt trin hon thin thnh g 1.Sự phát triển phôi thai chim trứng -Trứng gà (hoặc trứng chim) đợc thụ tinh tạo thành hợp tử p c 10 ngy p c 15 ngy GV: CHU THI SOA p c 20 ng y -Nếu đợc ấp hợp tử phát triển thành phôi -Phần lòng đỏ cung cấp chất dinh dỡng cho phôi thai phát triển thành gà hoăc chim non - Phần lòng trắng phát triển thành lông, móng gà Sự nuôi chim GV: CHU THI SOA Sự nuôi chim GV: CHU THI SOA Sự nuôi chim - Chim bố chim mẹ thay kiếm mồi nuôi chúng chúng tự kiếm ăn đợc GV: CHU THI SOA -Hầu hết chim non nở yếu ớt, ch a thể tự kiếm mồi đợc Da vo nhng hỡnh nh sau em hóy nờu lờn quỏ trỡnh sinh sn v nuụi ca chim GV: CHU THI SOA Trng p Mn mi dn i kim n GV: CHU THI SOA Chim non Chim trng thnh Sự nuôi chim -Chim bồ câu sống nơi có khí hậu ấm áp, chúng có khoảng 200 loài - Chim mái đẻ lứa từ đến hai trứng - Chúng nuôi cách lấy sữa tiết từ lớp lót diều nơi chứa thức ăn GV: CHU THI SOA - Chúng có giá trị mặt kinh tế, chúng đợc huấn luyện để đa th Chúng đợc -Chim hoạ mi thờng làm tổ -Mỗi lứa chim mái đẻ hai đến ba trứng, chúng chăm sóc chu đáo: Cả chim bố chim mẹ thay phiên kiếm mồi mớm cho Chim trống xung quanh tổ chim con, dùng tiếng hót để GV: CHU THI SOA -Đại bàng chúa thờng làm tổ vách núi -Chim mái đẻ ít, năm đẻ từ đến hai lứa, lứa nhiều hai trứng - Chúng ông bố bà mẹ chu đáo, suốt thời gian chim cha thay mọc đủ lông vũ chim mẹ nằm tổ việc kiếm ăn chim bố đảm nhiệm Chúng cho rời tổ sau sinh đợc tuần GV: CHU THI SOA Chim sếu: Loại thờng sống vùng đồng Tháp Mời, nớc ta có số loài sếu đơc đa vào loại chim quí hiểm nh sếu GV: CHU THI SOA Hỡnh nh v s sinh sn v nuụi ca chim GV: CHU THI SOA GV: CHU THI SOA 1.Sự phát triển phôi thai chim trứng Sự nuôi chim p c 10 ngy p p c 15 ngy c 20 ng -Trong tự nhiên, làm tổ y chim sống theo đàn hay đôi Chúng thờng biết -Chim mái đẻ trứng, sau thời gian ấp, trứng nở thành chim GV: CHU THI SOA non [...]... thời gian chim con cha thay mọc đủ lông vũ chim mẹ chỉ nằm trong tổ còn việc kiếm ăn do chim bố đảm nhiệm Chúng chỉ cho con rời tổ sau khi sinh đợc 4 tuần GV: CHU THI SOA Chim sếu: Loại này thờng sống ở vùng đồng bằng Tháp Mời, hiện nay nớc ta đã có một số loài sếu đơc đa vào loại chim quí hiểm nh sếu GV: CHU THI SOA Hỡnh nh v s sinh sn v nuụi con ca chim GV: CHU THI SOA GV: CHU THI SOA 1 .Sự phát... -Chim hoạ mi thờng làm tổ trên cây -Mỗi lứa chim mái đẻ hai đến ba quả trứng, chúng chăm sóc con rất chu đáo: Cả chim bố chim mẹ thay phiên nhau kiếm mồi mớm cho con Chim trống luôn đi xung quanh tổ chim con, dùng tiếng hót của mình để GV: CHU THI SOA -Đại bàng chúa thờng làm tổ trên vách núi -Chim mái đẻ rất ít, mỗi năm chỉ đẻ từ một đến hai lứa,... nh v s sinh sn v nuụi con ca chim GV: CHU THI SOA GV: CHU THI SOA 1 .Sự phát triển phôi thai của chim trong quả trứng 2 Sự nuôi con của chim p c 10 ngy p p c 15 ngy c 20 ng -Trong tự nhiên, làm tổ y chim sống theo đàn hay từng đôi Chúng thờng biết -Chim mái đẻ trứng, sau một thời gian ấp, trứng nở thành chim GV: CHU THI SOA non
- Xem thêm -

Xem thêm: sự sinh sản và nuôi con cua chim mẫu 1 , sự sinh sản và nuôi con cua chim mẫu 1 , sự sinh sản và nuôi con cua chim mẫu 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay