TRÒ CHƠI học tập lớp 5

81 248 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 17:53

Câu 1: Ghi lại công thức tính chu vi hình ch nht có cạnh a v b Câu 1: Ghi lại công thức tính chu vi hình ch nht có cạnh a v b Đáp án: P = (a +b) x Câu 2: Một cân đinh nặng cân Đúng hay sai? Câu 2: Một cân đinh nặng cân Đúng hay sai? Đáp án: Sai Câu : Diện tích Hình Bình Hành lần diện tích tam giác hay sai? Câu : Diện tích Hình Bình Hành lần diện tích tam giác hay sai? Đáp án : Đúng Câu 4: Ai coi thần đồng thơ tỉnh ta? Câu 4: Ai coi thần đồng thơ? Đáp án: Trần Đăng Khoa Câu 5: Nhiều người hát biểu diễn tiết mục văn nghệ gọi hình thức biểu diễn nào? Câu 34: Các từ: mặt mũi, thúng mủng, tươi tốt, phương hướng, buôn bán, nhỏ nhẹ, đứng, hốt hoảng từ ghép hay từ láy? Câu 34: Các từ: mặt mũi, thúng mủng, tươi tốt, phương hướng, buôn bán, nhỏ nhẹ, đứng, hốt hoảng từ ghép hay từ láy? Đáp án: từ ghép Câu 35: vòi nước chảy đầy bể Hỏi có vòi nước chảy Câu 35: vòi nước chảy đầy bể Hỏi có vòi nước chảy đầy bể? Đáp án: Phần giao Lưu dành cho khán giả Câu 1: : Số tự nhiên nhỏ có hai chữ số chia hết cho 2,3 số nào? Câu 1: : Số tự nhiên nhỏ có hai chữ số chia hết cho 2,3 số nào? Câu 2: Sông làm giới tuyến quân kháng chiến chống Mĩ cứu nư ớc dân tộc ta? Câu 2: Sông làm giới tuyến quân kháng chiến chống Mĩ cứu nư ớc dân tộc ta? Đáp án: sông Bến Hải Câu 3: Thành Thăng Long trướckhi chọn làm kinh đô có tên gọi thành gì? Câu 3: Thành Thăng Long trướckhi chọn làm kinh đô có tên gọi thành gì? Đáp án: Đại La Câu 4:Bác Hồ sinh vào ngày, tháng, năm nào? Câu 4:Bác Hồ sinh vào ngày, tháng, năm nào? Đáp án:19/5/1890 Câu 5: Trong truyện Tấm Cám, cô Tấm có lần hoá thành chim gì? Câu 5: Trong truyện Tấm Cám, cô Tấm có lần hoá thành chim gì? Đáp án: Chim vàng anh [...]... thiếu vào chỗ chấm: "Nice to you." Đáp án: meet Câu 14: Nước có thể tồn tại ở những thể nào? Câu 14: Nước có thể tồn tại ở những thể nào? Đáp án: rắn, lỏng, khí Câu 15: Câu 7: Bài hát những bông hoa, những bài ca do nhạc sĩ nào sáng tác? Câu 15: Câu 7: Bài hát những bông hoa, những bài ca do nhạc sĩ nào sáng tác? Đáp án: Hoàng Long Đáp án: Hoàng Long Câu 16: Cặp từ xuân- xuân trong câu thơ sau thuộc từ... số là số nào? Đáp án: 9999 Câu 9: Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn độc lập vào ngày tháng năm nào? Câu 9: Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn độc lập vào ngày tháng năm nào? Đáp án: 2/9/19 45 Câu 10: Tìm và ghi lại từ còn thiếu trong câu sau: Muốn sang thì bắc cầu kiều Muốn con hay chữ thì yêu lấy Câu 10 :Tìm và ghi lại từ còn thiếu trong câu sau: Muốn sang thì bắc cầu kiều Muốn con hay...Câu 5: Nhiều người cùng hát khi biểu diễn một tiết mục văn nghệ gọi là hình thức biểu diễn nào? Đáp án: Tốp ca Câu 6: Viết dưới dạng hn số : Một giờ rưỡi? 1 2 Câu 6: Viết dưới dạng hn số:Một giờ rưỡi? Đáp
- Xem thêm -

Xem thêm: TRÒ CHƠI học tập lớp 5 , TRÒ CHƠI học tập lớp 5 , TRÒ CHƠI học tập lớp 5 , Câu 18: Biển chỉ dẫn hình vuông có màu xanh lam trong có hình tam giác màu vàng. Đó là biển chỉ dẫn gì? Đáp án: Nơi đây có chợ, Câu 25: Chia 3 quả táo cho 4 bạn. Hỏi phải cắt ít nhất mấy nhát cắt? Đáp án: 4 nhát cắt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay