sự sinh sản của động vật chuẩn

24 182 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 17:51

Khoa hc Bi c: * Mt s cõy khụng mc lờn t ht m mc lờn t õu? * Kể tên số đợc mọc lờn từ phận mẹ? Khoa hc: S SINH SN CA NG VT Hot ng 1: S sinh sn ca ng vt c thụng tin SGK trang 112 a s ng vt c chia thnh my ging? ú l nhng ging no? Tinh trựng hoc trng ca ng vt c sinh t c quan no? C quan ú thuc ging no? Th no l s th tinh ng vt? Hp t phỏt trin thnh gỡ? C th mi ca ng vt cú c im gỡ ? Khoa hc: S SINH SN CA NG VT Hot ng 1: S sinh sn ca ng vt - a s ng vt c chia thnh hai ging : c v cỏi Con c cú c quan Con cỏi cú c quan sinh dc c sinh dc cỏi (S th tinh ) Tinh trựng Trng Hp t Hp t phõn chia nhiu ln v phỏt trin thnh c th mi, mang nhng c tớnh ca b v m Con g trng Con g mỏi Con bũ c Con bũ cỏi S t c S t cỏi Cụng trng Cụng mỏi Ging c Ging cỏi - Nhng loi ng vt khỏc cú cỏch sinh sn khỏc nhau: cú loi trng, cú loi Quan sỏt nh chp cỏc vt v thi núi tờn nhng vt trng, nhng vt con? 10 11 - a s cỏc loi ng vt c chia thnh hai ging: c v cỏi Con c cú c quan sinh dc c to tinh trựng Con cỏi cú c quan sinh dc cỏi to trng c b a e f 12/01/16 d ngoclan8720@yahoo.com.vn g 15 * Thi đua Ai nhanh, Cỏc vt trng Cỏc vt Khoa hc: S SINH SN CA NG VT Hot ng 1: S sinh sn ca ng vt Hot ng 2: Cỏc cỏch sinh sn ca ng vt Hot ng 3: K tờn cỏc vt trng, cỏc vt con: Trũ chi: Ai nhanh ỳng ? Cỏ su Cỏ vng Bm Chut Rn Th Cỏ heo Kh Chim Di Rựa Khoa hc: S SINH SN CA NG VT Hot ng 1: S sinh sn ca ng vt Hot ng 2: Cỏc cỏch sinh sn ca ng vt : Hot ng 3: K tờn cỏc vt trng, cỏc vt con: ỏp ỏn Động vật đẻ trứng Động vật đẻ Cá vng Chim Bớm Cá sấu Rùa Rắn Chuột Cá heo Khỉ Thỏ Dơi Khoa hc: S SINH SN CA NG VT Hot ng 1: S sinh sn ca ng vt Hot ng 2: Cỏc cỏch sinh sn ca ng vt : Hot ng 3: K tờn cỏc vt trng, cỏc vt con: Nhng vt ỏng yờu v ng nghnh Nhng vt ỏng yờu v ng nghnh Nhng vt ỏng yờu v ng nghnh Khoa hc: S SINH SN CA NG VT Bài học * a s ng vt c chia thnh hai ging: c v cỏi Con đực có quan sinh dục đực tạo tinh trùng, có quan sinh dục tạo trứng * Hiện tợng tinh trùng kết hợp với trứng tạo thành hợp tử gọi thụ tinh * Những loài động vật khác có cách sinh sản khác nhau: có loài đẻ trứng, có loài đẻ [...]... Khoa hc: S SINH SN CA NG VT Hot ng 1: S sinh sn ca ng vt Hot ng 2: Cỏc cỏch sinh sn ca ng vt Hot ng 3: K tờn cỏc con vt trng, cỏc con vt con: Trũ chi: Ai nhanh ai ỳng ? Cỏ su Cỏ vng Bm Chut Rn Th Cỏ heo Kh Chim Di Rựa Khoa hc: S SINH SN CA NG VT Hot ng 1: S sinh sn ca ng vt Hot ng 2: Cỏc cỏch sinh sn ca ng vt : Hot ng 3: K tờn cỏc con vt trng, cỏc con vt con: ỏp ỏn Động vật đẻ trứng Động vật đẻ con... Dơi Khoa hc: S SINH SN CA NG VT Hot ng 1: S sinh sn ca ng vt Hot ng 2: Cỏc cỏch sinh sn ca ng vt : Hot ng 3: K tờn cỏc con vt trng, cỏc con vt con: Nhng con vt ỏng yờu v ng nghnh Nhng con vt ỏng yờu v ng nghnh Nhng con vt ỏng yờu v ng nghnh Khoa hc: S SINH SN CA NG VT Bài học * a s ng vt c chia thnh hai ging: c v cỏi Con đực có cơ quan sinh dục đực tạo ra tinh trùng, con cái có cơ quan sinh dục cái... ging: c v cỏi Con đực có cơ quan sinh dục đực tạo ra tinh trùng, con cái có cơ quan sinh dục cái tạo ra trứng * Hiện tợng tinh trùng kết hợp với trứng tạo thành hợp tử gọi là sự thụ tinh * Những loài động vật khác nhau có cách sinh sản khác nhau: có loài đẻ trứng, có loài đẻ con ... - Nhng loi ng vt khỏc nhau cú cỏch sinh sn khỏc nhau: cú loi trng, cú loi con Quan sỏt nh chp cỏc con vt v thi núi tờn nhng con vt trng, nhng con vt con? 1 2 5 6 3 7 4 8 9 10 11 - a s cỏc loi ng vt c chia thnh hai ging: c v cỏi Con c cú c quan sinh dc c to ra tinh trựng Con cỏi cú c quan sinh dc cỏi to ra trng c b a e f 12/01/16 d ngoclan8720@yahoo.com.vn g
- Xem thêm -

Xem thêm: sự sinh sản của động vật chuẩn , sự sinh sản của động vật chuẩn , sự sinh sản của động vật chuẩn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay