rung chuong vang lớp 5

41 210 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 17:47

Tr­êng­TH­KHƯƠNG ĐÌNH 10 Câu1: Thực dân Pháp nổ tiến súng xâm lược nước ta vào thời gian nào? A 1885 B 1858 C 1895 D 1890 Câu2: Phần đất liền nước ta giáp với nước? A, Trung Quốc, Thái Lan, Cam pu chia B, Lào, Cam pu chia, Thái Lan C, Trung Quốc, Lào, Cam pu chia C Câu 3: Câu Cảm dùng để làm gì? A.Để hỏi B Để yêu cầu , đề nghị C Để thán phục, biểu lộ cảm xúc Câu4: Tên chùa tiếng Huế, nằm bên bờ sông Hương Thiên Mụ Câu5: Đồng lớn nước ta là: A Đồng Bắc Bộ B Đồng Nam Bộ Bộ C Đồng Duyên Hải Miền Trung Câu6: Số 22680 vừa chia hết cho 2, 5, 3, hay sai ? Đúng Câu7: Than đá tập trung nhiều ở: a, Quảng Ninh b, Thái Nguyên c, Lào Cai Quảng Ninh 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Câu21: Em cho biết tên trường đại học Việt Nam: Quốc Tử Giám Câu 22: Em h·y cho biÕt Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập vào ngày tháng năm nào? A.12/3/1930 B 2/3/1930 C 3/2/1930 Câu23: Em cho biết Tác giả thơ “Bài ca trái đất” A Định Hải B Trần Đăng Khoa C Phạm Tuyên Câu 24: Một địa danh phía Bắc mệnh danh : “ Mồ chôn giặc Pháp” Vi t B c ệ ắ Câu 25: Hãy viết công thức tính diện tích hình bình tam giác có đáy a, đường cao h a x h S= Câu 26: Con vËt truyÒn bệnh sốt rét là? Muỗi A- nô - phen Câu 27: “ Thân khẳng khiu cao vút, cành ngang thẳng đuột, thiếu dáng cong, dáng nghiêng, chiều oằn, chiều lượn xoài, nhãn…” Câu văn tả loại nào? Sầu riêng Câu 28: Bác Hồ tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào? 5/6/ 1911 Câu 29: Từ tiếng Anh có nghĩa thích: Like Câu 30: Viết số lớn gồm chữ số khác 98765 Câu 31: Hà Nội chọn làm kinh đô từ năm nào: A.1010 B 1890 C.1011 Câu 32: Hãy điền dấu phép tính vào chỗ trống để biểu thức : (10 … 10) … (10 … 5) = 100 (10 + 10) x (10 – 5) = 100 GV : Bïi BÝch Hîp lại! [...]... li t nc ta nm 968 l ai? inh B Lnh Bng nhón 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Cõu 11: Bi tp c: Lũng dõn thuc th loi no? A, Vn xuụi B, Kch C, Th Kch Tên 1 cây cầu nổi tiếng ở tỉnh ta Cầu Bãi Cháy Cõu13: Ngi c tụn l: Bỡnh Tõy i nguyờn soỏi l ai? Trng nh Cõu 14: Ngi lp ra hi Duy Tõn: A, Tụn Tht Thuyt B, Nguyn i Quc C, Phan Bi Chõu Phan Bi Chõu Cõu 15: Rng ngp mn phõn b ch yu : A, Vựng i nỳi cao B, Vựng nỳi... xanh, , vng Cõu 17: õy l tờn mt qun o ni ting ngoi khi bin min Trung v thuc tnh Khỏnh Ho Trng Sa Cõu 18:Tỏc gi ca bi : Nhng bụng hoa, nhng li ca l ai? Hong Long Cõu19: Cõu núi: Chỳng ta th hy sinh tt c ch nht nh khụng chu mt nc, nht nh khụng chu lm nụ l. l ca ai? H Chớ Minh Cõu 20: ng quc l di nht nc ta l: 1A TRNG NGUYấN 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Cõu21: Em hóy cho bit tờn trng i hc u tiờn... gic Phỏp Vi t B c Cõu 25: Hóy vit cụng thc tớnh din tớch hỡnh bỡnh tam giỏc cú ỏy l a, ng cao l h a x h S= 2 Cõu 26: Con vật truyền bnh st rột l? Mui A- nụ - phen Cõu 27: Thõn nú khng khiu cao vỳt, cnh ngang thng ut, thiu cỏi dỏng cong, dỏng nghiờng, chiu on, chiu ln ca cõy xoi, cõy nhón Cõu vn trờn t loi cõy no? Su riờng Cõu 28: Bỏc H ra i tỡm ng cu nc vo ngy thỏng nm no? 5/ 6/ 1911 Cõu 29: T no trong
- Xem thêm -

Xem thêm: rung chuong vang lớp 5 , rung chuong vang lớp 5 , rung chuong vang lớp 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay