NHẠC lý NHỊP lấy đà

22 260 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 17:47

Tiết - Nhạc lí : Nhịp lấy đà - Tập đọc nhạc: TĐN số - Âm nhạc thờng thức: Sơ lợc vài nhạc cụ phơng tây Tiết - Nhạc lí : Nhịp lấy đà - Tập đọc nhạc: TĐN số - Âm nhạc thờng thức: Sơ lợc vài nhạc cụ phơng tây I - Nhạc lí : Nhịp lấy đà Ví dụ Ví dụ Ví dụ Tiết -Nhạc lí : Nhịp lấy đà -Tập đọc nhạc: TĐN số - Âm nhạc thờng thức: Sơ lợc vài nhạc cụ phơng tây I - Nhạc lí : Nhịp lấy đà - Khái niệm: ô nhịp nhạc không đ số phách theo quy định ca số nhịp đợc gọi nhịp lấy đà , hay gọi nhịp thiếu Hóy nờu mt s bi hỏt , bi TN cú s dng nhp ly ? Bi hỏt Lớ cõy a, Nhc rng, chỳng em cn hũa bỡnh Tiết -Nhạc lí : Nhịp lấy đà -Tập đọc nhạc: TĐN số - Âm nhạc thờng thức: Sơ lợc vài nhạc cụ phơng tây II Tập đọc nhạc số Tiết -Nhạc lí : Nhịp lấy đà -Tập đọc nhạc: TĐN số - Âm nhạc thờng thức: Sơ lợc vài nhạc cụ phơng tây II Tập đọc nhạc số Nhận xét TĐN số 3-Bài chia làm câu có nhắc lại, Về cao độ : dùng đủ âm ( Đô -Rê -Mi -Pha - Son -La Si ) - Về trờng độ : - Có đảo phách : -Có khung thay đổi : - Âm hình tiết tấu chủ đạo là: Tiết -Nhạc lí : Nhịp lấy đà -Tập đọc nhạc: TĐN số - Âm nhạc thờng thức: Sơ lợc vài nhạc cụ phơng tây Thang âm đô trởng Cõu1: Cõu Cõu3: Cõu4: Tiết -Nhạc lí : Nhịp lấy đà -Tập đọc nhạc: TĐN số - Âm nhạc thờng thức: Sơ lợc vài nhạc cụ phơng tây III Âm nhạc thờng thức - Sơ lợc vài nhạc cụ phơng tây 1- Đàn piano Đàn piano gọi đàn dơng cầm ,nó thuộc loại đàn phím Piano dùng để độc tấu, hoà tấu, đệm cho loại nhạc cụ kháchoăc đệm cho hát Tiết -Nhạc lí : Nhịp lấy đà -Tập đọc nhạc: TĐN số - Âm nhạc thờng thức: Sơ lợc vài nhạc cụ phơng tây III Âm nhạc thờng thức - Sơ lợc vài nhạc cụ phơng tây 1- Đàn piano Tiết -Nhạc lí : Nhịp lấy đà -Tập đọc nhạc: TĐN số - Âm nhạc thờng thức: Sơ lợc vài nhạc cụ phơng tây III Âm nhạc thờng thức - Sơ lợc vài nhạc cụ phơng tây 2- Đàn violong Đàn Violong gọi vĩ cầm, có dây dùng cung kéo dây đàn Loại đàn có hình dáng giống Violong nhng kích thớc to hơn, âm trầm gọi đàn Xenlo Hai đàn độc tấu , hoà tấu với dàn nhạc Tiết -Nhạc lí : Nhịp lấy đà -Tập đọc nhạc: TĐN số - Âm nhạc thờng thức: Sơ lợc vài nhạc cụ phơng tây III Âm nhạc thờng thức - Sơ lợc vài nhạc cụ phơng tây 3- Đàn ghita -Đàn ghita có nguồn gốc từ Tây Ban Nha, có dây dùng ngón tay gẩy miếng gẩy Đàn độc tấu hoà tấu đệm cho nhạc cụ khác đệm cho ca khúc - Ghita có loại , ghita gỗ ghita điện Tiết -Nhạc lí : Nhịp lấy đà -Tập đọc nhạc: TĐN số - Âm nhạc thờng thức: Sơ lợc vài nhạc cụ phơng tây III Âm nhạc thờng thức - Sơ lợc vài nhạc cụ phơng tây 4- Đàn accardion Đàn accordion gọi phong cầm.Đàn dùng hộp gió để điều khiển tiếng đàn Bàn phím accordion giống nh đàn piano nhng phím Đàn dùng để độc tấu đệm cho ca khúc Accrdion tiện dụng hoạt động ca nhạc quần chúng [...]... Cõu4: Tiết 6 -Nhạc lí : Nhịp lấy đà -Tập đọc nhạc: TĐN số 3 - Âm nhạc thờng thức: Sơ lợc về một vài nhạc cụ phơng tây III Âm nhạc thờng thức - Sơ lợc về một vài nhạc cụ phơng tây 1- Đàn piano Đàn piano còn gọi là đàn dơng cầm ,nó thuộc loại đàn phím Piano dùng để độc tấu, hoà tấu, đệm cho các loại nhạc cụ kháchoăc đệm cho hát Tiết 6 -Nhạc lí : Nhịp lấy đà -Tập đọc nhạc: TĐN số 3 - Âm nhạc thờng thức:... thức: Sơ lợc về một vài nhạc cụ phơng tây III Âm nhạc thờng thức - Sơ lợc về một vài nhạc cụ phơng tây 1- Đàn piano Tiết 6 -Nhạc lí : Nhịp lấy đà -Tập đọc nhạc: TĐN số 3 - Âm nhạc thờng thức: Sơ lợc về một vài nhạc cụ phơng tây III Âm nhạc thờng thức - Sơ lợc về một vài nhạc cụ phơng tây 2- Đàn violong Đàn Violong còn gọi là vĩ cầm, có 4 dây dùng cung kéo trên dây đàn Loại đàn có hình dáng giống Violong... trầm hơn gọi là đàn Xenlo Hai cây đàn này có thể độc tấu , hoà tấu với dàn nhạc Tiết 6 -Nhạc lí : Nhịp lấy đà -Tập đọc nhạc: TĐN số 3 - Âm nhạc thờng thức: Sơ lợc về một vài nhạc cụ phơng tây III Âm nhạc thờng thức - Sơ lợc về một vài nhạc cụ phơng tây 3- Đàn ghita -Đàn ghita có nguồn gốc từ Tây Ban Nha, có 6 dây dùng ngón tay gẩy hoặc miếng gẩy Đàn có thể độc tấu hoặc hoà tấu đệm cho các nhạc cụ khác... có 2 loại , ghita gỗ và ghita điện Tiết 6 -Nhạc lí : Nhịp lấy đà -Tập đọc nhạc: TĐN số 3 - Âm nhạc thờng thức: Sơ lợc về một vài nhạc cụ phơng tây III Âm nhạc thờng thức - Sơ lợc về một vài nhạc cụ phơng tây 4- Đàn accardion Đàn accordion còn gọi là phong cầm.Đàn này dùng hộp gió để điều khiển tiếng đàn Bàn phím accordion giống nh đàn piano nhng ít phím hơn Đàn dùng để độc tấu hoặc đệm cho ca khúc... gọi là phong cầm.Đàn này dùng hộp gió để điều khiển tiếng đàn Bàn phím accordion giống nh đàn piano nhng ít phím hơn Đàn dùng để độc tấu hoặc đệm cho ca khúc Accrdion rất tiện dụng trong hoạt động ca nhạc quần chúng
- Xem thêm -

Xem thêm: NHẠC lý NHỊP lấy đà , NHẠC lý NHỊP lấy đà , NHẠC lý NHỊP lấy đà

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay