rung chuông vàng khối5

62 203 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 17:46

Hãy chọn phương án ghi chữ trước Câu 4: Loại đất có màu đỏ vàng, thường nghèo mùn; hình thành núi ba dan tơi xốp phì nhiêu? a) Đất cát b) Đất phù sa c) Đất phe-ra-lít Hãy chọn phương án ghi chữ trước Số lớn số 0,100; 0,001; 0,019 ; 0,0198 ; 0,01897 : A 0,100 B 0,098 C 0,01897 D 0,019 Hãy chọn phương án ghi chữ trước Tác nhân gây bệnh sốt xuất huyết là: a) Vi khuẩn b) Vi rút c) Kí sinh trùng d) Cả ý Hãy chọn phương án ghi chữ trước Ông em đào hố để trồng đào Hai từ “đào” có quan hệ với nào? A Đó từ nhiều nghĩa B Đó hai từ đồng âm C Đó hai từ đồng nghĩa Hãy chọn phương án ghi chữ trước Thời gian diễn phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh : a 1930 – 1931 b 1936 – 1939 c 1939 – 1945 d Tất sai Bài hát Quốc ca sáng tác ? Văn Cao Hãy chọn phương án ghi chữ trước Trong sản phẩm sau, sản phẩm ngành Lâm nghiệp? a Lúa gạo b Trâu, bò, gà, vịt c Gốm d Cao su Hãy chọn phương án ghi chữ trước Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập nhằm: a) Tuyên bố Tổng khởi nghĩa thành công nước b) Tuyên bố chấm dứt triều đại phong kiến nhà Nguyễn c) Tuyên bố cho nước giới biết quyền độc lập, tự nước ta d) Tất ý Hãy chọn phương án ghi chữ trước Dòng sau câu? a Dưới tán xanh um, mát rượi b Bé ngoan c Lúc lên bảy tuổi d Vì em học sinh ngoan [...]... Số trung bình cộng của các số 2,8 ; 5,9 ; 4,7 ; 3 là : A 13,7 B 4,1 C 15,4 D 16,4 Đội trưởng đầu tiên của Đội ta là ai? Nông Văn Dền Hãy chọn một phương án đúng nhất và ghi chữ cái trước ý đúng Is _ a student? A her B you C she Đoán chữ : Có 9 chữ cái, là từ chỉ quá trình trứng kết hợp với tinh trùng Sự thụ tinh Dòng nào dưới đây là tính từ? a.mạnh mẽ, xanh xao, vất vả, nhớ mong b.tươi tốt, rung
- Xem thêm -

Xem thêm: rung chuông vàng khối5 , rung chuông vàng khối5 , rung chuông vàng khối5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay