giao lưu học sinh giỏi lớp 5

62 186 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 17:46

Mọi thí sinh phải trả lời 50 câu hỏi thuộc lĩnh vực: Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử-Địa lí, Kĩ sống kiến thức tổng hợp Thí sinh ghi câu trả lời vào bảng Thời gian suy nghĩ cho câu hỏi 15 giây, hết thời gian thí sinh phải đưa đáp án Từ câu hỏi số 21 thí sinh trả lời sai phải dừng chơi rời khỏi sàn thi đấu Thí sinh lại cuối người chiến thắng Chúc em bình tĩnh, tự tin chiến thắng! Câu 1: Trong phép chia có số chia số dư lớn bao nhiêu? Đáp án: Time 12 13 14 15 10 11 Hết Câu 2: Có màu nhắc đến “Sắc màu em yêu” Phạm Đình Ân Đáp án: màu Time 12 13 14 15 10 11 Hết Câu 3: Ếch thường đẻ trứng vào mùa ? Đáp án: Mùa hạ Time 12 13 14 15 10 11 Hết Câu 4: Ngôi trường coi trường đại học Việt Nam có tên gì? Đáp án: Quốc Tử Giám Time 12 13 14 15 10 11 Hết Câu 5: Bãi biển Đồ Sơn thuộc thành phố nước ta? Đáp án: Thành phố Hải Phòng Time 12 13 14 15 10 11 Hết Câu 6: Bức tranh “Thiếu nữ bên hoa huệ” hoạ sĩ nào? Đáp án: Tô Ngọc Vân Time 12 13 14 15 10 11 Hết Câu 7: Nốt nhạc thứ sáu nốt nhạc gì? Đáp án: Nốt la Time 12 13 14 15 10 11 Hết Câu 44: Em nêu loại hiểm họa Việt Nam mà em biết? Đáp án: Lũ lụt, bão, sạt lỡ đất,hạn hán, hỏa hoạn, gió lốc, giông sét (Nêu đáp án trên) Time 12 13 14 15 10 11 Hết Câu 45: Khi thấy Bom mìn, vật nổ em làm gì? Đáp án: Tránh xa, báo cho người lớn… Time 12 13 14 15 10 11 Hết Câu 46: Đa số dân cư Châu Á mang màu da gì? Đáp án: Da vàng Time 12 13 14 15 10 11 Hết Câu 47: Cho số 51728 em xoá chữ số số mà không thay đổi vị trí chữ số để số bé Đáp án: Time 12 13 14 15 10 11 Hết Câu 48: Điền vào chỗ trống đoạn thơ sau: Bài “Sắc màu em yêu” Phạm Đình Ân) “Em yêu màu xanh Đồng bằng, Biển đầy tôm cá, Bầu trời cao vợi.” Đáp án: rừng núi Time 12 13 14 15 10 11 Hết Câu 49: Tìm số có chữ số, biết số : - Chia hết cho - Tổng chữ số - Chữ số hàng nghìn chữ số hàng đơn vị Đáp án: 2005 Time 12 13 14 15 10 11 Hết Câu 50: Em nêu hiệu “Sự kiện Giờ Trái đất năm 2012” ? Đáp án: “Tôi bạn hành động" Time 12 13 14 15 10 11 Hết Câu 1: Các sông miền Bắc nước ta có hướng chảy từ Bắc xuống Nam, riêng sông lại chảy ngược từ Nam lên Bắc Đó sông ? Đáp án: Sông Kỳ Cùng Time 12 13 14 15 10 11 Hết Câu 2: Em cho biết khu vực Đông Nam có quốc gia? Quốc gia có số dân khu vực? Đáp án: 11 quốc gia; Bru - nây Time 12 13 14 15 10 11 Hết Câu 3: Khu di tích lịch sử lớn giới, công trình kiến trúc trái đất nhìn thấy từ mặt trăng Em cho biết tên khu di tích Đáp án: Vạn Lí Trường Thành Time 12 13 14 15 10 11 Hết Câu : Nhóm màu thuộc gam màu nóng? Đáp án: Vàng; đỏ; da cam; nâu đỏ; đỏ cam Time 12 13 14 15 10 11 Hết Câu 5: Ông danh nhân âm nhạc, nhạc sĩ thiên tài giới, ông bị mắc bệnh điếc Người đời biết đến ông qua nhiều tác phẩm âm nhạc tiếng có “ Sô-nat ánh trăng” Ông ai, ông người nước nào? Đáp án: Bethôven- Người nước Đức Time 12 13 14 15 10 11 Hết hẹn gặp lại [...]... 14 15 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hết giờ Câu 12: Loại muỗi truyền bệnh sốt rét có tên là gì? Đáp án: Muỗi A-nô-phen Hết 15 giờ 10 12 13 14 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Time Câu 13: Điền số còn thiếu vào chỗ chấm: 1, 4, 9, 16, 25, …, 49 Đáp án: 36 Time 12 13 14 15 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hết giờ Câu 14: Điền cặp từ trái nghĩa vào câu thành ngữ sau: Gạn .khơi Đáp án: đục ; trong Time 12 13 14 15 10 11 1 2 3 4 5 6... Hết giờ Câu 15: Cao su có tính chất gì cơ bản nhất? Đáp án: Đàn hồi Time 12 13 14 15 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hết giờ Câu 16: Khí hậu của nước ta có sự khác biệt giữa miền Bắc và miền Nam bởi ranh giới dãy núi nào? Đáp án: Dãy Bạch Mã Time 12 13 14 15 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hết giờ Câu 17: Bài hát Lớp chúng ta đoàn kết" của tác giả nào? Đáp án: Mộng Lân Time 12 13 14 15 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hết... 14 15 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hết giờ Câu 25: 3 con mèo ăn hết 3 con chuột trong 3 phút Hỏi 1 con mèo ăn hết 1 con chuột trong mấy phút ? Đáp án: 3 phút Time 12 13 14 15 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hết giờ Câu 26: Từ “buồn” trong câu sau thuộc từ loại nào? Bạn Hằng bị điểm kém nên bạn ấy rất buồn Đáp án: Tính từ Time 12 13 14 15 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hết giờ Câu 27: Người ta cưa một khúc gỗ dài 15m thành... 15 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hết giờ Câu 28 : Quan sát tranh và tìm ra câu thành ngữ, tục ngữ tương ứng Đáp án: Lá lành đùm lá rách Time 12 13 14 15 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hết giờ Câu 29: Câu “Khi chim én bay về thì muà xuân đến.” là câu đơn hay câu ghép ? Đáp án: Câu đơn Time 12 13 14 15 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hết giờ Câu 30: Loại sữa nào tốt nhất cho trẻ sơ sinh ? Đáp án: Sữa mẹ Time 12 13 14 15. .. châu Phi, châu Đại Dương Time 12 13 14 15 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hết giờ Câu 22: Trong bức tranh dân gian Đám cưới chuột Đàn chuột đã cống nộp cho mèo những vật gì? Đáp án: 1 con chim và 1 con cá Time 12 13 14 15 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hết giờ Câu 23: Huyện Triệu Phong hiện nay có bao nhiêu xã, thị trấn ? Đáp án: 19 xã, thị trấn Time 12 13 14 15 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hết giờ Câu 24 : Những hình... hạng bằng tổng? Đáp án: 0+0=0 Time 12 13 14 15 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hết giờ Câu 9: Màu sắc nào được nhà văn Tô Hoài nhắc đến nhiều trong bài “Quang cảnh làng mạc ngày mùa” Đáp án: Màu vàng Time 12 13 14 15 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hết giờ Câu 10: Hãy viết một số tròn chục, sao cho hiệu hai chữ số của số đó bằng 8 Đáp án: 80 Time 12 13 14 15 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hết giờ Câu11: Điền từ còn thiếu vào... đầu tiên? Đáp án: 0 Time 12 13 14 15 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hết giờ Câu 19: Ghi lại các cặp từ trái nghĩa trong câu thơ sau: “Sáng ra bờ suối, tối vào hang Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng” Đáp án: Sáng - tối; ra - vào Time 12 13 14 15 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hết giờ Câu 20: Bệnh còi xương do nguyên nhân nào? Đáp án: Thiếu Vi-ta-min D.Hết10 12 13 14 15 11 1giờ 2 3 4 5 6 7 8 9 Time Câu 21: Em hãy cho biết... tốt nhất cho trẻ sơ sinh ? Đáp án: Sữa mẹ Time 12 13 14 15 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hết giờ Câu 31 : Tìm số còn thiếu điền vào dấu hỏi chấm: 4 2 6 3 8 6 16 36 ? Đáp án: 96 Time 12 13 14 15 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hết giờ Câu 32: Cầu Hiền Lương nằm trên con sông nào ? Tỉnh nào ? Sông Bến Hải-Quảng Trị Time 12 13 14 15 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hết giờ
- Xem thêm -

Xem thêm: giao lưu học sinh giỏi lớp 5 , giao lưu học sinh giỏi lớp 5 , giao lưu học sinh giỏi lớp 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay