cây mọc lên từ hạt

18 131 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 17:45

Giáo viên dạy: BẢO TÂM Hoạt động 1: Cấu tạo hạt Quan sát loại hạt Các em dự đoán xem hạt có ? Hãy vẽ viết dự đoán vào thực hành Trao đổi với bạn Hoạt động 1: Cấu tạo hạt Từ suy nghĩ, dự đoán ban đầu em có thắc mắc gì? LÀM THÍ NGHIỆM -Tách hạt quan sát - Vẽ, ghi tên phận hạt PHÔI VỎ CHẤT DINH DƯỠNG Vỏ Cấu tạo hạt Phôi Chất dinh dưỡng Hoạt động 2: Điều kiện để hạt nảy mầm Đủ độ ẩm Điều kiện để hạt nảy mầm Nhiệt độ thích hợp Hạt giống tốt Hoạt động 3:Quá trình phát triển thành hạt Đọc mục trang 108 sách giáo khoa Xem phim Sự phát triển thành hạt: b) Hạt phình lên hút nước.Vỏ hạt nứt để rễ mầm nhú cắm xuống đất a) Xung quanh rễ mầm mọc nhiều rễ e)Sau vài ngày, rễ mầm mọc nhiều nữa, thân mầm lớn lên, dài chui lên khỏi mặt đất c) Hai mầm xoè Chồi mầm lớn dần sinh d) Hai mầm teo dần rụng xuống Cây bắt đầu đâm chồi, rễ mọc nhiều Thứ sáu ngày 30 tháng năm 2015 Khoa học Chỉ vào hình nói phát triển hạt mướp từ gieo xuống đất mọc thành cây, hoa, kết quả,… -Gieo vài hạt đậu ngô, mướp, vào chỗ đất xốp ẩm, nhiệt đô thích hợp(không lạnh nóng) Theo dõi thường xuyên từ lúc hạt nảy mầm mọc thành - Chuẩn bị cho học sau [...]...Sự phát triển thành cây của hạt: 2 b) Hạt phình lên vì hút nước.Vỏ hạt nứt để rễ mầm nhú ra cắm xuống đất 3 a) Xung quanh rễ mầm mọc ra nhiều rễ con 4 e)Sau vài ngày, rễ mầm mọc nhiều hơn nữa, thân mầm lớn lên, dài ra và chui lên khỏi mặt đất 5 c) Hai lá mầm xoè ra Chồi mầm lớn dần và sinh ra các lá mới 6 d) Hai lá mầm teo dần rồi rụng xuống Cây con bắt đầu đâm chồi, rễ mọc nhiều hơn Thứ sáu ngày... nhiều hơn Thứ sáu ngày 30 tháng 1 năm 2015 Khoa học Chỉ vào từng hình và nói về sự phát triển của hạt mướp từ khi được gieo xuống đất cho đến khi mọc thành cây, ra hoa, kết quả,… -Gieo vài hạt đậu hoặc ngô, mướp, vào chỗ đất xốp ẩm, nhiệt đô thích hợp(không quá lạnh hoặc quá nóng) Theo dõi thường xuyên từ lúc hạt nảy mầm cho đến khi mọc thành cây con - Chuẩn bị cho bài học sau
- Xem thêm -

Xem thêm: cây mọc lên từ hạt , cây mọc lên từ hạt , cây mọc lên từ hạt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay