cây con lớn lên từ cây mẹ

20 151 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 17:44

Nêu cấu tạo hạt? Hạt Hạt gồm: gồm: Vỏ, Vỏ, phôi, phôi, chất chất dinh dinh dưỡng dưỡng dự dự trữ trữ Khoa học: Nêu trình phát triển thành hạt? Nêu điều kiện nảy mầm hạt? Để hạt nảy mầm được: giống tốt, độ ẩm nhiệt độ thích hợp 1 Nơi mọc lên từ số phận mẹ: QUAN QUANSÁT SÁTVÀ VÀTHẢO THẢO LUẬN LUẬNNHÓM NHÓM2: 2: Tìm Tìm xem xem chồi chồi (sau (sau này phát phát triển triển thành thành cây con) con) có thể mọc mọc lên lên từ từ vị vị trí trí nào của thân thân cây, cây, củ? củ? Khoa học: Nơi mọc lên từ số phận mẹ: NGỌN MÍA Chồi mọc từ nách Khoa học: Nơi mọc lên từ số phận mẹ: CỦ KHOAI TÂY Chồi mọc chỗ lõm thân củ Khoa học: Nơi mọc lên từ số phận mẹ: CÂY SỐNG ĐỜI Chồi mọc từ mép Khoa học: Nơi mọc lên từ số phận mẹ: CỦ GỪNG Chồi mọc từ chỗ lõm bề mặt củ Khoa học: Nơi mọc lên từ số phận mẹ: CỦ HÀNH Chồi mọc từ phía đầu củ Khoa học: Nơi mọc lên từ số phận mẹ: CỦ TỎI Chồi mọc từ phía đầu tép tỏi Khoa học: Thảo luận tổ -Tên gì? -Vị trí chồi mọc? -Người ta sử dụng phận củ để trồng? -Trồng cách nào? Khoa học: Bài học: Trong tự nhiên trồng trọt, mọc lên từ hạt mà số mọc lên từ thân, từ rễ từ mẹ Thực hành trồng cây: Cùng trồng cây! Khoa học: Cây long Khoa học: Cây môn Khoa học: Cây hoa quỳnh Khoa học: Cây nghệ Khoa học: CỦNG CỐ - DẶN DÒ -Về nhà thực hành trồng - Xem - Sưu trước :”Sự sinh sản động vật” tầm tranh ảnh động vật chuẩn bị cho tiết sau [...]... Nơi cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ: CỦ TỎI Chồi mọc ra từ phía đầu các tép tỏi Khoa học: Thảo luận tổ -Tên cây là gì? -Vị trí chồi mọc? -Người ta sử dụng bộ phận nào của cây hoặc củ để trồng? -Trồng bằng cách nào? Khoa học: Bài học: Trong tự nhiên cũng như trong trồng trọt, không phải cây nào cũng mọc lên từ hạt mà một số cây có thể mọc lên từ thân, từ rễ hoặc từ lá của cây mẹ. .. không phải cây nào cũng mọc lên từ hạt mà một số cây có thể mọc lên từ thân, từ rễ hoặc từ lá của cây mẹ 2 Thực hành trồng cây: Cùng trồng cây! Khoa học: Cây thanh long Khoa học: Cây môn Khoa học: Cây hoa quỳnh Khoa học: Cây nghệ Khoa học: CỦNG CỐ - DẶN DÒ -Về nhà thực hành trồng cây - Xem - Sưu trước bài :”Sự sinh sản của động vật” tầm tranh ảnh các động vật chuẩn bị cho tiết sau
- Xem thêm -

Xem thêm: cây con lớn lên từ cây mẹ , cây con lớn lên từ cây mẹ , cây con lớn lên từ cây mẹ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay