Bai toan giai bang 2 phep tinh

7 112 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 17:44

Giáo viên:Phạm Thị Kim Dung Thứ hai ngày 12 tháng 11 năm 2012 Toán Thứ hai ngày 12 tháng 11 năm 2012 Toán TIẾT 51: BÀI TOÁN GIẢI BẰNG HAI PHÉP TÍNH (Tiếp theo) Bài toán: Một cửa hàng ngày thứ bảy bán xe đạp, ngày chủ nhật bán số xe đạp gấp đôi số xe đạp Hỏi hai ngày cửa hàng bán xe đạp? Tóm tắt xe Thứ bảy: Chủ nhật: Bài giải ? xe Số xe đạp bán ngày chủ nhật là: x = 12 (xe) Số xe đạp bán hai ngày là: + 12 = 18 (xe) Đáp số: 18 xe đạp Thứ hai ngày 12 tháng 11 năm 2012 Toán TIẾT 51:GIẢI BÀI TOÁN BẰNG HAI PHÉP TÍNH ( tiếp theo) Bài tập 1: Quãng đường từ nhà đến chợ huyện dài 5km, quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh dài gấp lần quãng đường từ nhà đến chợ huyện (theo sơ đồ sau) Hỏi quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh dài kilô-mét? Bài 1: Tóm tắt km Nhà Chợ huyện Bưu điện tỉnh ? km Bài giải Quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh dài là: x = 15 (km) Quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh dài là: + 15 = 20 (km) Đáp số: 20 km Thứ hai ngày 12 tháng 11 năm 2012 Toán TIẾT 51:GIẢI BÀI TOÁN BẰNG HAI PHÉP TÍNH ( tiếp theo) Bài tập 2: Một thùng đựng 24l mật ong Lấy số lít mật ong Hỏi thùng lại lít mật ong? Tóm tắt 24l mật ong Thùng lấy ? l mật ong Thứ hai ngày 12 tháng 11 năm 2012 Toán TIẾT 51: BÀI TOÁN GIẢI BẰNG HAI PHÉP TÍNH (Tiếp theo) Bài 1: Bài 2: Tóm tắt xe Thứ bảy: ? xe Chủ nhật: Bài giải Số xe đạp bán ngày chủ nhật là: x = 12 (xe) Số xe đạp bán hai ngày là: + 12 = 18 (xe) Đáp số: 18 xe đạp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai toan giai bang 2 phep tinh , Bai toan giai bang 2 phep tinh , Bai toan giai bang 2 phep tinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay