An toan giao thong

24 136 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 17:44

Lớp 4- Trường Th cẩm đàn Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Trường TH Cẩm Đàn Thứ bẩy ngày tháng 11 năm 2009 An toàn giao thông Biển báo hiệu đường hai chiều? Đường hai chiều Hãy gọi tên biển báo sau đây? Đường dành cho người sangngang Các biển báo sau thuộc nhóm biển báo nào? Nhóm biển báo cấm Thứ bẩy ngày tháng 11 năm 2009 An toàn giao thông Biển báo cấm Cấm xe đạp *Đặc điểm biển báo cấm: Hình tròn Màu trắng có viền màu đỏ (riêng biển cấm ngư ợc chiều có màu đỏ, có vạch trắng) Có hình vẽ màu đen biểu thị nội dung cấm Dừng lại Biển báo cấm: Cấm xe đạp Dừng lại Biển hiệu lệnh: Hướng phải theo 2 Biển hiệu lệnh: Đường dành cho xe thô sơ Giao chạy theo vòng xuyến Đường dành cho người Biển hiệu lệnh: Đặc điểm biển hiệu lệnh: Hình tròn Màu xanh lam Có hình vẽ kí hiệu biểu thị hiệu lệnh phải theo 3 Biển báo nguy hiểm: Giao có đèn tín hiệu Giao với đường ưu tiên Ra Quc l 31Sơn Động- Bắc Giang Nguy hiểm khác Biển báo nguy hiểm: Giao có đèn tín hiệu Giao với đường ưu tiên Nguy hiểm khác Đặc điểm biển báo nguy hiểm: Hình tam giác Màu vàng có viền màu đỏ Có hình vẽ, kí hiệu màu đen biểu thị nguy hiểm (Biển báo hiệu giao với đường ưu tiên có đặt góc nhọn hình tam giác chúc xuống Ghi nhớ: Khi đường, phải tuân theo hiệu lệnh dẫn biển báo hiệu [...]... Đường dành cho xe thô sơ Giao nhau chạy theo vòng xuyến Đường dành cho người đi bộ 2 Biển hiệu lệnh: Đặc điểm biển hiệu lệnh: Hình tròn Màu xanh lam Có hình vẽ hoặc kí hiệu biểu thị hiệu lệnh phải theo 3 Biển báo nguy hiểm: Giao nhau có đèn tín hiệu Giao nhau với đường ưu tiên Ra Quc l 31Sơn Động- Bắc Giang Nguy hiểm khác 3 Biển báo nguy hiểm: Giao nhau có đèn tín hiệu Giao nhau với đường ưu tiên... Giao nhau có đèn tín hiệu Giao nhau với đường ưu tiên Nguy hiểm khác Đặc điểm biển báo nguy hiểm: Hình tam giác Màu vàng có viền màu đỏ Có hình vẽ, kí hiệu màu đen biểu thị nguy hiểm (Biển báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên có đặt một góc nhọn hình tam giác chúc xuống Ghi nhớ: Khi đi đường, chúng ta phải tuân theo hiệu lệnh hoặc sự chỉ dẫn của biển báo hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: An toan giao thong , An toan giao thong , An toan giao thong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay