AN TOÀN GIAO THÔNG 2 (1)

9 120 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 17:44

KiÕn thøc an toµn giao th«ng gồm câu hỏi, thí sinh trả lời theo hình thức trắc nghiệm Mỗi câu hỏi có phương án: A, B, C Thí sinh trả lời cách đưa bảng Mỗi câu hỏi có thời gian suy nghĩ 10 giây Điểm tối đa câu hỏi đội 10 điểm Khi đường vỉa hè, em phải để đảm bảo an toàn? A Đi lòng đường B Đi sát lề bên trái C Đi sát lề bên phải Loại xe đạp an toàn phù hợp với trẻ em? A Xe chắn, có phanh tốt, có đèn phát sáng đèn phản quang B Khi ngồi yên xe, chân phải chống xuống đất C Cả hai ý Trên đường học, thấy bạn dàn hàng ngang đường, em làm gì? A Nhắc nhở bạn để bạn hàng bên phải đường B Cũng bạn C Mặc kệ, bên phải Hai người ngồi xe máy, người cần đội mũ bảo hiểm? A Người ngồi phía trước B Người ngồi phía sau C Cả hai người Người đường có vạch kẻ dành riêng cho mình, thấy xe có tín hiệu báo hướng rẽ phải xử lý nào? A Dừng lại để nhường đường B Tiếp tục qua đường C Quay lại để nhường đường Theo quy định nay, người điều khiển, người ngồi xe máy phải đội mũ bảo hiểm tuyến đường nào? A Khi tuyến đường thành phố, thị xã, thị trấn B Khi tuyến đường quốc lộ C.Khi tất tuyến đường Trong biển báo sau đây, biển báo biển báo nguy hiểm? A B C
- Xem thêm -

Xem thêm: AN TOÀN GIAO THÔNG 2 (1) , AN TOÀN GIAO THÔNG 2 (1) , AN TOÀN GIAO THÔNG 2 (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay