Giáo trình vi ba vệ tinhi

88 178 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 17:15

1 Chơng Tổng quan hệ thống vi ba số Giới thiệu chơng Chơng trình bày tổng quan vấn đề sau: + Khái niệm đặc điểm chung hệ thống vi ba số + Phân loại hệ thống Vi ba số + Các u, nhợc điểm hệ thống Vi ba số + Các mạng Vi ba số điểm-điểm điểm-nhiều điểm + Điều chế giải điều chế + Phơng pháp giảm độ rộng băng tần truyền hệ thống Vi ba số + Các mã truyền dẫn phổ biến hệ thống 1.1 đặc điểm Thông tin vi ba số phơng tiện thông tin phổ biến (bên cạnh thông tin vệ tin thông tin quang) Hệ thống vi ba số sử dụng sóng vô tuyến biến đổi đặc tính sóng mang vô tuyến biến đổi gián đoạn truyền không trung Sóng mang vô tuyến đợc truyền có tính định hớng cao nhờ anten định hớng Hệ thống Vi ba số hệ thống thông tin vô tuyến số đợc sử dụng đờng truyền dẫn số phần tử khác mạng vô tuyến Hệ thống Vi ba số đợc sử dụng làm: + Các đờng trung kế số nối tổng đài số + Các đờng truyền dẫn nối tổng đài đến tổng đài vệ tinh + Các đờng truyền dẫn nối thuê bao với tổng đài tổng đài vệ tinh + Các tập trung thuê bao vô tuyến + Các đờng truyền dẫn hệ thống thông tin di động để kết nối máy di động với mạng viễn thông Các hệ thống truyền dẫn Vi ba số phần tử quan trọng mạng viễn thông, tầm quan trọng ngày đợc khẳng định công nghệ thông tin vô tuyến nh thông tin di động đợc đa vào sử dụng rộng rãi mạng viễn thông 1.2 Mô hình hệ thống vi ba số FDM Codec Thoại Tương tự ADC Bộ Ghép số Máy Phát Nguồn số Đường truyền FDM Codec Thoại Tương tự DAC Bộ Tách số MáyThu Nguồn số Hình 1.1 Mô hình hệ thống vi ba số tiêu biểu Một hệ thống vi ba số bao gồm loạt khối xử lý tín hiệu Các khối đợc phân loại theo mục sau đây: + Biến đổi tín hiệu tơng tự thành tín hiệu số + Tập hợp tín hiệu số từ nguồn khác thành tín hiệu băng tần gốc + Xử lý tín hiệu băng gốc để truyền kênh thông tin + Truyền tín hiệu băng gốc kênh thông tin + Thu tín hiệu băng gốc từ kênh thông tin + Xử lý tín hiệu băng gốc thu đợc để phân thành nguồn khác tơng ứng + Biến đổi tín hiệu số thành tín hiệu tơng tự tơng ứng - Biến đổi ADC DAC đợc thực phơng pháp sau đây: Điều giải điều xung mã (PCM); xung mã Logarit (Log(PCM)); xung mã vi sai (DPCM); xung mã vi sai tự thích nghi (ADPCM); Điều giải điều delta (DM); Delta tự thích nghi (ADM) - Tập hợp tín hiệu số từ nguồn khác thành tín hiệu băng gốc phân chia tín hiệu số từ tín hiệu băng gốc đợc thực nhờ trình ghép-tách Có hai hệ thống ghép-tách chủ yếu: theo thời gian TDM theo tần số FDM Trong FDM có tập hợp nhóm, siêu nhóm, chủ nhóm 16 siêu nhóm FDM kênh âm tần thờng cần thiết giao tiếp với hệ thống truyền dẫn số (nhờ Codec) - Việc xử lý tín hiệu băng gốc thành dạng sóng vô tuyến thích hợp để truyền kênh thông tin phụ thuộc vào môi trờng truyền dẫn môi trờng truyền dẫn có đặc tính hạn chế riêng Việc xác định sơ đồ điều chế giải điều chế thích hợp yêu cầu độ nhạy thiết bị tơng ứng với tỉ lệ lỗi bit BER cho trớc tốc độ truyền dẫn định, phụ thuộc vào độ phức tạp nh giá thành thiết bị Giao tiếp nhánh Xử lý Điều chế băng tần gốc Chuyển đổi tần số Dao động nội 1.3 Phân loại ghép kênh Xử lý số Giải điều chế Chuyển đổi tần số Dao động nội Bộ lọc nhánh LO Tách Kênh nghiệp vụ Khuếch đại công suất LO Khuếch đại âm thấp Xử lý tương tự Hình 1.2 Sơ đồ khối thiết bị thu phát vi ba số Phụ thuộc vào tốc độ bít tín hiệu PCM cần truyền, thiết bị vô tuyến phải đợc thiết kế, cấu tạo phù hợp để có khả truyền dẫn tín hiệu Có thể phân loại nh sau: + Vi ba số băng hẹp (tốc độ thấp): đợc dùng để truyền tín hiệu có tốc độ 2Mbit/s, Mbit/s Mbit/s, tơng ứng với dung lợng kênh thoại 30 kênh, 60 kênh 120 kênh Tần số sóng vô tuyến (0,4 - 1,5)GHz + Vi ba số băng trung bình (tốc độ trung bình): đợc dùng để truyền tín hiệu có tốc độ từ (8-34) Mbit/s, tơng ứng với dung lợng kênh thoại 120 đến 480 kênh Tần số sóng vô tuyến (2 - 6)GHz + Vi ba số băng rộng (tốc độ cao): đợc dùng để truyền tín hiệu có tốc độ từ (34140) Mbit/s, tơng ứng với dung lợng kênh thoại 480 đến 1920 kênh Tần số sóng vô tuyến 4, 6, 8, 12GHz 1.4 Một số u điểm hệ thống vi ba số Nhờ phơng thức mã hoá ghép kênh theo thời gian dùng vi mạch tích hợp cỡ lớn nên thông tin xuất phát từ nguồn khác nh điện thoại, máy tính, facsimile, telex,video đợc tổng hợp thành luồng bit số liệu tốc độ cao để truyền sóng mang vô tuyến Nhờ sử dụng lặp tái sinh luồng số liệu nên tránh đợc nhiễu tích luỹ hệ thống số Việc tái sinh đợc tiến hành tốc độ bit cao băng tần gốc mà không cần đa xuống tốc độ bit ban đầu Nhờ có tính chống nhiễu tốt, hệ thống vi ba số hoạt động tốt với tỉ số sóng mang / nhiễu (C/N)>15dB Trong hệ thống vi ba tơng tự yêu cầu (C/N) lớn nhiều (>30dB, theo khuyến nghị CCIR) Điều cho phép sử dụng lại tần số phơng pháp phân cực trực giao, tăng phổ hiệu dụng dung lợng kênh Cùng dung lợng truyền dẫn, công suất phát cần thiết nhỏ so với hệ thống tơng tự làm giảm chi phí thiết bị, tăng độ tin cậy, tiết kiệm nguồn Ngoài ra, công suất phát nhỏ gây nhiễu cho hệ thống khác 1.5 Một số khuyết điểm hệ thống vi ba số Khi áp dụng hệ thống truyền dẫn số, phổ tần tín hiệu thoại rộng so với hệ thống tơng tự Khi thông số đờng truyền dẫn nh trị số BER, S/N thay đổi không đạt giá trị cho phép thông tin gián đoạn, khác với hệ thống tơng tự thông tin tồn chất lợng Hệ thống dễ bị ảnh hởng méo phi tuyến đặc tính bão hoà, linh kiện bán dẫn gây nên, đặc tính không xảy cho hệ thống tơng tự FM Các vấn đề đợc khắc phục nhờ áp dụng tiến kỹ thuật nh điều chế số nhiều mức, dùng thiết bị dự phòng (1+n) sử dụng mạch bảo vệ 1.6 Các mạng vi ba số Thờng mạng vi ba số đợc nối với trạm chuyển mạch nh phận mạng trung kế quốc gia trung kế riêng, nối tuyến nhánh xuất phát từ trung tâm thu thập thông tin khác đến trạm (ứng dụng trung tâm chuyển mạch tổ chức mạng Internet) 1.6.1 Vi ba số điểm nối điểm Mạng vi ba số điểm nối điểm đợc sử dụng phổ biến Trong mạng đờng dài thờng dùng cáp sợi quang mạng quy mô nhỏ nh từ tỉnh đến huyện ngành kinh tế khác ngời ta thờng sử dụng cấu hình vi ba số điểm-điểm dung lợng trung bình cao nhằm thoả mãn nhu cầu thông tin đặc biệt dịch vụ truyền số liệu Ngoài ra, số trờng hợp vi ba dung lợng thấp giải pháp hấp dẫn để cung cấp trung kế cho mạng nội hạt, mạng thông tin di động RX/TX RX/TX MUX/ DEMUX MUX/ DEMUX Hình 1.3 Mô hình hệ thống vi ba số điểm nối điểm tiêu biểu 1.6.2 Vi ba số điểm nối đến nhiều điểm Mạng vi ba số ngày trở thành phổ biến, bao gồm trạm trung tâm phát thông tin an ten đẳng hớng phục vụ cho số trạm ngoại vi bao quanh Nếu trạm ngoại vi nằm phạm vi (bán kính) truyền dẫn cho phép không cần dùng trạm lặp, khoảng cách xa sử dụng trạm lặp để đa tín hiệu đến trạm ngoại vi Từ đây, thông tin đợc truyễn đến thuê bao Thiết bị vi ba trạm ngoại vi đặt trời, cột.v.v trạm ngoại vi đợc lắp đặt thiết bị cho nhiều trung kế Khi mật độ cao bổ sung thêm thiết bị; đợc thiết kế để hoạt động băng tần 1,5GHz -1,8GHz 2,4GHz sử dụng sóng mang cho hệ thống hoàn chỉnh Hiện hệ thống điểm nối đến đa điểm 19GHz đợc chế tạo lắp đặt Châu Âu để cung cấp dịch vụ số liệu (Kbit/s) Internet mạng nội hạt khoảng cách 10Km Trạm trung tâm phát tốc độ bit khoảng 8,2Mb/s trạm sử dụng kỹ thuật TDMA Súng vi ba Súng vi ba Súng vi ba Trạm ngoại vi RX/TX RX/TX MUX/ DEMUX MUX/ DEMUX Trạm trung tâm Trạm ngoại vi MW TX/RX RX/TX Trạm ngoại vi MUX/ DEMUX Trung kế Nội hạt Hình 1.3 Mô hình hệ thống vi ba số điểm nối điểm tiêu biểu 1.7 Điều chế giảI Điều chế số 1.7.1 Điều chế số Điều chế số phơng thức điều chế tín hiệu số mà hay nhiều thông số sóng mang đợc thay đổi theo sóng điều chế Hay nói cách khác, trình gắn tin tức (sóng điều chế) vào dao động cao tần (sóng mang) nhờ biến đổi hay nhiều thông số dao động cao tần theo tin tức Thông qua trình điều chế số, tin tức vùng tần số thấp đợc chuyển lên vùng tần số cao để truyền xa Máy phát Máy thu Bộ điều chế Bộ giải điều chế Tín hiệu băng tần gốc Sóng mang Tín hiệu băng tần vô tuyến Tín hiệu băng tần gốc Hình 1.4 Sơ đồ mô tả trình điều chế giải điều chế số Giả sử có sóng mang hình sin nh sau: f (t ) = A cos( t + ) (1.1) Trong đó: + A : biên độ sóng mang + o = 2fo : tần số góc sóng mang + fo : tần số sóng mang + (t) : pha sóng mang Tuỳ theo tham số đợc sử dụng để mang tin: biên độ A, tần số fo, pha (t) hay tổ hợp chúng mà ta có kiểu điều chế khác nhau: +Điều chế khóa dịch biên độ ASK (Amplitude Shift Keying): Sóng điều biên đợc tạo cách thay đổi biên độ sóng mang theo biên độ tín hiệu băng gốc +Điều chế khóa dịch tần số FSK (Frequency Shift Keying): Sóng điều tần đợc tạo cách thay đổi tần số sóng mang theo biên độ tín hiệu băng gốc +Điều chế khóa dịch pha PSK (Phase Shift Keying): : Sóng điều pha đợc tạo cách thay đổi pha sóng mang theo biên độ tín hiệu băng gốc +Điều chế biên độ pha kết hợp hay điều chế cầu phơng QAM (Quadrature Amplitude Modulation) 1.7.2 Giải điều chế số Giải điều chế trình ngợc lại với trình điều chế, trình thu đợc có tham số: biên độ, tần số, pha tín hiệu sóng mang đợc biến đổi theo tín hiệu điều chế tuỳ theo phơng thức điều chế mà ta có phơng thức giải điều chế thích hợp để lấy lại thông tin cần thiết 1.7.3 Các phơng thức điều chế giải điều chế Hiện hầu hết thiết bị vi ba số sử dụng phơng pháp điều chế pha (PSK) điều chế cầu phơng (QAM), chơng tập trung trình bày hai loại điều chế liên quan đến PSK QAM 1.7.3.1 Phơng thức điều chế PSK Cơ sở toán học PSK phơng thức điều chế mà pha tín hiệu sóng mang cao tần biến đổi theo tín hiệu băng tần gốc Giả sử tín hiệu sóng mang đợc biểu diễn: f (t ) = cos( t + ) Biểu thức tín hiệu băng gốc: s(t) tín hiệu dạng nhị phân (0,1) dãy NRZ (Non-Return Zero) Khi đó, tín hiệu điều pha PSK có dạng: P(t ) = cos{ t + + [ s (t ). ] / 2} (1.2) Trong đó: = 2/n sai pha pha lân cận tín hiệu Biễu diễn tín hiệu theo kiểu cầu phơng: P (t ) = cos{ t + + [ s (t ). ] / 2} = cos{[ s (t ). ] / 2} cos( t + ) sin{[ s (t ). ] / 2} sin( t + ) a (t ) = cos{[ s (t ). ] / 2} b(t ) = sin{[ s (t ). ] / 2} Đặt P (t ) = a (t ) cos( t + ) + b(t ) sin( t + ) (1.3) Vậy, tín hiệu điều pha tổng hai tín hiệu điều biên vuông góc 1.7.3.1.1 Điều chế pha mức 2-PSK Từ biểu thức (1.2), với n = 2, = ta có kiểu điều chế 2-PSK hay gọi PSK nhị phân BPSK Tín hiệu 2-PSK có dạng: P (t ) = cos{ t + + s(t ) } Sóng mang (1.4) t -1 Xung vào t -1 Dạng sóng điều chế t -1 Hình 1.5 Tín hiệu 2PSK Điều chế Tín hiệu băng gốc s(t) xung NRZ lỡng cực sơ đồ điều chế sử dụng hai pha lệch 180o đợc gọi PSK nhị phân (BPSK) +Với bit 1: P1 (t ) = cos{ t + + } +Với bit -1: P (t ) = cos{ t + } Nh vậy, biên độ của tín hiệu BPSK không đổi trình truyền dẫn, nhng bị chuyển đổi trạng thái sinot -1 cosot Hình 1.6 Biểu đồ vector BPSK, Giải điều chế Tín hiệu 2-PSK đợc tổng hợp với sóng mang chuẩn thông qua lọc thông thấp để loại bỏ thành phần hài bậc cao cho ta thu đợc tín hiệu ban đầu BPSK LPF s(t) Sóng mang chuẩn Hình 1.7 Sơ đồ nguyên lý giải điều chế tín hiệu 2-PSK Pha tín hiệu sóng mang chuẩn với pha tín hiệu thu nhận đợc, nên tín hiệu thu là: P(t ) = cos( t tín hiệu chuẩn là: )= 2 s(t ) sin t với s(t) = (1.5) sin t tín hiệu giải điều chế là: s(t) 1.7.3.1.2 Điều chế pha trạng thái 4-PSK Từ biểu thức (1.2), với n = 4, = /2 ta có kiểu điều chế 4-PSK hay PSK cầu phơng (QPSK) Tín hiệu 4-PSK có dạng: P (t ) = cos{ t + + s(t ) } (1.6) 10 Tín hiệu băng gốc s(t) xung NRZ lỡng cực nhận giá trị Điều chế Sơ đồ nguyên lý điều chế 4-PSK sử dụng pha lệch 90 o, đợc gọi 4-PSK hay PSK cầu phơng (QPSK) b(t) = Bộ quay pha 90o s(t) P(t) SPC a(t) = Sóng mang chuẩn f0(t) = cos0t Hình 1.8 Sơ đồ nguyên lý điều chế tín hiệu QPSK Tín hiệu băng gốc đợc đa vào biến đổi nối tiếp thành song song, đầu đợc hai luồng số liệu có tốc độ bit giảm nửa, đồng thời biến đổi tín hiệu đơn cực thành tín hiệu Hai sóng mang đa tới hai trộn làm lệch pha 90 o Tổng hợp tín hiệu đầu trộn ta đợc tín hiệu 4-PSK Tín hiệu trộn: M (t ) = a(t ) cos t M (t ) = b(t ) sin t với a(t) = 1, b(t) = Tín hiệu 4-PSK là: P(t ) = a(t ) cos t + b(t ) sin t (1.7) a(t) t -1 -1-1 1-1 b(t) t -11 -1 P(t) 11 Hình 1.10 Biểu đồ vector điều chế QPSK t -1 Hình 1.9 Tín hiệu 4PSK 78 Bảng 2.5 Góc ngẩng góc phơng vị Hà Nội TP Hồ Chí Minh Gúcc ngng ee Sai lch Kinh tuyn Tờn v tinh Ta HNHN TPHCM HNHN TPHCM Gúc phng v aa HNHN TPHCMC M Asiasatat1 1160EE -10060 CM -9038 630 CM 73029 1530 1400 Palapapa BB 1130EE -7016 -6038 640 75033 1640 1520 Chinasatat 1100EE -4016 -3038 64090 75056 168050 160028 Palapapa BB1 1080EE -2016 -1038 65020 77023 1740 172090 Statsionarar 14 950EE +10084 +11062 620 71040 2060 227086 Statsionarar6 900EE +15084 +16062 59040 66082 2170 2380 Chinasatat 870EE +18034 +19012 57070 64035 222070 241074 Statsionarar 13 800EE +25084 +26062 510 56061 2320 2480 Thaicomom 780EE +27034 +28012 490 560 234062 249060 Intelsatat VIVI 630EE +42084 +43062 370 38048 2480 258092 Intelsatat VV 600EE +45084 +46062 340 360 2510 2600 570EE +48084 +49062 310 320 252050 2610 (Horizontnt 8) FF7 Intelsatat VAVA 5.5.2.3 Gúc phõn cc (Angle Of Polarization) Khi ng trc ca cho Parabol hng thng n tõm bỳp súng chớnh ca anten phỏt ca v tinh thỡ mt cho gn nh thu ton b nng lng ca chựm súng chớnh mt phng phõn cc Nu anten nm lch tõm vi chựm súng chớnh ca tớn hiu v tinh, hiu sut thu nng lng gim v cũn gõy tỏc hi nh lm mộo dng tớn hiu, tng nhiu Vỡ vy cn phi hiu chnh li gúc phõn cc bng u dũ phõn cc u thu 5.5.3 H thng bỏm ui v tinh 5.5.3.2 Bỏm ui v tinh bng xung n H thng ny luụn xỏc nh tõm bỳp súng anten cú hng vo v tinh hay khụng iu khin hng ca anten Khi tớn hiu n trc tip phớa trc b dn súng thỡ h thng lm vic loi súng TE10 Nu tớn hiu n lch tõm thỡ h thng lm vic loi súng TE20 Qua vic phỏt hin cỏc loi súng cụng tỏc cú th gii quyt iu chnh anten Pha ca ca tớn hiu to ch th s sai lch trỏi hay phi Trc bc x cc i TE10 TE20 TE20 79 u im ca phng phỏp bỏm ui v tinh bng xung n l chớnh xỏc cao, nhc im l thit b ỏnh du phi lm vic liờn tc s chúng hao mũn v dn ti mau hng phi liờn tc cung cp nng lng 5.5.3.3 Bỏm ui v tinh theo tng nc H thng ny iu chnh hng cho mc tớn hiu thu l cc i bng cỏch dch chuyn nh v trớ anten cỏc khong thi gian nht nh *S ca h thng bỏm tng nc LNA B chia Chuyn mch hn ch Beam D/C Beam Receiver D/C B thu iu khin anten (ACU) Gii hn Mụ t Az + Chc nng cỏc khi: Mụ Ei thp thng l mt phn ca cỏc mch tớn hiu x LNA: B khuch i tptõm lớ thụng tin.Nú cú th dựng cho h thng iu khin bỏm ui v tinh B chia: Ly mt phn tớn hiu a vo D/C B D/C: Chuyn tn s bc x RF thnh tn s IF phự hp h thng s dng Khi iu khin anten ACU: lm nhim v ti u hoỏ mc tớn hiu ban u thụng qua quỏ trỡnh iu khin bỏm tng nc, to cỏc tớn hiu iu khin lỏi cho ng c iu khin gúc phng v v gúc ngng Khi iu khin mụt: Nhn lnh ca ACU s cung cp cụng sut hiu chnh n cỏc mụt nh v anten Khi chuyn mch hn ch: Ngt ngun cung cp cho cỏc mụt anten chuyn n cỏc biờn gii hn phũng nguy him cho mỏy múc *Nguyờn lý hot ng: Sau thu tớn hiu dn ng t v tinh anten c lnh dch chuyn gúc ban u so sỏnh vi mc tớn hiu dn ng thu c trc v sau dch chuyn, hng ca ln dch chuyn k tip cú th c quyt nh ú l: Nu mc tớn hiu 80 dn ng tng lờn thỡ anten tip tc dch chuyn theo hng trc ú, cũn nu mc tớn hiu dn ng gim i thỡ anten dch chuyn theo hng ngc li v quỏ trỡnh ny s c lp li u im ca phng phỏp ny l cỏc anten khụng phi bỏm liờn tc nh h thng xung n 5.5.3.4 Bỏm ui v tinh theo chng trỡnh H thng ny da trờn s liu lch thiờn hc d oỏn cỏc v trớ v tinh c Intelsat cung cp S liu ny c da vo phn mm mỏy tớnh bin i d liu thnh cỏc giỏ tr thc cho trm v tinh mt t ú iu khin bỏm v tinh ó cho trc cỏc s liu thiờn Loi iu khin bỏm theo chng trỡnh khụng cn h thng iu khin bỏm v cỏc thit b liờn quan, gim c giỏ thnh trm mt t, c quan tõm hng u nht l cỏc trm mt t nh 5.5.3.5 Bỏm ui v tinh bng nhõn cụng -Cỏc anten ca cỏc trm mt t nh hn cú th ch cn iu chnh hng tun, hng thỏng vỡ bỳp súng ca anten rng, iu chnh ny cú th c thc hin bng cỏch lm cho cỏc chuyn mch phự hp vi mụt gúc ngng v gúc phng v -Cỏc h thng bỏm ui t ng thng cú kh nng iu khin bng tay cho phộp bo dng anten, iu khin bng nhõn cụng cng l phng phỏp thờm vo hng thit b Cú phng phỏp iu khin bỏm nhõn cụng khỏc l bin phỏp c khớ trc tip quay anten -Cỏc anten nh hn cú th ch ni lng mt cỏi cht, sau ú iu chnh mt s vớt thay i gúc phng v v gúc tự -Cỏc anten ln hn cú th yờu cu mt tay c gn trc tip b phn uụi ca anten i vi anten ln õy l trng hp khn cp cú s c ngun tng cung cp cho cỏc iu khin 5.6 V tinh Vit namVINASAT 5.6.1 Tng quan Nn kinh t ca nc ta ngy cng phỏt trin, nhu cu trao i, cp nht thụng tin v gii trớ ngy cng tng Hin nay, nc ta cú tt c trm mt t thụng tin v tinh ang hot ng u thuờ kờnh v tinh ca nc ngoi Cựng vi nhu cu ngy cng tng thỡ yờu cu t l Vit Nam cn cú mt v tinh thụng tin riờng ca mỡnh phc v cỏc nhu cu thụng tin nc v nhu cu ca cỏc c quan, t chc nc ngoi Ngy 24/9/1998, Th tng Chớnh ph quyt nh 868/Q-TTg v vic thụng qua bỏo cỏo nghiờn cu tin kh thi d ỏn Phúng v tinh vin thụng Vit Nam (VINASAT) Theo d kin, v tinh VINASAT s c phúng lờn qu o v trớ 132ụng vo u nm 2005 v mun nht l gia nm 2005 s i vo hot ng Cng theo d kin, VINASAT cú khong t 20 n 30 b phỏt ỏp (mi b tng ng vi 480 kờnh thoi hoc tng ng vi mt chng trỡnh truyn hỡnh) Sau i vo hot ng, v tinh VINASAT s tit kim c cho t nc 10 triu USD mi nm tin thuờ kờnh v tinh ca nc ngoi nh ASIASAT, THAICOM, MEASAT thi gian qua 5.6.2 V trớ qu o v phi hp tn s Nc ta nm khong kinh tuyn t 103ụng n khong 110ụng T õy ta thy v trớ lý tng trờn qu o a tnh l nm khong ny Khi ú, bt k mt im no trờn lónh th Vit Nam ta u cú th nhỡn thy v tinh gn nh 81 trờn nh u v ú ng truyn súng s l ngn nht, ú suy hao l ớt nht Tuy nhiờn, qu o a tnh õy quỏ cht chi vớ d nh v trớ kinh tuyn 103ụng ó cú 13 v tinh ang lm th tc ng ký hoc ó c ng ký kinh tuyn 110ụng cng cú 11 v tinh ó hoc ang c ng ký Núi chung, hu nh v trớ no cng y cht v tinh Tuy nhiờn, ta cú th chn nhng v trớ xa hn v phớa ụng hoc phớa Tõy, chng hn vựng kinh tuyn 65ụng hoc 145 ụng, ú tuyn truyn súng cú di hn nhng cng khụng nh hng ln n cht lng thụng tin Vỡ vy, vic chn v trớ qu o thớch hp l rt quan trng trỏnh can nhiu cỏc v tinh bờn cnh v trỏnh lm nhiu h Nm 2000, Vit Nam ó ng ký vi ITU v trớ qu o v qu o nm v trớ 132ụng ó c chp nhn V trớ qu o v bng tn liờn quan l ti nguyờn thiờn nhiờn dựng chung nhng rt cú hn, cỏc nc trờn th gii ó chim rt nhiu v trớ, cũn Vit Nam l nc n sau, gi mi ng ký nờn khú cú th tỡm mt v trớ thớch hp V trớ tỡm c phi bo m khụng gõy nhiu cho cỏc v tinh bờn cnh, theo quy nh quc t, phi tho thun vi cỏc nc cú v tinh bờn cnh Vic tho thun ny gi l phi hp tn s, nu v tinh ca ta cú nh hng n h thng cỏc nc thỡ phi thay i cỏc tham s ca v tinh VINASAT Vi v tinh VINASAT thỡ ta phi thc hin phi hp tn s vi khong 15 nc trờn th gii, õy l mt cụng vic nng n ũi hi phi cú nhng n lc to ln tớnh phc ca quỏ trỡnh S liu thu c mi ln i phi hp tn s vi cỏc nc i tỏc l rt nhiu, vy cn cú cỏc k nng x lý tt, chuyờn mụn sõu rng va m bo quyn li quc gia, va trỏnh c cỏc bt li cho h thng v tinh ca Vit Nam sau ny v cng phi c cỏc i tỏc chp nhn Vn c bn ca phi hp tn s l trỏnh c can nhiu gia cỏc h thng v tinh hot ng, nu khụng phi hp tt s nh hng ln n k hoch kinh doanh 5.6.3 Kớch c v tinh v tn s cụng tỏc 5.6.3.1 Kớch c v tinh Kớch c v tinh hay dung lng v tinh ph thuc trc tip vo nhu cu s dng ca qu v tinh ú Phõn loi v tinh theo lng c ch bng 5.1 Bng 5.1 Phõn loi v tinh theo lng Khi lng V tinh nng Heavy V tinh ln Large V tinh trờn trung bỡnh Intermediate V tinh trung bỡnh - Medium V tinh nh Small V tinh siờu nh > 9080 kg 4541 - 9080kg 2271 - 4540kg 909 - 2270kg 91 - 908kg - 90kg Tờn v tinh thụng dng Hube (kớnh vin vng) HS393, VOSTOK T l phúng 1994 - 1998 1% HS601, LM7000, A2100, FS1300 HS376, LM4000, SpaceBus2000 HS 333, LM700 SpaceBus L McroStar, SSTL 22% 8% 21% 37% 11% 82 Microsat Da trờn quan h gia s b phỏt ỏp v lng v tinh thỡ VINASAT thuc loi v tinh trung bỡnh Qua xem xột kinh nghim ca cỏc nc khu vc thỡ vic phúng v tinh VINASAT u tiờn cú dung lng nh vy l phự hp vỡ trc mt i tng ca VINASAT s l th trng nc 5.6.3.2 Tn s cụng tỏc Cú ý kin cho rng nu qu o a tnh quỏ cht chi thỡ cú th dựng di tn lm vic khỏc i iu ny ỳng nhng khụng phi lỳc no cng thc hin c v cú nhng hn ch nht nh Cng nh cỏc v tinh thụng tin khỏc, bng tn hot ng ca VINASAT l bng C, Ku v bng X phc v cho cỏc ng dng ca chớnh ph Cỏc bng tn ny ó c ng ký vi ITU v c cp ti thc hin phi hp tn s vi cỏc h thng v tinh khỏc im 103ụng, phn ln cỏc v tinh u dựng cỏc di tn thuc bng C(6/4GHz) v bng Ku(14/11GHz) Nh vy, khú m trỏnh c trựng di tn Ch cũn mt cỏch l b trớ tn s ca b phỏt ỏp so le vi tn s ca cỏc b phỏt ỏp ca cỏc v tinh bờn cnh Nu tn s súng mang ca hai b phỏt ỏp dựng cho truyn hỡnh (can nhiu khỏc ca hai v tinh khỏc nhau) m khỏc 10MHz thỡ t s bo v (protection ratio) l 31dB iu ny cú ngha l mt thụng lng cụng sut cho phộp bờn vựng lm vic phi gim i 31dB Nhng nu s liu s gia cỏc súng mang núi trờn l 30MHz thỡ t s bo v l 0dB, ngha l cụng sut phỏt x cú th ln lờn c 31dB Cng cú th gim can nhiu gia cỏc v tinh vi bng cỏch s dng nhng cỏch phõn cc khỏc Khi hai tuyn thụng tin (cựng lờn hoc cựng xung) cú cỏch phõn cc khỏc thỡ can nhiu cú th gim i bng h s cỏch ly phõn cc Chng hn mt tuyn cú phõn cc trũn trỏi LHC cũn tuyn cú phõn cc trũn phi RHC thỡ h s cỏch ly l 6dB Cũn nu mt bờn l phõn cc trũn (trỏi hoc phi) m bờn l phõn cc ng thng thỡ h s ny ch l 1,4dB D nhiờn l phõn cc ging thỡ h s cỏch ly bng 0dB Vỡ lý ny m cng cn phi bit c s b trớ phõn cc ca cỏc b phỏt ỏp ca cỏc v tinh bờn cnh 5.6.4 K thut s dng Cú th gim nhiu bng cỏch dựng nhng k thut truy cp hin i nh CDMA Phng phỏp ny dựng mt chui gi ngu nhiờn iu ch súng mang, nú tri tớn hiu trờn mt ph tn s rng Vi nhng u im ó c trỡnh by k chng 4, phng phỏp a truy cp ny rt thớch hp cho VINASAT 5.6.5 Cỏc loi hỡnh dch v ng lc kớch thớch s phỏt trin ca thụng tin v tinh hin l cỏc ng dng i vi Internet v vic phõn phi cỏc chng trỡnh truyn hỡnh gii trớ Tuy nhiờn, cỏc dch v ca thụng tin v tinh khụng dng li cỏc ng dng ny m nú cũn cú nhiu loi hỡnh dch v khỏc Bng 5.2 thng kờ cỏc loi hỡnh dch v d nh s s dng v tinh VINASAT C cu s dng theo dung lng Ghi chỳ 83 v tinh Thụng tin in thoi ằ 35% Mng s liu ằ 10% Phỏt thanh, truyn hỡnh qung bỏ Truyn hỡnh trc tip n nh khỏch hng DTH Thụng tin Chớnh ph ằ 25% Mng VSAT, trung k v tinh(2M140Mbit/s) Cỏc khỏch hng cú nhu cu truyn s liu ln i THVN, i TNVN ằ 15% i THVN, TCT BCVT VN ằ 5% CP16 n v cú mc s dng ln nht dung lng v tinh l ngnh phỏt truyn hỡnh, tng cụng ty bu chớnh vin thụng Vit Nam s ch yu s dng v tinh ny tip tc xõy dng, nõng cp h thng VSAT bng C hin cú phỏt trin vin thụng nụng thụn v ti cỏc vựng bin o, xõy dng mng VISAT bng Ku cú kớch thc anten nh (70cm n 90cm) truyn s liu s dng cụng ngh TDM/TDMA phc v cho cỏc khỏch hng truyn s liu nh cỏc mng ngõn hng Vớ d nh cỏc im tit kim bu in hng ngy phi thc hin cỏc giao dch trờn ton quc vi s lng tin gi rt ln, ng thi khỏch hng cng cú nhu cu rỳt tin vi cỏc thi gian v a im khỏc nhau, nu khụng cú mt h thng thớch hp cp nht cỏc bin ng ny mt cỏch t ng v chuyn lng tin ú sang ngõn hnh kp thi trỏnh phỏt sinh lói sut khụng mong mun Nu cú h thng VSAT TDM/TDMA ni vi mt HUB ti trung tõm H Ni chng hn v trung tõm ny cú ng ni sang cỏc ngõn hng thỡ vic cp nht tr thnh n gin V mt rỳt tin gi, h thng rỳt tin t ng ATM s dng cụng ngh núi trờn s cho phộp cỏc khỏch hng t ng rỳt tin thụng qua th tit kim c phỏt hnh ti cỏc im giao dch, õy l mt ng dng khỏ hp dn cho thụng tin v tinh ti cỏc nc ang phỏt trin Ngoi ra, cũn cú cỏc ng dng khỏc nh Internet, Direct-to-PC, Direct-toHome, hi ngh truyn hỡnh, o to t xa, cỏc dch v lu ng, chuyn tip chng trỡnh phỏt v truyn hỡnh Hin nay, k hoch dung lng ca VINASAT l hai b phỏt ỏp bng C v hai b phỏt ỏp bng Ku v khong n b d phũng chim 3% dung lng qu v tinh 86 CHNG TNH TON TUYN THễNG TIN V TINH 6.1 Cỏc tham s c bn Cỏc tham s c bn s dng tớnh toỏn thit k cú th c túm tt nh sau: A Trm mt t + V trớ a lý ca trm (v v kinh ) + Loi anten (ng kớnh, hiu sut, h s phm cht, nhit õm) + Cụng sut mỏy phỏt B V tinh + V trớ ca v tinh trờn qu o + Cụng sut bc x ng hng tng ng EIRPs ca v tinh + H s phm cht ca v tinh (G/T)S + H s õm ca mỏy thu v tinh + Bng thụng mỏy phỏt ỏp, dng phõn cc, di tn lm vic 6.2 Tớnh toỏn c ly thụng tin, gúc ngng v gúc phng v ca anten trm mt t 6.2.1 C ly thụng tin Trong ú : l gúc tõm () d l khong cỏch t trm mt t n v tinh (km) Re l bỏn kớnh Trỏi t, Re = 6378 km r l bỏn kớnh qu o v tinh a tnh: r = 35.768km +6.378km= 42.146km Trm mt t Re Tõm trỏi t d E r V tinh Hỡnh 6.1 Cỏc tham s ca ng truyn trm mt t - v tinh Gúc tõm c tớnh theo cụng thc: cos = cos cos Le Vi l v ca trm mt t () Le l hiu kinh ụng ca v tinh vi trm mt t, Le = LS Le Khong cỏch t trm mt t n v tinh tớnh theo cụng thc: d = ( r + Re2 2rRe cos ) (km) (6.1) 87 6.2.2 Tớnh toỏn gúc ngng v gúc phng v 6.2.2.1Gúc ngng tớnh gúc ngng anten trm mt t, ta cú th da vo hỡnh v 6.2 S r e e 0R O e A M Trong hỡnh 6.2, O l tõm trỏi A l v gúc trớ ca trm mt t, S l v trớ ca Hỡnh 6.2t, Tớnh toỏn ngng v tinh, l gúc tõm, e l gúc ngng ca trm mt t MA SM MA = OM OA = OS cos OA = r cos Re Trong ú, SM = OS sin = r sin R cos e r cos Re r T ú suy ra: tg e = = r sin sin tg Ta cú e = 6.2.2.2 Gúc phng v Cc Bc Gúc phng v ca v tinh Gúc phng v ca v tinh 450W 300 E V tinh (45oW) V tinh1(300 E) Hỡnh 6.3 Gúc phng v ca v tinh Gúc phng v l gúc dn ng cho anten quay tỡm v tinh trờn qu o a tnh theo hng t ụng sang Tõy 88 Gúc phng v c xỏc nh bi ng thng hng v phng Bc i qua trm mt t vi ng ni n v tinh Gúc c xỏc nh theo chiu kim ng h nh hỡnh 6.3.Gúc phng v c tớnh theo biu thc: a =1800 + kinh tõy hoc a =1800 - kinh ụng a ph thuc vo kinh , va kinh ti im thu v kinh v tinh Gúc phng v ca v tinh c tớnh theo cụng thc: V tinh 1: a1 =1800- kinh ụng = 180o-30o =150o V tinh 2: a2 =1800+ kinh tõy = 180o + 45o =225o Gúc phng v a c tớnh theo cụng thc: tg a = tg Le ( sin ) (6.2) Vi l v ca trm mt t () Le l hiu kinh ụng ca v tinh vi trm mt t, Le = Ls - Le 6.3 Tớnh toỏn kt ni ng lờn (UPLINK) 6.3.1 Cụng sut bc x ng hng tng ng ca trm mt t EIRPe (e phõn bit ca trm mt t "earth station", s - l ca v tinh "satellite") Cụng sut bc x hiu dng EIRP (Equivalent Isotropic Radiated Power) cũn gi l cụng sut bc x ng hng tng ng, nú biu th cụng sut ca chựm súng chớnh phỏt t trm mt t n v tinh c tớnh bng tớch ca cụng sut mỏy phỏt a ti anten trm mt t PTe vi h s tng ớch ca anten phỏt GTe EIRPe = PTe GTe (W) hoc i n v dB: EIRPe = 10 lg( PTe ) + GTe [dB] (6.3) EIRPe thụng thng ca trm mt t cú giỏ tr t 0dBW n 90dBW, cũn ca v tinh t 20dBW n 60dBW 6.3.2 H s khuch i anten phỏt trm mt t GTe li anten l thụng s rt quan trng trm mt t, anten t ngừ vo khuch i tớn hiu rt nh t picowatt n nanowatt khuch i ln s lm tng t s C/N, nú liờn quan n cho anten v bng tn cụng tỏc: DfU GTe = 10 log , hoc: c GTe = 10 lg( ) + 20 lg( DfU ) 20 lg(c)[ dB ] (6.4) vi : D l ng kớnh ca anten phỏt f U l tn s tớn hiu phỏt lờn l hiu sut ca anten, thng khong t 50% - 70% c l tc ỏnh sỏng, c = 3.108 m/s 6.3.3 Cụng sut súng mang thu v tinh Cụng sut súng mang thu l mt yu t quan trng vic xỏc nh cht lng ca mt tuyn thụng tin v tinh, cụng sut súng mang ph thuc vo thit b nh cụng sut mỏy phỏt, h s tng ớch ca anten thu v tinh Cụng sut súng mang nhn c ti u vo mỏy thu v tinh c xỏc nh theo cụng thc : C RS = EIRPe LU + G RS (dB) (6.5) vi : GRS - h s khuch i ca anten thu v tinh 89 6.3.4 Tng suy hao tuyn lờn Tng suy hao tuyn lờn: LU = LSPU + LFU + LOU (dB) (6.6) Trong ú : LSPU - suy hao tuyn phỏt khụng gian t LFU - suy hao h thng fi v u vo mỏy thu LOU - h s d tr suy hao do: thi tit (ma tuyn lờn), lch bỳp súng phỏt so vi v tinh, lch phõn cc anten Trong ú suy hao tuyn lờn khụng gian t c tớnh theo biu thc: LSPU = 20 lg( f U d ) 20 lg( c ) (dB) 6.3.5 li ca anten thu v tinh li ca anten thu v tinh c tớnh bng biu thc: G RS = ( G / T )S + 10 lg TU (G/T)S l h s phm cht ca mỏy thu v tinh TU l nhit õm tuyn lờn, ch yu l nhit õm ca mỏy thu v tinh TRS v nhit õm anten thu v tinh TAS: TU = TRS + TAS 6.3.6 Cụng sut õm tuyn lờn N U = kTU B hay tớnh theo dB: N U = 10 lg( k ) + 10 lg( TU ) + 10 lg( B ) (dB) (6.7) Trong ú k l hng s Boltzman, k =1,38.10-23 (W/Hz0K) B l bng thụng ca mỏy thu TU l nhit õm tuyn lờn: TU = TRS + TAS Nhit õm ca mỏy thu v tinh c tớnh theo biu thc: TRS = ( 10 F 10 )T0 Trong ú, F [dB] l h s õm ca mỏy thu v tinh v T0 l nhit chun, T0 = 290 K 6.3.7 T s súng mang trờn õm tuyn lờn Trong cỏc tuyn thụng tin v tinh, cht lng ca tuyn c ỏnh giỏ bng t s cụng sut súng mang trờn cụng sut õm (C/N), hay cụng sut súng mang trờn nhit õm tng ng (C/T) Tp õm ch yu ph thuc vo bn thõn mỏy thu, vo mụi trng bờn ngoi nh mụi trng truyn súng v can nhiu ph thuc cỏc h thng viba lõn cn ( C / N ) U = C RS N U = EIRPe LU + G RS N U (dB) (6.8) (C/N)U l t s súng mang trờn õm ti u vo b gii iu ch mỏy thu v tinh 6.4 Tớnh toỏn kt ni ng xung (DOWNLINK) 6.4.1 Cụng sut bc x hiu dng ca v tinh Cụng sut bc x hiu dng EIRPs ca v tinh cũn gi l cụng sut phỏt x ng hng tng ng, nú biu th cụng sut ca chựm súng chớnh phỏt t v tinh n trm mt t EIRPs ca v tinh thụng thng c cho trc 6.4.2 Tng suy hao tuyn xung 90 Tng suy hao tuyn lờn: LD = LSPD + LFU + LOD (dB) (6.9) Trong ú : LSPD - suy hao tuyn xung khụng gian t LFD - suy hao h thng fi v u vo mỏy thu LOD - h s d tr suy hao do: thi tit (ma tuyn xung), lch bỳp súng phỏt so vi anten trm mt t, lch phõn cc anten Trong ú Suy hao tuyn xung khụng gian t c tớnh theo biu thc: LSPD = 20 lg( f D d ) 20 lg( c ) (dB) (6.10) 6.4.3 H s khuch i anten thu trm mt t H s khuch i anten thu trm mt t cú biu thc tớnh tng t nh i vi h s khuch i anten phỏt trm mt t: G Re Df D G Re = 10 log c = 10 lg( ) + 20 lg( Df D ) 20 lg( c )[ dB ] (6.11) 6.4.4 Cụng sut súng mang thu c trm mt t Cụng sut súng mang nhn c ti u vo mỏy thu trm mt t c xỏc nh theo biu thc : C Re = EIRPs LD + G Re (dB) (6.12) vi : GRe l h s khuch i ca anten thu trm mt t 6.4.5 Cụng sut õm h thng Cụng sut õm h thng c tớnh bng biu thc: N SYS = 10 lg( kTSYS B ) = 10 log k + 10 log TSYS + 10 log B 10 log k = 228,6 TSYS l nhit õm h thng c xem l tng ca bn thnh phn c biu din theo biu thc: TSYS = TS + T A + TF + TR LF [0K] 6.4.6 T s cụng sut súng mang trờn cụng sut õm tuyn xung T s cụng sut súng mang trờn cụng sut õm tuyn xung l: ( C / N )D = C Re N SYS = EIRPs LD + G Re N SYS (6.13) 6.5 BI TP TNH TON THIT K TUYN THễNG TIN V TINH VI V TINH VINASAT V TRM MT T TI H NI 6.5 Mt s gi thit 6.5.1 Bng tn hot ng Vic tớnh toỏn s c tin hnh trờn bng C, vi ng lờn l 6GHz v ng xung l 4GHz 6.5.2 Trm mt t - c t ti H Ni, cú v l 210Bc v kinh l 105,450ụng - ng kớnh anten l 15m, hiu sut 65% - Cụng sut ca mỏy phỏt trm mt t: 40W 91 6.5.3 V tinh - V trớ ca v tinh l 1320ụng - Cụng sut bc x ng hng tng ng ca v tinh (EIRP)S= 40dBW - H s phm cht ca mỏy thu v tinh (G/T)S = dB/0K - H s õm ca mỏy thu v tinh F = 3dB - Bng thụng kờnh truyn B = 36MHz CNG CHI TIT MễN HC Tờn mụn hc: Thụng tin vi ba-v tinh Tng s tit: 60 Lý thuyt: 60 Thc hnh: Ngi son: GVC.TS Nguyn Vn Tun I Mc ớch yờu cu: Mc ớch mụn hc nhm trang b cho sinh viờn chuyờn ngnh in t-Vin thụng cỏc kin thc c bn v h thng vi ba s v thụng tin v tinh: c im, mụ hỡnh h thng, cu hỡnh tng quan, c s truyn súng, cỏc phng phỏp iu ch v gii iu ch, thit b vi ba s, trm mt t, tớnh toỏn thit k tuyn tip thu tt mụn hc ny, yờu cu sinh viờn cn cú kin thc c bn v in t tng t 2, in t thụng tin II Cỏc mụn hc trc: in t tng t 2, in t thụng tin III Ni dung chng trỡnh: Chng 1: (10 tit) Tng quan v h thng thụng tin vi ba s Yờu cu ca chng: sinh viờn cn nm c c im, mụ hỡnh, phõn loi, u khuyt im, cu hỡnh mng, cỏc phng phỏp iu ch, gii iu ch v tng dung lng h thng vi ba s 1.1 c im 1.2 Mụ hỡnh h thng 1.3 Phõn loi 1.4 u khuyt im ca h thng vi ba s 1.5 Cỏc mng vi ba s 1.6 iu ch v gii iu ch h thng vi ba s 1.7 Tng dung lng truyn dn bng phng phỏp iu ch a mc Chng 2: (10 tit) C s truyn súng vụ tuyn Yờu cu ca chng: sinh viờn cn nm c khỏi nim v truyn súng vụ tuyn, cỏc nhõn t nh hng n s lan truyn súng, hin tng v cỏc k thut gim nh hng ca pha inh nhiu tia, cu hỡnh v cỏc ch tiờu k thut ca h thng vi ba s 2.1 Khỏi nim v súng vụ tuyn 2.2 Cỏc tham s nh hng n s lan truyn súng vụ tuyn 2.3 Pha inh v cỏc k thut gim nh hng pha inh nhiu tia 2.4 Cu hỡnh v cỏc ch tiờu k thut ca h thng vi ba s 2.5 Anten parabol s dng vi ba s Chng 3: (10 tit) Thit k tuyn vi ba s Yờu cu ca chng: sinh viờn cn nm c cỏc qui trỡnh qui phm v ni dung cụng viờc thit k, v mt ct tuyn, kho sỏt v trớ t trm, tớnh toỏn cỏc tham s ng truyn, tham s ỏnh giỏ cht lng tuyn, cỏc bc lp t, th nghim v a h thng vo hot ng 3.1 Cỏc qui nh chung 3.2 V mt ct tuyn, kho sỏt v trớ trm 3.3 Tớnh toỏn cỏc tham s ng truyn 3.4 Tớnh toỏn cỏc tham s ỏnh giỏ cht lng tuyn 3.5 ỏnh giỏ cht lng tuyn, lp t thit b, th nghim v a h thng vo hot ng 3.6 Vớ d v thit k tuyn vi ba s Chng 4: (10 tit) Khỏi nim chung v h thng thụng tin v tinh Yờu cu ca chng: sinh viờn cn nm c nguyờn lý hot ng, cỏc qu o, c im, tn s hot ng ca thụng tin v tinh, cỏc phng phỏp a truy cp, ca s tn s, suy hao, õm thụng tin v tinh 4.1 Nguyờn lý hot ng v qu o ca h thng thụng tin v tinh 4.2 Cỏc c im v cu hỡnh c bn 4.3 Tn s s dng h thng thụng tin v tinh 4.4 Cỏc phng phỏp a truy cp: FDMA, TDMA, CDMA 4.5 Phõn cc súng 4.6 Ca s tn s 4.7 Suy hao, õm h thng thụng tin v tinh Chng 5: (10 tit) K thut trm mt t Yờu cu ca chng: sinh viờn cn nm c cu hỡnh, cụng ngh mỏy phỏt, mỏy thu, anten h thng thụng tin v tinh, cu hỡnh h thng cú d phũng, nguyờn tc chuyn i nõng, h tn v h thng bỏm ui v tinh 5.1 Cu hỡnh chung ca trm mt t 5.2 Cụng ngh mỏy phỏt 5.3 Cụng ngh mỏy thu 5.4 B chuyn i nõng, h tn 5.5 H thng bỏm ui v tinh Chng 6: (10 tit) Thit k tuyn thụng tin v tinh Yờu cu ca chng: sinh viờn cn nm c cỏc bc tớnh toỏn tuyn thụng tin v tinh, tớnh toỏn cỏc thụng s tuyn: c ly thụng tin, gúc ngng, gúc phng v, tớnh toỏn kt ni ng lờn, ng xung 6.1 Tớnh toỏn cỏc thụng s tuyn: c ly thụng tin, gúc ngng, gúc phng v 6.2 Tớnh toỏn kt ni ng lờn 6.3 Tớnh toỏn kt ni ng xung 6.4 Vớ d tớnh toỏn tuyn thụng tin v tinh vi trm mt t H ni v v tinh VINAT Vit nam IV Ti liu tham kho: Vi ba s 1,2, NXBKHKT, 1993 Vụ tuyn chuyn tip, NXBKHKT, 1995 General on Microwave Links, Alcatel, 1998 Microwave Equipment MiniLink, Erisson, 1999 Lý thuyt vin thụng, NXBKHKT, 1997 Satellite Communications Systems, G Maral&M Bousquet, John Wily&Son Ltd, 1993 V Hỡnh thc v h s ỏnh giỏ mụn hc: Kim tra gia hc k: - T lun - H s Thi kt thỳc mụn hc: - T lun - H s
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình vi ba vệ tinhi , Giáo trình vi ba vệ tinhi , Giáo trình vi ba vệ tinhi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay