Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp của xã Sen Thủy Huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình Đề xuất một số giải pháp sử dụng đất bền vững

67 216 0
  • Loading ...
1/67 trang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay