SẢN XUẤT POLYMER PHENOL FORMANDEHYDE

22 86 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 16:54

POLYMER PHENOL - FORMANDEHYDE Nội dung I GIỚI THIỆU II TÍNH CHẤT III NGUYÊN LIỆU IV PHẢN ỨNG VÀ ĐIỀU KIỆN PHẢN ỨNG V CƠ CHẾ PHẢN ỨNG VI PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT VII ỨNG DỤNG I GIỚI THIỆU • Năm 1900, phát minh polymer phenol – formandehyd • Polyme tổng hợp thương mại Leo Hendrick Baekeland II TÍNH CHẤT • Nhựa phenolic: o Có độ bền độ ổn định hình dạng cao o Khả kháng va đập, kháng rão, dung môi độ ẩm tốt o Thường chứa chất độn ( khoáng mica, đất xét loại thường; loại kỹ thuật ta dùng sợi thủy tinh, graphit,…) III NGUYÊN LIỆU • Phenol chất phổ biến (có nhóm chức hoạt tính) Ngoài ra, dùng Resorcinol Bisphenol A • Nguồn formandehyd dạng dung dịch nước (formalin) tiền chất hexametylen tetramin (HMT) hexametylen tetramin IV PHẢN ỨNG VÀ ĐIỀU KIỆN PHẢN ỨNG • Phản ứng xảy qua giai đoạn: Giai đoạn 1: chuyển hóa phần cho vật liệu khả gia công Giai đoạn 2: Hoàn tất phản ứng khuôn để tạo thành sản phẩm cuối khâu mạng IV PHẢN ỨNG VÀ ĐIỀU KIỆN PHẢN ỨNG • Điều kiện phản ứng: ta phải cần dùng xúc tác Xúc tác bazo Xúc tác Xúc tác acid dd NH3, NaOH, Ba(OH)2 Acid oxalic hay … H2SO4, HCl Tỷ lệ mol phenol / formandehyd / 1.2 / 0.8 Sản phẩm Rezolic Novolac • Tùy vào loại xúc tác mà chế phản ứng có phần khác • Ngoài ra, phản ứng phụ xảy đồng thời với điều kiện nhiệt độ định V CƠ CHẾ PHẢN ỨNG  Tạo nhựa Rezolic: - Khi chưa đóng rắn, rezolic có dạng poli oligo V CƠ CHẾ PHẢN ỨNG  Tạo nhựa Rezolic: - Tác động xúc tác bazo: - Vị trí hoạt động: orto para: 10 V CƠ CHẾ PHẢN ỨNG  Tạo nhựa Rezolic: - Các cầu nối hình thành từ đơn phân 11 V CƠ CHẾ PHẢN ỨNG  Tạo nhựa Rezolic: - Cuối đóng rắn nhiệt độ khoảng 180oC 12 V CƠ CHẾ PHẢN ỨNG  Tạo nhựa Novolac: - Xúc tác axit, H+ tác động vào fomalhehyl kết hợp với phenol tạo thành dẫn xuất metylol - Từ dẫn xuất metylol bắt đầu hình thành mắt xích lớn 13 V CƠ CHẾ PHẢN ỨNG  Tạo nhựa Novolac: - Phản ứng ngưng tụ tạo cầu metylen/ ete 14 V CƠ CHẾ PHẢN ỨNG  Tạo nhựa Novolac: - Khi nhiệt độ cao( khoảng 160oC) nước bị khử Đồng thời có cầu nối bezylamin trình đóng rắn trộn chất độn (CH2)6N4 15 VI PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT  Nhựa phenolic loại nhựa phát trể lại loại nhựa thương mại hóa Do công trình sản xuất phức tạp  Tuy nhiên, có số quy tắc chung phù hợp với chế phản ứng 16 VI PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT NOVOLAC REZOLIC Xt: axit Xt: bazo Ph/foman > Ph/foman < 17 SẢN XUẤT NHỰA Novolac 18 VII ỨNG DỤNG • Làm keo dán để sản xuất ván ép, bọc lon hay ống, nút chai khoáng hóa chất • Tay cầm hay nút bấm cho nồi chảo • Nhựa Phenolic dùng làm keo dán cho nhôm oxid silicon cacbua đĩa mài • Nhựa Novolac dùng làm chất bền quang (photoresist) in (microlithography) trình sản xuất microchip 19 VII ỨNG DỤNG 20 VII ỨNG DỤNG SƠN VECNI Ổ ĐIỆN CHUÔI ĐÈN MẠCH ĐIỆN TỬ Chúc cô bạn có buổi sáng vui khỏe 22 [...]... hóa đầu tiên Do đó các công trình sản xuất cũng khá phức tạp  Tuy nhiên, có một số quy tắc chung phù hợp với cơ chế phản ứng 16 VI PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT NOVOLAC REZOLIC Xt: axit Xt: bazo Ph/foman > 1 Ph/foman < 1 17 SẢN XUẤT NHỰA Novolac 18 VII ỨNG DỤNG • Làm keo dán để sản xuất ván ép, bọc lon hay ống, nút chai khoáng hóa chất • Tay cầm hay nút bấm cho nồi chảo • Nhựa Phenolic dùng làm keo dán cho nhôm... với phenol tạo thành dẫn xuất metylol - Từ những dẫn xuất metylol bắt đầu hình thành các mắt xích lớn 13 V CƠ CHẾ PHẢN ỨNG  Tạo nhựa Novolac: - Phản ứng ngưng tụ tạo cầu metylen/ ete 14 V CƠ CHẾ PHẢN ỨNG  Tạo nhựa Novolac: - Khi nhiệt độ cao( khoảng 160oC) thì nước bị khử Đồng thời có thể có cầu nối bezylamin nếu quá trình đóng rắn được trộn chất độn là (CH2)6N4 15 VI PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT  Nhựa phenolic... hay nút bấm cho nồi chảo • Nhựa Phenolic dùng làm keo dán cho nhôm oxid hoặc silicon cacbua trên đĩa mài • Nhựa Novolac dùng làm chất bền quang (photoresist) khi in (microlithography) trong quá trình sản xuất microchip 19 VII ỨNG DỤNG 20 VII ỨNG DỤNG SƠN VECNI Ổ ĐIỆN CHUÔI ĐÈN MẠCH ĐIỆN TỬ Chúc cô và các bạn có một buổi sáng vui khỏe 22
- Xem thêm -

Xem thêm: SẢN XUẤT POLYMER PHENOL FORMANDEHYDE, SẢN XUẤT POLYMER PHENOL FORMANDEHYDE, SẢN XUẤT POLYMER PHENOL FORMANDEHYDE

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay