BỘ ĐỀ THI HSG QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÝ LỚP 12

13 618 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 15:55

BỘ ĐỀ THI HSG QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÝ LỚP 12 BỘ ĐỀ THI HSG QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÝ LỚP 12BỘ ĐỀ THI HSG QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÝ LỚP 12 BỘ ĐỀ THI HSG QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÝ LỚP 12 BỘ ĐỀ THI HSG QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÝ LỚP 12BỘ ĐỀ THI HSG QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÝ LỚP 12BỘ ĐỀ THI HSG QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÝ LỚP 12BỘ ĐỀ THI HSG QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÝ LỚP 12 BỘ ĐỀ THI HSG QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÝ LỚP 12 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: ĐỊA LÍ Ngày thi: 11/01/2011 (Gồm 04 trang) Câu Ý Nội dung (3,0 điểm) a Tại hoang mạc bán hoang mạc thường phân bố khu vực từ 20o đến 40o vĩ Bắc Nam ? - Kể tên số hoang mạc phân bố khu vực từ 20o đến 40o vĩ Bắc Nam - Nguyên nhân : khu vực khô hạn, : + Vành đai cao áp, dòng giáng từ cao khí xuống thống trị, + Hoạt động dòng biển lạnh bờ Tây lục địa Giải thích cán cân xạ Mặt Trời trung bình năm mặt đất giảm dần từ Xích đạo hai cực - Cán cân xạ Mặt Trời mặt đất đại lượng biểu thị mối tương quan lượng xạ mà bề mặt Trái Đất thu chi - Các nhân tố tác động đến cán cân xạ Mặt Trời mặt đất : tổng lượng xạ Mặt Trời, tính chất bề mặt Trái Đất - Từ Xích đạo cực, tổng lượng xạ mặt trời giảm góc tới nhỏ dần - Ở khu vực nội chí tuyến, năm có hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh, tổng lượng xạ Mặt Trời lớn khu vực ngoại chí tuyến - Bề mặt Trái Đất Cực chủ yếu băng tuyết nên hầu hết nhiệt Mặt Trời mà Trái Đất nhận bị phản hồi, phần lại chi vào việc làm tan chảy băng tuyết ; Xích đạo, chủ yếu đại dương, hấp thụ nhiệt lớn Phân biệt tỉ số giới tính với tỉ lệ giới tính Tại nước phát triển thường có số nam nhiều nữ ? - Phân biệt : Tỉ số giới tính : số nam so với 100 nữ Tỉ lệ giới tính : tương quan số nam (nữ) so với tổng số dân - Giải thích : + Ở độ tuổi 15, nam giới chiếm tỉ lệ lớn nữ giới ; từ 65 tuổi trở lên, nữ giới chiếm tỉ lệ cao hẳn so với nam giới Các nước phát triển có cấu dân số trẻ, số người nhóm tuổi - 14 nhiều, 65 tuổi ít, nam nhiều nữ + Trình độ phát triển kinh tế, chăm sóc sức khoẻ giới, phong tục, tập quán tâm lí xã hội, kĩ thuật y tế, … tác động đến tỉ số giới (phân tích) Theo khả bị hao kiệt trình sử dụng người, xếp nước vào loại tài nguyên bị hao kiệt không ? Tại ? - Theo khả bị hao kiệt trình sử dụng người, nước xếp vào loại tài nguyên không bị hao kiệt - Lượng nước Trái Đất lớn sinh thường xuyên vòng tuần hoàn nước đến mức người dù sử dụng nhiều làm cho chúng cạn kiệt b (2,0 điểm) a b (3,0 điểm) a b (3,0 điểm) a b Giải thích đất miền Bắc Đông Bắc Bắc Bộ đa dạng - Có nhiều loại đất (dẫn chứng) - Sự hình thành đất miền chịu tác động nhiều nhân tố : đá mẹ, khí hậu, sinh vật, địa hình, người, - Trong lãnh thổ miền, tác động nhân tố hình thành đất khác + Đá mẹ : có nhiều loại khác (đá vôi, đá phiến, trầm tích khác,…), hình thành loại đất khác + Khí hậu : nhiệt đới, cận nhiệt, tác động khác đến hình thành đất + Sinh vật : có thảm thực vật khác (dẫn chứng), tác động đến trình hình thành đất khác + Địa hình : đa dạng (dẫn chứng), từ hình thành loại đất khác + Con người : hoạt động người làm thay đổi tính chất đất Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông ngòi duyên hải Nam Trung Bộ - Đặc điểm chế độ nước : + Có hai mùa nước : mùa cạn từ tháng đến tháng 8, mùa lũ từ tháng đến tháng 12 + Lũ lên nhanh đột ngột - Các nhân tố ảnh hưởng : + Khí hậu có hai mùa : khô mưa, mùa mưa lệch thu đông (từ tháng đến tháng 12) + Sông ngắn dốc (trừ sông Ba), mưa lớn, bão, lớp phủ rừng bị phá huỷ nhiều Phân tích thay đổi chế độ nhiệt theo vĩ độ - Nhiệt độ trung bình năm vào phía nam (về phía vĩ độ thấp) tăng (dẫn chứng), góc nhập xạ tăng chịu ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc (chủ yếu) - Nhiệt độ trung bình tháng tương đối đồng nước ; riêng đồng ven biển Trung Bộ đồng Bắc Bộ cao (nêu dẫn chứng nguyên nhân) - Nhiệt độ trung bình tháng thấp hẳn phía bắc tăng từ bắc vào nam (nêu dẫn chứng nguyên nhân) - Biên độ nhiệt trung bình năm vào phía nam giảm (nêu dẫn chứng nguyên nhân) Giải thích có khác loài thực vật miền Bắc Đông Bắc Bắc Bộ với Nam Trung Bộ Nam Bộ - Sự khác : + Miền Bắc Đông Bắc Bắc Bộ : Trong rừng, loài nhiệt đới chiếm ưu thế, có loài cận nhiệt ôn đới (dẫn chứng) + Miền Nam Trung Bộ Nam Bộ : Loài nhiệt đới, xích đạo chiếm ưu (dẫn chứng) - Giải thích : + Miền Bắc Đông Bắc Bắc Bộ : Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh Có di cư loài từ Hoa Nam xuống + Miền Nam Trung Bộ Nam Bộ : Có khí hậu cận xích đạo gió mùa Các loài nguồn gốc Mã Lai - Inđônêxia, Ấn Độ - Mianma đến Nhận xét giải thích phân bố dân cư Đông Nam Bộ a Nhận xét (3,0 - Mật độ dân số cao so với nước vùng khác : cao mức trung bình điểm) nước, đứng sau Đồng sông Hồng (dẫn chứng) - Phân bố không theo lãnh thổ (dẫn chứng) - Phân bố không thành thị nông thôn (dẫn chứng) b Giải thích - Mật độ dân số cao có nhiều thuận lợi vị trí địa lí, tự nhiên, kinh tế - xã hội (phân tích) - Các nhân tố tác động đến phân bố dân cư không giống vùng (phân tích tác động nhân tố vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội) - Các đô thị nơi tập trung phát triển công nghiệp, dịch vụ, trình độ phát triển cao Nông thôn chủ yếu phát triển công nghiệp,… a Phân tích phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng (3,0 - Tình hình phát triển : điểm) + Cơ cấu đa ngành (dẫn chứng) + Giá trị sản xuất qua năm tăng nhanh (dẫn chứng) + Tỉ trọng giá trị sản xuất so với toàn ngành công nghiệp tăng vững (dẫn chứng) + Tích cực nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường,… - Điều kiện phát triển : + Nguồn lao động dồi (phân tích) + Thị trường tiêu thụ rộng lớn (phân tích) + Nguồn nguyên liệu nước đáp ứng phần (phân tích) + Liên doanh với nước (phân tích) - Phân bố : + Chủ yếu tập trung TP Hồ Chí Minh, Hà Nội thành phố : Hải Phòng, Nam Định, Đà Nẵng, Cần Thơ + Ngoài ra, dệt may phân bố khu công nghiệp Đồng Nai, Bình Dương, Long An ; công nghiệp giấy Phú Thọ, Đồng Nai b Giải thích hoạt động dịch vụ nước ta phân bố không - Các hoạt động dịch vụ phụ thuộc chặt chẽ vào phân bố đối tượng đòi hỏi dịch vụ, trước hết phân bố dân cư - Phân bố dân cư sản xuất nước ta không đều, hoạt động dịch vụ phân bố không (dẫn chứng) So sánh mạnh tự nhiên để phát triển nông nghiệp Trung du miền núi Bắc Bộ (3,0 với Tây Nguyên Giống điểm) a - Có cao nguyên đồi thấp, tạo điều kiện cho phát triển trồng trọt, chăn nuôi,…(Mộc Châu, Sơn La, Plây Ku, Đăk Lăk, ) - Đất đai : nhóm đất feralit với diện tích rộng, thuận lợi cho trồng công nghiệp, ăn quả, lương thực hoa màu,… - Khí hậu : có nhiệt đới cận nhiệt, cho phép trồng nhiều loại b Khác - Trung du miền núi Bắc Bộ : + Đất : phần lớn đất feralit đá phiến, đá vôi đá mẹ khác ; có đất phù sa cổ trung du, đất phù sa dọc thung lũng sông cánh đồng miền núi (Than Uyên, Nghĩa Lộ,…), tạo điều kiện trồng nhiều loại + Khí hậu : nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh, lại chịu ảnh hưởng sâu sắc địa hình vùng núi mạnh đặc biệt để phát triển công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt ôn đới (chè, trẩu, sở, hồi,…) Khí hậu núi cao (ở vùng núi Hoàng Liên Sơn; vùng núi giáp biên giới Cao Bằng, Lạng Sơn,…) thuận lợi cho trồng thuốc quý, ăn quả, rau ôn đới,… + Có nhiều đồng cỏ cao nguyên (Mộc Châu,…) để phát triển chăn nuôi trâu, bò, ngựa, dê - Tây Nguyên : + Đất badan màu mỡ, tập trung với diện tích rộng, thuận lợi cho phát triển công nghiệp lâu năm (cà phê, cao su, hồ tiêu,…) quy mô lớn + Khí hậu : có tính chất cận xích đạo gió mùa, thuận lợi cho trồng công nghiệp lâu năm nhiệt đới (cao su, cà phê, hồ tiêu) Trên cao nguyên cao 1000 m (Lâm Viên,…), khí hậu mát mẻ, thuận lợi cho trồng có nguồn gốc cận nhiệt đới (chè,…) + Một số nơi có đồng cỏ (dẫn chứng) tạo điều kiện chăn nuôi bò,… Hết BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 Môn: ĐỊA LÍ Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 11/01/2011 (Đề thi có 01 trang, gồm 07 câu) Câu (3 điểm) a) Tại hoang mạc bán hoang mạc thường phân bố khu vực từ 20o đến o 40 vĩ Bắc Nam? b) Giải thích cán cân xạ Mặt Trời trung bình năm mặt đất giảm dần từ Xích đạo hai cực Câu (2 điểm) a) Phân biệt tỉ số giới tính với tỉ lệ giới tính Tại nước phát triển thường có số nam nhiều nữ? b) Theo khả bị hao kiệt trình sử dụng người, xếp nước vào loại tài nguyên bị hao kiệt không? Tại sao? Câu (3 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam kiến thức học, hãy: a) Giải thích đất miền Bắc Đông Bắc Bắc Bộ đa dạng b) Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông ngòi duyên hải Nam Trung Bộ Câu (3 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam kiến thức học, hãy: a) Phân tích thay đổi chế độ nhiệt theo vĩ độ b) Giải thích có khác loài thực vật miền Bắc Đông Bắc Bắc Bộ với Nam Trung Bộ Nam Bộ Câu (3 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam kiến thức học, nhận xét giải thích phân bố dân cư Đông Nam Bộ Câu (3 điểm) a) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam kiến thức học, phân tích phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng b) Giải thích hoạt động dịch vụ nước ta phân bố không Câu (3 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam kiến thức học, so sánh mạnh tự nhiên để phát triển nông nghiệp Trung du miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên -HẾT - • Thí sinh sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam (Nhà xuất Giáo dục); không sử dụng tài liệu khác • Giám thị không giải thích thêm
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ ĐỀ THI HSG QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÝ LỚP 12, BỘ ĐỀ THI HSG QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÝ LỚP 12, BỘ ĐỀ THI HSG QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÝ LỚP 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay