giới thiệu phần mềm quản lý tài nguyên số dspace

24 188 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 15:49

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN SỐ DSPACE Hà Nội, 16 / / 2014 Giới thiệu Dspace Kiến trúc Dspace Các tính bật DSpace TECHNOLOGY INTEGRATION AND CONSULTING JSC Giới thiệu Dspace  DSpace phần mềm mã nguồn mở dùng để quản lý tài nguyên số nhằm phục vụ cho thư viện, quan, trường học sử dụng phát triển  DSpace HP The MIT Libraries phát triển vào năm 2002, Dspace sử dụng phiên 4.1 có 1800 trường đại học tổ chức văn hoá sử dụng phần mềm số DSpace để quản lý chia sẻ nguồn tài nguyên: Sách, Tạp chí, Luận văn sưu tập Hình ảnh, Âm Phim  Có thể tìm hiểu thêm Dspace qua địa sau : http://www.dspace.org https://wiki.duraspace.org/display/DSPACE/Home TECHNOLOGY INTEGRATION AND CONSULTING JSC Giới thiệu Dspace  DSpace sử dụng phần mềm lưu trữ chia sẻ tài liệu số  DSpace có ba vai trò chính:  Giúp cho việc thu nhận quản lý tài liệu dễ dàng, bao gồm siêu liệu tài liệu  Giúp cho việc truy cập tài liệu dễ dàng, việc liệt kê tìm kiếm  Giúp cho việc lưu trữ tài liệu lâu dài TECHNOLOGY INTEGRATION AND CONSULTING JSC Giới thiệu Dspace  DSpace Foundation thành lập vào năm 2007 tổ chức phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ quan sử dụng Dspace  Nhiệm vụ tổ chức nhằm mang lại hợp tác phát triển phần mềm mã nguồn mở phép truy cập thường xuyên tài liệu số TECHNOLOGY INTEGRATION AND CONSULTING JSC Giới thiệu Dspace  Phát triển quản lý mạng lưới cung cấp dịch vụ tài nguyên đào tạo  Quảng bá DSpace thông qua thư thông báo hàng tháng, trang web, tài liệu tiếp thị…  Xây dựng hỗ trợ nhóm động nhà phát triển người dùng  Quản lý phối hợp tảng DSpace phiên phần mềm TECHNOLOGY INTEGRATION AND CONSULTING JSC Giới thiệu Dspace Kiến trúc Dspace Các tính bật DSpace TECHNOLOGY INTEGRATION AND CONSULTING JSC Kiến trúc Dspace Phân cấp quản lý theo mô hình trung tâm – chi nhánh  Thư viện đóng vai trò quản lý tổng thể toàn nguồn tài nguyên số  Các khoa, trung tâm trường hay đơn vị xã hội khác đóng góp quản lý tài nguyên số TECHNOLOGY INTEGRATION AND CONSULTING JSC Kiến trúc Dspace Phân cấp quản lý theo mô hình trung tâm – chi nhánh TECHNOLOGY INTEGRATION AND CONSULTING JSC Kiến trúc Dspace Phân cấp quản lý theo mô hình trung tâm – chi nhánh TECHNOLOGY INTEGRATION AND CONSULTING JSC 10 Kiến trúc Dspace Các thành phần kiến trúc Dspace  Đơn vị cấp cao nội dung DSpace Chúng tương ứng với thành phần tổ chức phòng, ban, khoa, ngành  Mỗi đơn vị chứa đơn vị sưu tập Bộ sưu tập nơi chứa tài liệu số  Một biểu ghi tài liệu số bao gồm mô tả siêu liệu tập liệu (Bitstreams)  Các tập liệu thành phần nhỏ Dspace phải gắn kết với biểu ghi tài liệu số TECHNOLOGY INTEGRATION AND CONSULTING JSC 11 Giới thiệu Dspace Kiến trúc Dspace Các tính bật DSpace TECHNOLOGY INTEGRATION AND CONSULTING JSC 12 Các tính bật Dspace  DSpace dùng để lưu trữ dạng tài liệu số         Sách điện tử Bài báo Luận văn, luận án điện tử Báo cáo Áp phích hội nghị Video Hình ảnh Các nguồn tài nguyên số khác TECHNOLOGY INTEGRATION AND CONSULTING JSC 13 Các tính bật Dspace  Mô tả theo chuẩn Dublin Core  Hỗ trợ hoàn toàn Unicode  Phát triển dựa OAI-PMH (Open Archives Initiative Prototal for Metadata Harvesting)  Tích hợp chặt chẽ với phần mềm tìm kiếm Google, Google scholar… TECHNOLOGY INTEGRATION AND CONSULTING JSC 14 Các tính bật Dspace  Dễ dàng nhập tài liệu thông qua giao diện Web  Khung mẫu nhập liệu tùy biến cho sưu tập khác TECHNOLOGY INTEGRATION AND CONSULTING JSC 15 Các tính bật Dspace  Có thể phân quyền đến tài khoản người dùng, đến Đơn vị/Bộ sưu tập chí đến tài liệu  Các quyền cấu hình chi tiết như: Quyền xem biểu ghi thư mục, Quyền xem toàn văn, Quyền truy cập vào sưu tập cụ thể…  Nếu người dùng quyền xem tập tài liệu số bấm vào nút yêu cầu để xin quyền truy cập vào tài liệu  Có thể quản lý theo thành viên theo nhóm TECHNOLOGY INTEGRATION AND CONSULTING JSC 16 Các tính bật Dspace  Kết tìm kiếm linh hoạt Hiển thị kết theo đơn vị, sưu tập tài liệu  Hỗ trợ tìm kiếm toàn văn  Cung cấp lọc cho phép giới hạn kết tìm kiếm TECHNOLOGY INTEGRATION AND CONSULTING JSC 17 Các tính bật Dspace  Cung cấp tính khám phá cho phép người dùng khám phá toàn sở liệu theo tiêu chí tác giả, chủ đề, năm xuất bản…  Cung cấp tính duyệt, xếp theo tên tác giả, năm xuất bản, tên tài liệu… TECHNOLOGY INTEGRATION AND CONSULTING JSC 18 Các tính bật Dspace  Cung cấp tính cho phép tự động cập nhật danh sách tài liêu bổ sung TECHNOLOGY INTEGRATION AND CONSULTING JSC 19 Các tính bật Dspace  Dễ dàng thống kê số lượng tài liệu có  Thống kê lượt truy cập theo tháng / năm  Thống kê lượt truy cập theo khu vực TECHNOLOGY INTEGRATION AND CONSULTING JSC 20 Các tính bật Dspace  Cung cấp hàm API cho phép phần mềm thứ tìm kiếm tập trung kết nối vào  Dspace kết hợp tốt với Google google scholar Từ giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm tài liệu trang Dspace google  Hỗ trợ hệ thống đánh giá trực tuyến để xếp hạng đại học  Hỗ trợ đọc tài liệu online thông qua Google Document TECHNOLOGY INTEGRATION AND CONSULTING JSC 21 Các tính bật Dspace TECHNOLOGY INTEGRATION AND CONSULTING JSC 22 Các tính bật Dspace TECHNOLOGY INTEGRATION AND CONSULTING JSC 23 TRÂN TRỌNG CẢM ƠN CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ D&L C 08-1, Tòa nhà Bộ KHĐT, Đông Quan, Cầu Giấy, Hà Nội Tel: 04.66552836 Fax: 04.37678812 Email: support@dlcorp.com.vn Website: www.dlcorp.com.vn | www.daspace.vn:8080 TECHNOLOGY INTEGRATION AND CONSULTING JSC 24 [...]... Các tập dữ liệu là thành phần nhỏ nhất trong Dspace và phải được gắn kết với một biểu ghi tài liệu số TECHNOLOGY INTEGRATION AND CONSULTING JSC 11 Giới thiệu Dspace Kiến trúc của Dspace Các tính năng nổi bật của DSpace TECHNOLOGY INTEGRATION AND CONSULTING JSC 12 Các tính năng nổi bật của Dspace  DSpace có thể được dùng để lưu trữ bất cứ dạng tài liệu số nào         Sách điện tử Bài báo Luận... trúc của Dspace Các thành phần trong kiến trúc Dspace  Đơn vị là cấp cao nhất về nội dung trong DSpace Chúng tương ứng với các thành phần của tổ chức như các phòng, ban, khoa, ngành  Mỗi đơn vị có thể chứa các đơn vị con và các bộ sưu tập Bộ sưu tập là nơi chứa các tài liệu số  Một biểu ghi tài liệu số bao gồm các mô tả siêu dữ liệu và các tập dữ liệu (Bitstreams)  Các tập dữ liệu là thành phần nhỏ... dùng không có quyền xem tập tài liệu số thì có thể bấm vào nút yêu cầu để xin quyền truy cập vào tài liệu đó  Có thể quản lý theo từng thành viên hoặc theo nhóm TECHNOLOGY INTEGRATION AND CONSULTING JSC 16 Các tính năng nổi bật của Dspace  Kết quả tìm kiếm linh hoạt Hiển thị kết quả theo đơn vị, bộ sưu tập và các tài liệu  Hỗ trợ tìm kiếm toàn văn  Cung cấp bộ lọc cho phép giới hạn kết quả tìm kiếm... bật của Dspace  Dễ dàng thống kê số lượng tài liệu đang có  Thống kê lượt truy cập theo tháng / năm  Thống kê lượt truy cập theo khu vực TECHNOLOGY INTEGRATION AND CONSULTING JSC 20 Các tính năng nổi bật của Dspace  Cung cấp các hàm API cho phép các phần mềm thứ 3 như tìm kiếm tập trung kết nối vào  Dspace kết hợp rất tốt với Google và google scholar Từ đó giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm tài liệu... nguồn tài nguyên số khác TECHNOLOGY INTEGRATION AND CONSULTING JSC 13 Các tính năng nổi bật của Dspace  Mô tả theo chuẩn Dublin Core  Hỗ trợ hoàn toàn Unicode  Phát triển dựa trên OAI-PMH (Open Archives Initiative Prototal for Metadata Harvesting)  Tích hợp chặt chẽ với các phần mềm tìm kiếm như Google, Google scholar… TECHNOLOGY INTEGRATION AND CONSULTING JSC 14 Các tính năng nổi bật của Dspace. .. tính năng nổi bật của Dspace  Cung cấp tính năng khám phá cho phép người dùng khám phá toàn bộ cơ sở dữ liệu theo từng tiêu chí như tác giả, chủ đề, năm xuất bản…  Cung cấp tính năng duyệt, sắp xếp theo tên tác giả, năm xuất bản, tên tài liệu… TECHNOLOGY INTEGRATION AND CONSULTING JSC 18 Các tính năng nổi bật của Dspace  Cung cấp tính năng cho phép tự động cập nhật danh sách các tài liêu mới bổ sung... CONSULTING JSC 14 Các tính năng nổi bật của Dspace  Dễ dàng nhập tài liệu thông qua giao diện Web  Khung mẫu nhập liệu có thể tùy biến cho từng bộ sưu tập khác nhau TECHNOLOGY INTEGRATION AND CONSULTING JSC 15 Các tính năng nổi bật của Dspace  Có thể phân quyền đến từng tài khoản người dùng, đến từng Đơn vị/Bộ sưu tập hoặc thậm chí đến từng tài liệu  Các quyền được cấu hình khá chi tiết như: Quyền xem... giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm tài liệu trên trang Dspace cũng như trên google  Hỗ trợ các hệ thống đánh giá trực tuyến để xếp hạng đại học  Hỗ trợ đọc tài liệu online thông qua Google Document TECHNOLOGY INTEGRATION AND CONSULTING JSC 21 Các tính năng nổi bật của Dspace TECHNOLOGY INTEGRATION AND CONSULTING JSC 22 Các tính năng nổi bật của Dspace TECHNOLOGY INTEGRATION AND CONSULTING JSC 23 TRÂN
- Xem thêm -

Xem thêm: giới thiệu phần mềm quản lý tài nguyên số dspace , giới thiệu phần mềm quản lý tài nguyên số dspace , giới thiệu phần mềm quản lý tài nguyên số dspace

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay