Hướng dẫn quản trị phần mềm thư viện số dspace

6 166 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 15:49

HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ PHẦN MỀM THƯ VIỆN SỐ DSPACE Đơn vị thực hiện: Công ty cổ phần tư vấn tích hợp công nghệ D&L Hà Nội, 2015 Hướng dẫn chỉnh sửa thông tin cá nhân thành viên MỤC LỤC I GIỚI THIỆU CHUNG Tổng quan Đối tượng sử dụng 3 Yêu cầu, kỹ Lưu ý sử dụng tài liệu II HƯỚNG DẪN CHỈNH SỬA THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA THÀNH VIÊN TRONG DSPACE Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản quản trị Dspace Bước 2: Từ công cụ quản trị chọn “Kiểm soát truy cập” => chọn “Thành viên” Bước 3: Nhấn “Chọn từ danh sách” để chọn thành viên cần chỉnh sửa thông tin Bước 4: Chọn nút “Chỉnh sửa” để bắt đầu sửa Bước 5: Lưu lại Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang Hướng dẫn chỉnh sửa thông tin cá nhân thành viên HƯỚNG DẪN CHỈNH SỬA THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA THÀNH VIÊN TRONG DSPACE I GIỚI THIỆU CHUNG Tổng quan - Tài liệu trình bày thao tác chỉnh sửa chỉnh sửa thông tin cá nhân thành viên Dspace bao gồm thông tin họ tên, số điện thoại, tài khoản đăng nhập… thiết lập lại mật công cụ quản trị - Tài liệu dùng cho phần mềm quản trị thư viện số Dspace, phiên 5.x - Mục tiêu: Người dùng thành thạo thao tác chỉnh sửa thông tin người dùng Dspace Đối tượng sử dụng - Tài liệu phổ biến rộng rãi trang Dspace.vn để người sử dụng - Áp dụng cho người quản trị thư viện số Dspace Yêu cầu, kỹ - Yêu cầu: Người dùng có máy tính kết nối Internet, đồng thời tài khoản người dùng phải có quyền quản trị thư viện số - Kỹ năng: Người dùng biết sử dụng máy tính Internet Lưu ý sử dụng tài liệu - Chữ in đậm: Các từ hệ thống - Chữ in nghiêng, đậm: Các nút thao tác hệ thống VD: Chọn nút “Tiếp” để chuyển sang trình mô tả II HƯỚNG DẪN CHỈNH SỬA THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA THÀNH VIÊN TRONG DSPACE Khi bạn đọc có thay đổi thông tin cá nhân nào, ví dụ như: Họ, tên, số điện thoại, email hay mật khẩu… người quản trị cần cập nhật lại thông tin đó, tiến hành bước sau đây: Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang Hướng dẫn chỉnh sửa thông tin cá nhân thành viên Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản quản trị Dspace Bước 2: Từ công cụ quản trị chọn “Kiểm soát truy cập” => chọn “Thành viên” Bước 3: Nhấn “Chọn từ danh sách” để chọn thành viên cần chỉnh sửa thông tin  Giao diện hiển thị tất tài khoản thành viên có thư viện Nhấn nút “Chọn” bên cạnh tên tài khoản cần chỉnh sửa: Bước 4: Chọn nút “Chỉnh sửa” để bắt đầu sửa: Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang Hướng dẫn chỉnh sửa thông tin cá nhân thành viên  Giao diện chỉnh sửa tài khoản người dùng sau: bạn thay đổi thông tin bạn muốn: - Họ, tên, điện thoại, ngôn ngữ (ngôn ngữ mặc định tài khoản đăng nhập) - Chọn/xóa ô Có thể đăng nhập phép/không cho phép bạn đọc đăng nhập vào Dspace tài khoản - Nhấn nút “Đặt lại mật khẩu” để gửi cho bạn đọc email (chứa link) yêu cầu bạn đọc thay đổi mật - Nhấn nút “Xóa” để xóa tài khoản khỏi danh sách thành viên Dspace Bước 5: Lưu lại Chọn “Lưu lại” để hệ thống cập nhật lại thông tin vừa chỉnh sửa kết thúc trình chỉnh sửa Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang Hướng dẫn chỉnh sửa thông tin cá nhân thành viên Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn quản trị phần mềm thư viện số dspace , Hướng dẫn quản trị phần mềm thư viện số dspace , Hướng dẫn quản trị phần mềm thư viện số dspace

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay