chuong4 qtcl 6001 chuong4 qtcl 6001

33 214 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 15:31

Khóa học Internet Marketing thực hành hướng dẫn bạn sử dụng những công cụ TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG hiệu quả nhất, dành cho cá nhân và doanh nghiệp đang kinh doanh online.Chương trình Internet Marketing Passport được thiết kế đặc biệt dành cho cá nhân và doanh nghiệp đang kinh doanh online, giúp bạn kinh doanh hiệu quả hơn, có nhiều khách hàng, và doanh số tăng lên.Phương pháp đào tạo Ứng dụng là số 1 lý thuyết cô đọng, tập trung vào thực hành nhằm đạt mục tiêu xây dựng hệ thống bền vững, bán hàng hiệu quả, gia tăng khách hàng, gia tăng thu nhập nhờ Internet . CHNG 4: CHIN LC CP CễNG TY 1-1 Ni dung chớnh Cỏc hỡnh thc phỏt trin chin lc ca doanh nghip Cỏc mụ hỡnh qun lý danh mc cỏc hot ng ca doanh nghip 1-2 I- Cỏc hỡnh thc phỏt trin chin lc ca DN Nhng im mnh cú giỏ tr Tỡnh trng doanh nghip Nhng im yu c bn Cỏc chin lc phỏt trin cp cụng ty Cỏc chin lc n nh cp cụng ty Cỏc chin lc n nh cp cụng ty Cỏc chin lc suy gim cp cụng ty Tỡnh trng mụi trng Nhiu c hi t mụi trng Nhng e da ch yu t mụi trng 1-3 I- Cỏc hỡnh thc phỏt trin chin lc ca DN 1- Chin lc n nh DN khụng cú nhng thay i ỏng k hot ng: DN s tip tc nhng gỡ m ó v ang lm v cho rng khụng cú lý gỡ phi thay i DN theo ui ui chin lc n nh h cho rng hot ng ca cụng ty l tho ỏng v mụi trng cú v n nh v khụng thay i 1-4 I- Cỏc hỡnh thc phỏt trin chin lc ca DN 2- Chin lc phỏt trin L chin lc cp cụng ty nhm tỡm kim nhng cỏch thc lm tng mc hot ng ca DN Bao gm vic tng cng nhng bin phỏp gia tng v mt s lng nh doanh s bỏn hng, s lng nhõn viờn v th phn Phỏt trin cú th t c thụng qua: Tng trng trung hi nhp dc a dng hoỏ 1-5 I- Cỏc hỡnh thc phỏt trin chin lc ca DN 2- Chin lc phỏt trin Tng trng trung: Hu ht cỏc doanh nghip u bt u quỏ trỡnh hot ng ca mỡnh ch mt lnh vc kinh doanh nht nh v thng l trờn th trng ni a => Thnh cụng i vi h l ch trung cnh tranh mnh m phm vi mt lnh vc kinh doanh n l (mt ngnh hay th trng n l) 1-6 I- Cỏc hỡnh thc phỏt trin chin lc ca DN 2- Chin lc pht trin u im: C cu b mỏy qun lý gn nh Khụng dn tri cỏc ngun lc Nõng cao li th cnh tranh Th phn cao Quyn lc vi nh cung cp ln vỡ doanh nghip tr thnh doanh nghip tiờu th ln Kh nng cnh tranh cao Nhc im : Tim nng phỏt trin b gii hn Ri ro kinh doanh, c bit cú bin ng u t thng mi ln 1-7 I- Cỏc hỡnh thc phỏt trin chin lc ca DN 2- Chin lc pht trin Chin lc hi nhp dc: Là việc doanh nghiệp tự đảm bảo yếu tố đầu vào đảm bảo khâu tiêu thụ sản phẩm đầu nhằm củng cố vị cạnh tranh hoạt động Hi nhp dc xuụi chiu Nguyờn vt liu Sn xut Phõn phi SP/DV Hi nhp dc ngc chiu 1-8 I- Cỏc hỡnh thc phỏt trin chin lc ca DN 2- Chin lc pht trin Hi nhp dc Cỏc hỡnh thc hi nhp: Hi nhp dc ngc chiu : DN t m bo vic cung cp cỏc yu t u vo cn thit cho hot ng SXKD ca mỡnh Hi nhp dc xuụi chiu : DN t m nhn vic phõn phi cỏc sn phm t hot ng SXKD ca mỡnh Mc hi nhp: Hi nhp dc ton b: DN t m bo cỏc yu t u vo c bit cn thit cho quỏ trỡnh sn xut hoc t m nhim u thụng qua kờnh phõn phi riờng Hi nhp dc tng phn: DN ch tham gia mt phn no ú quỏ trỡnh m bo yu t u vo hoc tiờu th cỏc sn phm u 1-9 I- Cỏc hỡnh thc phỏt trin chin lc ca DN 2- Chin lc pht trin 1-10 Cụng ty Pacific Anh / ch hóy ch chin lc to nờn s thnh cụng ca cụng ty Pacific? Hóy giỳp Pacific la chn chin lc u tiờn phỏt trin 1-19 I- Cỏc hỡnh thc phỏt trin chin lc ca DN 3- Chin lc suy gim Chin lc suy gim: nhm mc ớch gim qui mụ hoc mc a dng cỏc hot ng ca DN DN theo ui chin lc suy gim cú s cnh tranh gay gt trờn th trng hay cú s thay i v qui nh ó nh hng n hot ng, buc DN tt hn nờn trung vo nhng hot ng chớnh Khi DN gp khú khn hot ng kinh doanh, chin lc suy gim giỳp cho DN n nh hot ng, cng c cỏc ngun lc v nng lc sn xut, sn sng tip tc cnh tranh 1-20 II- Mụ hỡnh phõn tớch danh mc hot ng ca DN 1- s cn thit phi phõn tớch danh mc hot ng Sau ó phõn tớch ỏnh giỏ cỏc hot ng (SBU), chn cho mi hot ng mt chin luc cnh tranh, cn phi xỏc nh phõn b cỏc ngun lc cho cỏc hot ng nh th no Trờn thc t, rt ớt doanh nghip cú th hi cỏc ngun lc cn thit ỏp ng mt cỏch ti a nhu cu ca cỏc hot ng, vỡ vy phi la chn DN cn trỏnh cỏc lóng phớ khụng cn thit (u tu quỏ nhiu vo cỏc hot ng khụng cú trin vng) hoc b l c hi (u tu quỏ ớt cho cỏc hot ng cú trin vng) 1-21 II- Mụ hỡnh phõn tớch danh mc hot ng ca DN 2- Mụ hỡnh ma trn BCG (Boston Consulting Group) Bc 1: Xỏc nh cỏc SBU v ỏnh giỏ trin vng cỏc SBU ú ỏnh giỏ cỏc SBU da trờn tiờu chớ: Th phn tng i: T l gia th phn ca DN vi th phn ca i th cnh tranh ln nht Ln hn 1: v th cnh tranh mnh Nh hn 1: v th cnh tranh yu T l tng trng ca ngnh: so sỏnh vi t l tng GDP Ln hn GDP: ngnh tng trung cao Nh hn GDP: ngnh tng trung thp 1-22 II- Mụ hỡnh phõn tớch danh mc hot ng ca DN 2- Mụ hỡnh ma trn BCG (Boston Consulting Group) Bc 2: nh v cỏc SBU trờn ma trn Mi SBU l mt hỡnh trũn, v trớ c xỏc nh bi th phn tng i v tc tng trng ca ngnh Kớch thc hỡnh trũn: xỏc nh da trờn phn úng gúp ca DT ca SBU ú vo tng DT ca DB 1-23 Ma trn BCG 1-24 Ma trn BCG tă n g tr n g G D P Question mark ? Diện tích hình tròn tỷ lệ với phần trăm doanh thu cash Cow Dog SBU doanh thu toàn doanh nghiệp - T ỷ lệ tă n g tr n g c ủ a n g n h + Star 10 0,1 Thị phần t ơng đối 1-25 Ma trn BCG 1-26 II- Mụ hỡnh phõn tớch danh mc hot ng ca DN 2- Mụ hỡnh ma trn McKinsey Buc 1: Xỏc nh v ỏnh giỏ cỏc SBU da trờn tiờu - Sc hp dn ca ngnh - V th cnh tranh ca SBU 1-27 II- Mụ hỡnh phõn tớch danh mc hot ng ca DN 2- Mụ hỡnh ma trn McKinsey Xỏc nh Sc hp dn ca ngnh: - Xỏc nh cỏc yu t th hin tớnh hp dn ca ngnh - Xỏc nh trng s cho mi yu t da trờn s ỏnh giỏ ch quan ca doanh nghip Tng trng s ca cỏc yu t bng - ỏnh giỏ v cho im tng yu t vi thang im t 1-5 (thp n cao) - Tớnh tng im (theo trng s) ca cỏc yu t v a kt lun chung v sc hp dn ca ngnh: im: ngnh cú mc hp dn trung bỡnh >3 im: ngnh cú mc hp dn cao thay i tựy theo ngnh - Xỏc nh trng s cho tng yu t, ỏnh giỏ v cho im tng yu t, xỏc nh tng im: im: SBU cú v th cnh tranh trung bỡnh, >3 im: SBU cú v th cnh tranh mnh
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong4 qtcl 6001 chuong4 qtcl 6001, chuong4 qtcl 6001 chuong4 qtcl 6001, chuong4 qtcl 6001 chuong4 qtcl 6001

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay