chuong mo dau 1676 chuong mo dau 1676

18 190 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 15:31

Khóa học Internet Marketing thực hành hướng dẫn bạn sử dụng những công cụ TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG hiệu quả nhất, dành cho cá nhân và doanh nghiệp đang kinh doanh online.Chương trình Internet Marketing Passport được thiết kế đặc biệt dành cho cá nhân và doanh nghiệp đang kinh doanh online, giúp bạn kinh doanh hiệu quả hơn, có nhiều khách hàng, và doanh số tăng lên.Phương pháp đào tạo Ứng dụng là số 1 lý thuyết cô đọng, tập trung vào thực hành nhằm đạt mục tiêu xây dựng hệ thống bền vững, bán hàng hiệu quả, gia tăng khách hàng, gia tăng thu nhập nhờ Internet . TỒN CẦU HĨA NỘI DUNG  Khái niệm tồn cầu hóa  Các động thúc đẩy tồn cầu hóa  Thay đổi tương quan quốc gia kinh tế giới I KHÁI NIỆM Tồn cầu hóa q trình kinh tế giới tiến tới hợp phụ thuộc lẫn nhau, gồm khía cạnh:  Tồn cầu hóa thị trường (Globalization of Market): thị trường riêng lẻ nước hợp thành thị trường tồn cầu  Tồn cầu hóa sản xuất (Globalization of Production): phân bố chi nhánh sản xuất cung ứng nhiều nơi giới nhằm khai thác lợi quốc gia II CÁC ĐỘNG CƠ THÚC ĐẨY TỊAN CẦU HĨA động thúc đẩy q trình tồn cầu hóa  Sự mở rộng đường biên giới  Tăng trưởng thương mại đầu tư quốc tế  Gia tăng sản phẩm quốc tế khách hàng tồn cầu  Q trình tư hữu hóa diễn mạnh mẽ  p dụng tiêu chuẩn chất lượng quốc tế  Mạng Internet cơng nghệ thơng tin liên lạc Sự mở rộng đường biên giới  Hình thành nhiều liên kết kinh tế  Thuế quan hàng rào thương mại dần giảm thiểu  Thành viên WTO tăng lên Bảng 1: Mức thuế quan trung bình cho hàng chế tạo Nguồn: “International Business” – Charles W Hill Tăng trưởng thương mại đầu tư quốc tế  Thương mại quốc tế: Tăng trưởng thương mại GDP giới 2000- 2011 FDI inflows 1996-2011 Gia tăng sản phẩm quốc tế khách hàng tồn cầu  Xu hướng đồng nhu cầu tiêu thụ phạm vi tồn cầu  Khách hàng tồn cầu tìm kiếm nguồn ngun liệu giới, khơng xem xét tới nguồn gốc quốc gia ngun liệu sử dụng Q trình tư hữu hóa diễn mạnh mẽ  Tư hữu hóa q trình bán cho khu vực tư nhân doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước  Các nước phát triển hay kinh tế chuyển đổi thực tư hữu hóa để huy động vốn cho kinh tế Các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế áp dụng rộng rãi  Chất lượng sản phẩm tương đương thị trường  Đẩy mạnh tính tương đồng sản xuất  Khả tiết kiệm chi phí sản xuất Kỹ thuật công nghệ phát triển  Cơng nghệ viễn thơng: Internet hệ thống thơng tin liên lạc tạo điều kiện thuận lợi cho thơng tin liên lạc giao dịch kinh tế phạm vi giới  Cơng nghệ giao thơng vận tải:  Phương tiện giao thơng  Container  III THAY ĐỔI TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC QUỐC GIA TRONG NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI  Về sản lượng thương mại  Về đầu tư nước ngồi  Về cơng ty đa quốc gia Thay đổi tương quan sản lượng thương mại Nguồn: Charles W.L Hill – “International Business”-2007 Thay đổi tương quan đầu tư trực tiếp nước ngồi (FDI) Nguồn: Charles W.L Hill – “International Business”-2007 Thay đổi tương quan cơng ty đa quốc gia  Xuất MNC lớn đến từ kinh tế phát triển   China Telecom: Hong Kong  Taiwan Semiconductor: Taiwan  Samsung Electronics: Korea  Telefonos de Mexico (Telmex): Mexico Phát triển MNC nhỏ 20% dân số giới thuộc nước phát triển nhận 82,7% tổng thu nhập giới 20% dân số giới thuộc nước nghèo nhận 1,4% tổng thu nhập giới Tài sản 200 người giàu giới nhiều tổng thu nhập 41% nhân loại
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong mo dau 1676 chuong mo dau 1676, chuong mo dau 1676 chuong mo dau 1676, chuong mo dau 1676 chuong mo dau 1676, III. THAY ĐỔI TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC QUỐC GIA TRONG NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay