chuong 8 quan tri he thong dai ngo 2077

27 199 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 15:31

Khóa học Internet Marketing thực hành hướng dẫn bạn sử dụng những công cụ TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG hiệu quả nhất, dành cho cá nhân và doanh nghiệp đang kinh doanh online.Chương trình Internet Marketing Passport được thiết kế đặc biệt dành cho cá nhân và doanh nghiệp đang kinh doanh online, giúp bạn kinh doanh hiệu quả hơn, có nhiều khách hàng, và doanh số tăng lên.Phương pháp đào tạo Ứng dụng là số 1 lý thuyết cô đọng, tập trung vào thực hành nhằm đạt mục tiêu xây dựng hệ thống bền vững, bán hàng hiệu quả, gia tăng khách hàng, gia tăng thu nhập nhờ Internet . CHƯƠNG QUẢN TRỊ HỆ THỐNG ĐÃI NGỘ I HỆ THỐNG ĐÃI NGỘ: Định nghĩa: - Đãi ngộ: chức QTNNL có liên quan đến tất hình thức thưởng mà nhân viên nhận họ thực nhiệm vụ tổ chức - Thù lao: tất khoản mà người LĐ nhận thông qua mối quan hệ thuê mướn họ tổ chức * Ý nghĩa quản trị hệ thống đãi ngộ: • Đối với người lao động • Đối với DN • Đối với xã hội Các hình thức đãi ngộ: - Đãi ngộ trực tiếp: Lương, thưởng Là đãi ngộ mặt tài dạng lương, thưởng, tiền hoa hồng - Đãi ngộ gián tiếp: Phúc lợi Là tất đãi ngộ không thuộc đãi ngộ trực tiếp tiền lễ, tết, loại bảo hiểm… HỆ THỐNG ĐÃI NGỘ Tài Thù lao trực tiếp • Phi tài Thù lao gián tiếp Công việc • Môi trường làm việc Cơ cấu hệ thống đãi ngộ  Đãi ngộ tài - Tiền lương trả cố định cho người lao động thực trách nhiệm công việc cụ thể - Phụ cấp lương tiền trả công lao động tiền lương - Tiền thưởng loại kích thích vật chất có tác dụng tích cực người lao động việc phấn đấu thực công việc tốt - Phúc lợi thể quan tâm DN đến đời sống người lao động, có tác dụng kích thích lòng trung thành, gắn bó NV với doanh nghiệp Cơ cấu hệ thống đãi ngộ  Đãi ngộ phi tài + Công việc: thiết kế công việc, đa dạng kỹ năng, tính thống nhất, ý nghĩa công việc, tự chủ, phản hồi + Môi trường làm việc: nhân viên giỏi, đồng nghiệp thân thiện, điều kiện, thiết bị làm việc tiện nghi, thời gian làm việc linh hoạt, tuần làm việc ngắn, chia sẻ công việc, làm việc từ xa, chức danh ấn tượng Yêu cầu hệ thống đãi ngộ:  Hợp pháp  Công  Bảo đảm sống  Tạo khuyến khích  Hiệu hiệu suất Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống đãi ngộ: 4.1 Bên DN: - Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống đãi ngộ: 4.2 Bên DN: - II THIẾT KẾ HỆ THỐNG TiỀN LƯƠNG: Định giá công việc: 3.1 Phương pháp xếp hạng 3.2 Phương pháp phân nhóm 3.3 Phương pháp tính điểm II THIẾT KẾ HỆ THỐNG TiỀN LƯƠNG Định giá công việc - Định giá công việc trình xác định giá trị tương đối CV, làm sở cho định tiền lương    Mục đích Xây dựng cấu trúc CV dựa g/trị chúng TC Tuân thủ pháp luật trả lương công Đánh giá cấu trúc tiền lương phát triển hệ thống mớitrả lương công nội  Cơ sở thương lượng đơn giá tiền lương với công đoàn thỏa thuận thỏa ước LĐ tập thể  Xác định lộ trình tiền lương  Cơ sở cho chương trình trả lương theo thành tích kết CV Các phương pháp định giá công việc 3.1 Phương pháp xếp hạng Hội đồng đánh giá xếp hạng thứ tự CV từ cao đến thấp giá trị đơn giản 3.2 Phương pháp phân nhóm Là nhóm loạt công việc thành nhóm hay ngạch lương, sau xếp hạng theo độ khó/phức tạp Các phương pháp định giá công việc 3.2 Phương pháp phân nhóm  B1: Xác định số lượng nhóm ngạch lương (thông thường từ 5- 15 ngạch), xếp ngạch từ thấp cao  B2: Viết định nghĩa cho ngạch lương  B3:So sánh công việc với định nghĩa xếp vào nhóm phù hợp Các phương pháp định giá công việc 3.3 Phương pháp tính điểm  Nội dung: định lượng giá trị yếu tố công việc  Tiêu chí tính điểm (chỉ liên quan đến cv): mô tả công việc  Các bước sau: - B1: Xác định công việc then chốt - B2: Xác định yếu tố thù lao Nhóm tư vấn Hay-Group xác định yếu tố: + Trình độ hiểu biết: Kiến thức, kỹ + Trách nhiệm (accountability) + Các yêu cầu thể lực + Các điều kiện làm việc - B3: Xác định trọng số cho yếu tố tùy theo đóng góp chúng vào giá trị chung cv 3.3 Phương pháp tính điểm - B4: Xác định tổng số điểm tối đa mà cv nhận - B5: Xây dựng bảng điểm - B6: Tiến hành cho điểm công việc * Ví dụ: Công việc người đội trưởng Nhân tố Mức độ Điểm 250 125 Mức độ phức tạp cv 48 Quan hệ với người khác 24 Điều kiện làm việc 15 Công việc Đào tạo (trình độ)- Đại học đội trưởng Kinh nghiệm- năm kinh nghiệm Tổng điểm 462 II THIẾT KẾ HỆ THỐNG TiỀN LƯƠNG Xác định cấu trúc hệ thống lương  Ngạch lương (pay grade/classes): nhóm công việc tương tự độ khó trách nhiệm  Làm để phân ngạch công việc??? - Tập hợp cv riêng lẻ thành nhóm cv - Thiết lập mức ngạch cv tiêu chuẩn phân ngạch - Quy định ngạch cv cho nhóm cv  Bậc lương (pay range): mức lương khác ngạch lương, bậc tương ứng với mức lương, phụ thuộc vào thâm niên, thành tích hai III CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG: 1.Trả lương theo thời gian: - Tiền lương trả theo thời gian làm việc thực tế sở mức lương định trước theo theo tháng * Tiền công (wage): khoản tiền tính toán dựa sở số lượng thời gian làm việc thực tế khối lượng công việc thực tế hoàn thành theo mức tiền công xác định trước * Tiền lương (salary): mức trả cố định theo đơn vị thời gian tuần, tháng, năm - Áp dụng cho đối tượng: + Tiền lương: thường dùng để trả cho NV quản lý, nv giám sát loại nv chuyên môn ko giám sát + Tiền công: thường dùng để trả cho công nhân sản xuất NV vị trí cv ko ổn định Trả lương khuyến khích: 2.1 Trả lương dựa kết đánh giá thành tích cá nhân: - Mức tăng lương gắn với kết đánh giá thành tích cá nhân hàng năm Thành tích nhân viên Mức tăng lương Xuất sắc 12-15% Khá 8-11% Trung bình 4-7% Đạt yêu cầu 1-3% Không đạt Không tăng 2.1 Trả lương dựa kết đánh giá thành tích cá nhân: •Ưu điểm: •Nhược điểm: 2.2 Trả lương khuyến khích theo SP/ Doanh số: •Trả lương khuyến khích theo sản phẩm: Tiền lương = Tiền lương cố định (Gắn với định mức sản lượng tối thiểu) + Tiền thưởng (theo sản lượng) •Trả lương khuyến khích theo doanh số: Tiền lương = Tiền lương cố định (Gắn với định mức doanh số tối thiểu) + Tiền thưởng (Hoa hồng) (theo doanh số) 2.2 Trả lương khuyến khích theo SP/ Doanh số: •Ưu điểm: •Nhược điểm: À 2.2 Trả lương theo nhóm: • Nội dung: Tiền thưởng trả cho nhóm nhỏ dựa kết (SP, doanh số) • Ưu: • Nhược: • Điều kiện áp dụng: - DN muốn tăng cường làm việc nhóm - Có phụ thuộc chặt chẽ cá nhân nhóm - Khó xác định trách nhiệm mức độ hoàn thành cá nhân 2.3 Thưởng toàn DN: •Chia sẻ lợi ích: - Các thành viên thu hưởng lợi ích việc tăng suất, giảm chi phí, cải tiến chất lượng dạng tiền thưởng - Ưu: - Nhược: •Chia sẻ lợi nhuận/ kết SXKD: - DN trích tỷ lệ tổng lợi nhuận để thưởng cho nhân viên (quý/năm) - Ưu: - Nhược: Trả lương theo kỹ năng: • Nội dung: Người LĐ trả lương (thưởng) theo kỹ kiến thức mà họ học sử dụng thành thạo nhóm công việc • Phạm vi áp dụng: hạn chế • Ưu: • Nhược: [...]... THỨC TRẢ LƯƠNG: 1.Trả lương theo thời gian: - Tiền lương được trả theo thời gian làm việc thực tế trên cơ sở mức lương định trước theo giờ hoặc theo tháng * Tiền công (wage): khoản tiền được tính toán dựa trên cơ sở số lượng thời gian làm việc thực tế hoặc khối lượng công việc thực tế đã hoàn thành theo mức tiền công được xác định trước * Tiền lương (salary): mức trả cố định theo 1 đơn vị thời gian như... lương Xuất sắc 12-15% Khá 8- 11% Trung bình 4-7% Đạt yêu cầu 1-3% Không đạt Không tăng 2.1 Trả lương dựa trên kết quả đánh giá thành tích cá nhân: •Ưu điểm: •Nhược điểm: 2.2 Trả lương khuyến khích theo SP/ Doanh số: •Trả lương khuyến khích theo sản phẩm: Tiền lương = Tiền lương cố định (Gắn với định mức sản lượng tối thiểu) + Tiền thưởng (theo sản lượng) •Trả lương khuyến khích theo doanh số: Tiền lương...II THIẾT KẾ HỆ THỐNG TiỀN LƯƠNG:  1 Xác định chiến lược trả lương: - >,
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 8 quan tri he thong dai ngo 2077, chuong 8 quan tri he thong dai ngo 2077, chuong 8 quan tri he thong dai ngo 2077, II. THIẾT KẾ HỆ THỐNG TiỀN LƯƠNG, 3 Phương pháp tính điểm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay