chuong 4 tuyen dung 6905

32 227 2
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 15:30

Khóa học Internet Marketing thực hành hướng dẫn bạn sử dụng những công cụ TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG hiệu quả nhất, dành cho cá nhân và doanh nghiệp đang kinh doanh online.Chương trình Internet Marketing Passport được thiết kế đặc biệt dành cho cá nhân và doanh nghiệp đang kinh doanh online, giúp bạn kinh doanh hiệu quả hơn, có nhiều khách hàng, và doanh số tăng lên.Phương pháp đào tạo Ứng dụng là số 1 lý thuyết cô đọng, tập trung vào thực hành nhằm đạt mục tiêu xây dựng hệ thống bền vững, bán hàng hiệu quả, gia tăng khách hàng, gia tăng thu nhập nhờ Internet . CHƯƠNG TUYỂN DỤNG I KHÁI NiỆM, MÔ HÌNH VÀ QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG: Khái niệm: Là trình tuyển mộ, tuyển chọn ứng viên phù hợp với công việc Các mô hình : 2.1 MH 1: Mô hình người – công việc: Công việc Các yêu cầu đãi ngộ Kết nhân •Thu hút • Hiệu • Duy trì • Sự có mặt Con người Năng lực động • Sự thỏa mãn •… Các mô hình : 2.2 MH 1: Mô hình người – tổ chức: Các giá trị Các nhiệm vụ Công việc Công Các yêu cầu Công Việc đa đãi ngộ việc Tương lai Kết nhân •Thu hút • Hiệu • Duy trì • Sự có mặt Con người Năng lực động • Sự thỏa mãn •… Quy trình tuyển dụng: Doanh nghiệp Người lao động II TUYỂN MỘ (Recruitment) Khái niệm Tuyển mộ trình tìm kiếm thu hút ứng viên tiềm DN Mục đích  Thu hút đông đảo ứng viên  Thu hút ứng viên có chất lượng  Thu hút ứng viên sẵn sàng vào làm việc  Tuyển nhân viên nhanh  Chi phí thấp  Chọn ứng viên phù hợp  Tạo hình ảnh tốt, với người không tuyển Nguồn tuyển mộ: 3.1 Nguồn nội bộ: • Ưu điểm: • Nhược điểm: - 3.2 Nguồn bên ngoài: • Ưu điểm: • Nhược điểm: - Khi DN tuyển mộ từ bên ngoài? Phương pháp tuyển mộ: 3.1 Quảng cáo 3.2 Qua giới thiệu nhân viên 3.3 Qua trung tâm giới thiệu việc làm Chính phủ 3.4 Qua trung tâm giới thiệu việc làm tư nhân: Cty Headhunter 3.5 Qua trường ĐH 3.6 Dịch vụ hỗ trợ tạm thời 3.7 Thuê nhân viên qua nhà thầu 3.8 Quảng cáo Internet Tỷ lệ tuyển chọn: Tỷ lệ tuyển chọn = Số người tuyển Số người tham gia dự tuyển • Ý nghĩa tỷ lệ gì??? III TUYỂN CHỌN: Căn để tuyển chọn nhân sự: 1.1 Thông tin DN 1.2 Thông tin ứng viên Các công cụ tuyển chọn:  Đơn xin việc/Hồ sơ xin việc  Bài thi trắc nghiệm  Bài kiểm tra mô công việc  Phỏng vấn  Kiểm tra sức khỏe  Thẩm tra lý lịch Các công cụ tuyển chọn 2.1 Sàng lọc hồ sơ xin việc (Screening Application Form)  Các nội dung đơn xin việc: - Thông tin cá nhân: Họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi ở, hộ khẩu… - Thông tin trình học tập, đào tạo, trình độ học vấn - Thông tin trình làm việc - Thông tin kinh nghiệm có, thói quen, sở thích, vấn đề thuộc công dân, vấn đề xã hội 2.1 Sàng lọc hồ sơ xin việc (Screening Application Form):  Thế hồ sơ không đủ tiêu chuẩn?        Không khai rõ ràng trình công tác Có khoảng thời gian dài công việc Thay đổi công việc nhanh Thay đổi nghề nghiệp nhanh Lỗi tả, ngữ pháp Lý lịch cẩu thả Hồ sơ chép 2.2 Bài thi trắc nghiệm (Formal Testing):      Trắc nghiệm kiến thức tổng hợp Trắc nghiệm kiến thức nghề nghiệp Trắc nghiệm tiếng Anh Trắc nghiệm lực: IQ, EQ Trắc nghiệm sở thích,… Các hình thức trắc nghiệm  Trắc nghiệm kiến thức tổng hợp (General knowledge tests) - Mục đích: xem trình độ hiểu biết tổng quát cá nhân hay ứng viên - Áp dụng: cần tuyển ứng viên cấp quản trị  Trắc nghiệm kiến thức nghề nghiệp (job knowledge tests) - Mục đích: đánh giá xem ƯV có nắm vững nghề nghiệp, hiểu biết nghề đến mức nào, thành tích mà họ đạt cao hay thấp Các hình thức trắc nghiệm  Trắc nghiệm lực: IQ, EQ  Trắc nghiệm trí thông minh (IQ- Intelligent or Intellectual Quotient tests) - Mục đích: đánh giá qua mức độ hiểu biết xã hội, tự nhiên, khả tư toán học, logic, óc phán đoán, nhanh nhạy tìm vấn đề  Trắc nghiệm số thông minh cảm xúc (EQ- Emotional Intelligence Quotient) Phương pháp trắc nghiệm        Ưu điểm: 􀁺 Độ xác thực thể dạng thống kê 􀁺 Các ứng cử viên kiểm tra theo nhóm 􀁺 Kinh tế Nhược điểm: 􀁺 Không đo lường tất 􀁺 Việc xây dựng kiểm tra lúc đầu đắt  􀁺 Lỗi thiên vị  􀁺 Người đánh giá phải đào tạo cẩn thận  􀁺 Phụ thuộc nhiều vào người đọc kết 2.3 Phỏng vấn (Interview):  - Mục đích vấn: + Tìm hiểu xem NV có cá tính nhân cách phù hợp với cv hay không có đủ kiến thức trình độ cv sau không + Đánh giá trực tiếp sắc thái bên ứng viên, cách ăn mặc, vóc dáng, khoa ăn nói thái độ tác phong ứng viên  Thành phần tham gia vấn: + Giám đốc/trưởng phòng nhân sự/nhân viên + Tổng giám đốc + Người quản lý trực tiếp ứng viên + Chuyên viên vấn 2.3 Phỏng vấn (Interview): - Người thực - Thành phần - Nội dung - Phương pháp PV: 2.3.1 Phỏng vấn cấu trúc:  Ưu điểm:  Nhược điểm: - 2.3.2 PV phi cấu trúc:  Ưu:  Nhược: - 2.3.3 PV bán cấu trúc: 2.3.4 PV gây áp lực: 2.3.5 PV nhóm: 2.4 Quy trình PV hiệu quả:  B1: DN giới thiệu trước  B2: Ứng viên tự giới thiệu  B3: Nhà tuyển dụng đặt câu hỏi  B4: Thảo luận công việc  B5: Kết thúc 2.5 Thẩm tra lý lịch 2.6 Kiểm tra sức khỏe 2.7 Ra định tuyển dụng [...]... vấn (Interview): - Người thực hiện - Thành phần - Nội dung - Phương pháp PV: 2.3.1 Phỏng vấn cấu trúc:  Ưu điểm:  Nhược điểm: - 2.3.2 PV phi cấu trúc:  Ưu:  Nhược: - 2.3.3 PV bán cấu trúc: 2.3 .4 PV gây áp lực: 2.3.5 PV nhóm: 2 .4 Quy trình PV hiệu quả:  B1: DN giới thiệu trước  B2: Ứng viên tự giới thiệu  B3: Nhà tuyển dụng đặt câu hỏi  B4: Thảo luận về công việc  B5: Kết thúc 2.5 Thẩm tra... việc  Bài thi trắc nghiệm  Bài kiểm tra mô phỏng công việc  Phỏng vấn  Kiểm tra sức khỏe  Thẩm tra lý lịch Các công cụ tuyển chọn 2.1 Sàng lọc hồ sơ xin việc (Screening Application Form)  Các nội dung cơ bản một đơn xin việc: - Thông tin cá nhân: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi ở, hộ khẩu… - Thông tin về quá trình học tập, đào tạo, trình độ học vấn - Thông tin về quá trình làm việc - Thông...Vietnamworks.com Hiệu quả của các phương pháp tuyển mộ: - Tỷ lệ bỏ việc thấp nhất: ………… - Số lượng ứng viên tham gia dự tuyển: … - Thành tích, thái độ: … 4 Các nhân tố tác động tới tuyển mộ  Các yếu tố thuộc về tổ chức + Hình ảnh của tổ chức + Sức hấp dẫn của công việc + Chính sách của tổ chức + Kế hoạch nhân sự + Năng lực của người tuyển dụng + Chi phí
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 4 tuyen dung 6905, chuong 4 tuyen dung 6905, chuong 4 tuyen dung 6905, I. KHÁI NiỆM, MÔ HÌNH VÀ QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG:, Khi nào DN tuyển mộ từ bên ngoài?, Phương pháp tuyển mộ:, Hiệu quả của các phương pháp tuyển mộ:, Tỷ lệ tuyển chọn:, Các công cụ tuyển chọn, 1 Sàng lọc hồ sơ xin việc (Screening Application Form):, Phương pháp trắc nghiệm, 3 Phỏng vấn (Interview): - Người thực hiện - Thành phần - Nội dung - Phương pháp PV:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay