Tính chất vật lý của trái vú sữa Nigeria Châu Phi

22 113 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 15:14

Chủ đề: TÍNH CHẤT HÓA LÝ CỦA TRÁI VÚ SỮA NIGERIA – CHÂU PHI GVHD: Bùi Trần Nữ Thanh Việt NỘI DUNG I Tóm tắt II Giới thiệu III Vật liệu phương pháp IV Kết thu V Kết luận Biết số tính chất hóa lý giống vú sữa Châu Phi Nigeria (Chrysophyllum Albidun) I Tóm tắt Được mọc vùng đất thấp – rừng mưa nhiệt đới phía nam Nigeria, trang trại Nigeria Là loại trái theo mùa nhẵn Chiều dài lên đến đỉnh 6cm ngang 5cm Vú sữa châu phi loại trái địa, mọc hoang dã, thuộc họ Sapotaceae II Giới thiệu Da vỏ có màu cam đến vàng chin, ruột màu cam Cây hoa tháng 6; cho vào tháng 12 & tháng III Vật liệu phương pháp Lấ y mẫu Tươi, chín, thu hoạch từ trang trại Ibadan – Bang Oyo III Vật liệu phương pháp 10g mẫu cân cân Erlenmeyer Độ pH Độ pH xác định điện cực tiêu chuẩn hóa potionmeter với pH từ 4,01 đến 9,18 nhiệt độ 250C III Vật liệu phương pháp   Cân lượng trái   III Vật liệu phương pháp Chỉ số màu sắc xác định Tổng số chất rắn hòa tan   Máy đo quang với Tổng số chất rắn hòa tan (TSS) nước ép xác định máy khúc xạ cầm tay với thang điểm từ 0-50 độ Brix III Vật liệu phương pháp Xác định hàm lượng tro m = 10g Nhiệt độ: 5250C Thời gian: 6h Hàm lư ợng tro   III Vật liệu phương pháp Độ nhớt 100 ml mẫu t = 15-20s Máy xay Độ nhớt nhựa thu từ chênh lệch số lượng 600 – 300 vòng/ phút Kết III Vật liệu phương pháp Độ ẩm t = 7600C Thời gian = 6h mmẫu = – 7g Khối lượng không đổi 2h cân lần III Vật liệu phương pháp Hàm lượng độ ẩm thu   Trong đó: Độ ẩm đo độ mát khối lượng sau lần sấy III Vật liệu phương pháp Tổng chuẩn độ axit 1ml Vài giọt phenolphthalein 1% 10ml mẫu + 0,1ml NaOH Lắc dung dịch đến màu hồng III Vật liệu phương pháp Phần trăm axit citric tính công thức   III Vật liệu phương pháp 10 Tổng lượng đường   0,02 – 0,025 (v/w) III Vật liệu phương pháp Hàm lượng đường thu   IV KẾT QUẢ THU ĐƯỢC IV KẾT QUẢ THU ĐƯỢC IV KẾT QUẢ THU ĐƯỢC Bảng cho ta thấy độ nhớt màu sắc sử dụng cho việc nghiên cứu Nó lưu ý mẫu ổn định mô tả giá trị số màu đọc máy quang phổ giá trị độ nhớt 12,20cp giá trị màu 2,00 Cảm ơn cô bạn lắng nghe The end [...]... Độ ẩm đo được là độ mất mát khối lượng sau các lần sấy III Vật liệu và phương pháp 9 Tổng chuẩn độ axit 1ml Vài giọt phenolphthalein 1% 10ml mẫu + 0,1ml NaOH Lắc đều dung dịch đến khi màu hồng III Vật liệu và phương pháp Phần trăm của axit citric được tính bởi công thức   III Vật liệu và phương pháp 10 Tổng lượng đường   0,02 – 0,025 (v/w) III Vật liệu và phương pháp Hàm lượng đường thu được   IV KẾT...III Vật liệu và phương pháp 6 Xác định hàm lượng tro m = 10g Nhiệt độ: 5250C Thời gian: 6h Hàm lư ợng tro   III Vật liệu và phương pháp 7 Độ nhớt 100 ml mẫu t = 15-20s Máy xay Độ nhớt nhựa thu được từ sự chênh lệch số lượng 600 – 300 vòng/ phút Kết quả III Vật liệu và phương pháp 8 Độ ẩm t = 7600C Thời gian = 6h mmẫu = 5 – 7g Khối lượng không đổi 2h cân 1 lần III Vật liệu và phương pháp... phương pháp 10 Tổng lượng đường   0,02 – 0,025 (v/w) III Vật liệu và phương pháp Hàm lượng đường thu được   IV KẾT QUẢ THU ĐƯỢC IV KẾT QUẢ THU ĐƯỢC IV KẾT QUẢ THU ĐƯỢC Bảng 3 cho ta thấy độ nhớt và màu sắc của quả đã được sử dụng cho việc nghiên cứu Nó được lưu ý rằng mẫu đó ổn định như mô tả bởi các giá trị chỉ số màu đọc trong máy quang phổ trong khi giá trị độ nhớt là 12,20cp và giá trị màu là 2,00 Cảm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính chất vật lý của trái vú sữa Nigeria Châu Phi, Tính chất vật lý của trái vú sữa Nigeria Châu Phi, Tính chất vật lý của trái vú sữa Nigeria Châu Phi, III. Vật liệu và phương pháp, IV. KẾT QUẢ THU ĐƯỢC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay