ngân hàng trắc nghiệm mạng máy tính (có đáp án)

36 407 2
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 15:10

Chương 1: Biết Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu A) Đâu thiết bị đc sử dụng để tạo kết nối vật lý từ PC tới mạng? Router Switch Hub Network interface card (NIC) Đâu phương tiện để chuyển đổi liệu hiển thị thông tin người dùng hiểu đc? Chương trình ứng dụng Bộ giao thức Kết nối logic Kết nối vật lý Đâu ko phải chức mặc định trình duyệt web? Nhận thông tin Yêu cầu thông tin Liên kết web server Hiển thị flash animation Đâu loại dịch vụ hoạt động liên tục? DSL ISDN MODEM 56kbps Telephone Đâu miêu tả network interface card? Bản mạch rộng có khe cắm cho card mở rộng Card giao diện có khả truyền đồng thời nhiều bit đc sử dụng để kết nối tới thiết bị Card giao diện đc đc cắm thêm vào bên máy tính để máy tính kết nối tới mạng Card giao diện mà đc sử dụng để truyền tin song song với bit đc truyền thời điểm Đâu miêu tả kết nối vật lý? Là kết nối dựa giao thức Là phần mềm kết nối người dùng truyền thông Chuyển đổi liệu hiển thị thông tin Sử dụng liệu để truyền liệu PC mạng nội Đâu trình duyệt web phổ biến? Adobe Acrobat Microsoft Outlook Express Macromedia Flash Netscape Navigator Câu lệnh sau kiểm tra loopback nút mạng? ping 10.10.10.1 D A D A C D D C B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu 10 A) B) C) D) Câu 11 A) B) C) D) Câu 12 A) B) C) D) Câu 13 A) B) C) D) Câu 14 A) B) C) D) Câu 15 A) B) C) ping 192.168.1.1 ping 127.0.0.1 ping 255.255.255.255 Đâu ko phải yêu cầu để kết nối Internet? Kết nối vật lý Kết nối logic Tường lửa Chương trình ứng dụng Thiết bị kết nối máy tính qua đường điện thoại cách điều chế giải điều chế tín hiệu đầu vào tín hiệu đầu ra? NIC CSU/DSU Router Modem Đâu PDU đc tạo trình đóng gói liệu tầng Liên kết liệu? packets segments data bits frames Thiết bị thiết bị kết nối LAN thiết bị đc coi mốc phân chia phương diện địa lý mạng? Hubs Bridge Router Repeater Trong kiểu mạng đây, kiểu mạng thường xuyên sử dụng thẻ để xác định quyền gửi liệu? Ethernet Token Ring Frame Relay ISDN Tầng mô hình TCP/IP với thông số chất lượng dịch vụ đc đưa độ tin cậy, điều khiển luồng, thông báo nhận gói tin? Application Transport Internet Network Access Trong suốt trình đóng gói liệu, loại liệu đc tầng chuyển vận truyền xuống? Pagkets Segments Data bits C D D B B B B D) Câu 16 A) B) C) D) Câu 17 A) B) C) D) Câu 18 A) B) C) D) Câu 19 A) B) C) D) Câu 20 A) B) C) D) Câu 21 A) B) C) D) Câu 22 A) B) C) D) Câu 23 A) B) C) Frames Đâu tên PDU tầng 1? Segments Pagkets Frames Bit Hình trạng mạng mà tất cáp tín hiệu đc kết nối tập trung điểm? Ring Star Mesh Bus Trong kiểu mạng đây, đâu kiểu mạng công nghệ VPN? Intranet, Internal extranet, External point to point Extranet Local Loại địa địa đc nhà sản suất gán cứng vào card mạng (NICs)? NIC address MAC address IP address Port address Đâu phát biểu mạng LAN? Cung cấp dịch vụ quay số để tạo kết nối Cho phép hoạt động với tốc độ thấp sử dụng cổng truyền thông nối tiếp Kết nối thiết bị vật lý gần Đảm bảo có truy cập tới host đặc biệt Trong danh sách bên dưới, đâu đơn vị đo băng thông? GHzps Tbps Obps Nbps Trong nhân tố đây, nhân tố ảnh hưởng tới thông lượng đường truyền? Kiểu bảo mật đc sử dụng server Kiểu giao thức đc sử dụng tầng Độ lớn cáp truyền thông tin Số người dùng mạng Giao thức ko thuộc tầng ứng dụng mô hình TCP/IP? FTP DSN UDP D B C B C B D C D) Câu 24 A) B) C) D) Câu 25 A) B) C) D) HTTP Đâu quan tâm đắn ngưới dùng băng thông mạng? Băng thông miễn phí Băng thông có giới hạn Băng thông ko giảm Băng thông ko quan trọng phân tích hệ thống mạng Đâu PDU thuộc tầng mô hình OSI? Bit Frame Packet Segment B C Chương Hiểu Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu A) B) Chuyển giá trị CD (dạng số 16) sang giá trị dạng số 10 Chọn kết từ danh sách đây? D 199 201 203 205 Tại giao thức TCP/IP đc phát triển? Để đảm bảo sửa chữa gói tin bị lỗi Cho phép máy tính làm việc chia sẻ tài nguyên thông qua mạng Để phân phối tài nguyên cần thiết cho hoạt động MTính LAN Để định lựa chọn đường tốt gửi gói tin Đâu số làm sở xây dựng hệ thống số hexadecimal? 10 16 Chuyển số 231 (dạng số 10) sang dạng nhị phân Chọn câu trả lời từ danh sách đây? 11110010 11011011 11110110 11100111 Đâu số dạng hexadecimal đúng? 1G45 DH3F 453 X35F Đâu câu mô tả byte? kí tự nhị phân nhóm có kí tự nhị phân B D D C B C) D) Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu 10 A) B) C) D) Câu 11 A) B) C) D) Câu 12 A) B) C) D) Câu 13 A) B) C) D) đơn vị điện tích +5 V miền giá trị từ đến 127 Chuyển đổi số 19 (dạng hexadecimal) sang dạng số 10 Chọn câu trả lời dúng từ danh sách dây: 91 52 25 36 Có số nhị phân bit? 254 255 256 512 Nếu thực phép AND địa IP 172.16.20.23 với subnet mask 255.255.248.0 địa mạng bao nhiêu? 172.16.0.0 172.16.16.0 172.16.20.0 172.16.20.16 Chuyển số 116 (hệ số 10) sang hệ nhị phân bit? 01111010 01110010 01110100 01110110 So sánh hai mô hình OSI TCP/IP, tầng xuất hai mô hình chức chúng lại khác nhau? Transport Session Application Internet Trong mô hình OSI điều quan trọng cần ghi nhớ tầng liên kết liệu trình truyền thông ngang hàng (peer to peer) gì? Nó liên lạc liệu tới tầng giao vận (transport) Nó đóng gói Frames thành Pagkets Nó cung cấp dịch vụ cho tầng mạng (network) Nó mã hóa frame tầng liên kết liệu thành bit để truyền qua môi trường trung gian Mô hình kết nối vật lý mạng dùng cáp làm đường kết nối xương sống kết nối toàn máy tính mạng? ring star bus mesh C C B C C C C Câu 14 A) B) C) D) Câu 15 A) B) C) D) Câu 16 A) B) C) D) Đâu trình xử lý tầng Liên kết liệu (Data Link)? Packets đc chuyển thành frames Dữ liệu đc đóng gói thành packets Frames đc chia nhỏ thành segments Packets đc mã hóa thành bit truyền Trong mạng đây, mạng làm bạn nghĩ đến mô hình mạng logic? bus token ring star mesh Tầng mô hình TCP/IP có chức đóng gói TCP segment thành packet? Application Transport Internet Network Chương Vận Dụng Câu Khi mua NIC cho máy tính yếu tố ko cần phải đc xem xét? A) Các giao thức B) Hệ thống bus C) Trình duyện web PC D) Loại phương tiện đc sử dụng mạng Câu Theo danh sách đây, xếp thứ tự đóng gói thiết bị truyền liệu 1, segments 2, bits 3, packets 4, data 5, frames A) 1-3-5-4–2 B) 2-1-3-5–4 C) 4-3-1-2–5 D) 4-1-3-5–2 Chương : Biết Câu Những điện tích gần bị đẩy lượng điện? A) Điện tích điện tích B) Điện tích điện tích dương C) Điện tích điện tích âm D) Điện tích dương điện tích dương Câu Đâu ko phải đặc điểm cáp 10BASE-T? A) Cáp xoắn đôi B) Đầu nối kiểu T C) Truyền theo kiểu baseband A B C C D D B D) Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu 10 A) B) C) D) Câu 11 A) Băng thông truyền liệu 10 megabits/s Đặc tính quan trọng chất liệu bán dẫn gì? Chất bán dẫn có nhiều electron tự Chất bán dẫn chất dẫn điện tốt Chất bán dẫn có khả ngăn cản dòng electron tự Chất bán dẫn có khả điều khiển cách xác dòng electron tự Adapter đc sử dụng để kết nối cáp từ cổng console router tới PC? RJ-11 tới DB-9 RJ-11 tới RJ-45 RJ-45 tới DB-9 RJ-12 tới RJ-11 Đầu nối cáp đc sử dụng để kết nối cáp UTP đấu đảo từ cổng console router tới máy tính? RJ-11 RJ-12 DB-8 DB-9 Đâu nguồn gốc lớn vấn đề kết nối cài đặt cáp đồng trục? Những nhược điểm chất dẫn điện lõi dây Kết nối lớp bảo vệ Kết nối chất dẫn điện lõi dây Những đầu nối “T” Cường độ dòng điện đc xác định điện áp điện trở mạch điện biết? Cộng điện áp với điện trở Điện trở chia cho điện áp Điện áp chia cho điện trở Nhân điện áp với điện trở Chất sau ngăn cản hoàn toàn dòng electron? Các chất dẫn điện Dung dịch ion Các chất bán dẫn Các chất cách điện Cáp UTP dựa vào đâu để giảm mát tín hiệu EMI RFI? Shielding Lớp vỏ bảo vệ? Công nghệ cancellation cancellation Các kết nối đc nối đất cách hợp lý Các đầu nối RJ-45 Tốc độ truyền tối đa thiết bị mà tuân theo chuẩn 802.11a bao nhiêu? Băng thông: 54 27 Mbps Mbps, tần số vô 54 Mbps tuyến GHz 81 Mbps 108 Mbps Chuẩn ko dây sau có tốc độ truyền 11 Mbps? Băng thông: 802.11a D C D B C D B B B B) C) D) Câu 12 A) B) C) D) Câu 13 A) B) C) D) Câu 14 A) B) C) D) Câu 15 A) B) C) D) Câu 16 A) B) C) D) Câu17 A) B) C) D) Câu 18 A) B) C) D) Câu 19 A) B) C) D) Câu 20 A) 11Mbps, tần số vô 802.11b tuyến 2,4 Ghz 802.11c 802.11d Đơn vị đo cường độ dòng điện? Volt Ohm Ampere Watt Đâu biểu diễn giá trị bit bit cáp quang? 0V / 5V Có ánh sáng / ko có ánh sáng Chuyển trạng thái điện áp từ mức cao xuống mức thấp Chuyển trạng thái điện áp từ mức thấp lên mức cao Câu sau phát biểu tần số? Độ dài bước sóng Độ cao bước sóng Chu kỳ lặp lại sóng giây Khoảng thời gian hai sóng Câu câu nói sóng vuông? Chúng biến thiên theo hình vuông Chúng ko liên tục theo thời gian Chúng xuất tự nhiên thay đổi khoảng thời gian đặn Chúng biểu diễn tín hiệu tương tự Hiện tượng truyền tín hiệu cặp dây lại ảnh hưởng đến cặp dây khác tượng gì? Sai lệch giá trị điện trở Jitter: tượng xung đồng hồ bị méo, sai Jitter lệch cách ko đồng Nhiễu xuyên âm Sự suy giảm cường độ Hãy thông số thường thấy khả hệ thông truyền tin? Băng thông tín hiệu Khả chống chịu Băng thông tín hiệu sóng mang Khả phân cực Biên độ sóng gì? Độ cao sóng Độ dài sóng Số chu kỳ sóng giây Shoảng thời gian hai sóng Câu phát biểu sau nói sóng hình sin? Ko liên tục theo thời gian Liên tục theo thời gian Ko liên tục theo tần số Chúng tín hiệu liên tục ko lặp lại mẫu lớp bảo vệ đc sử dụng cho cáp STP là? Vật liệu cách điện C B C B C A A B C Lexan thêm đặc tính Các sợi dẫn điện đc bện với Đc đúc vỏ cao su bên Yếu tố góp phần ảnh hưởng tới độ suy giảm tín hiệu cáp đồng? Kiểu điện áp sử dụng Chiều dài cáp Các tín hiệu jitter đc gửi thiết bị truyền tin Tần số tín hiệu thấp Trong lỗi đây, lỗi đc kiểm tra máy kiểm tra sơ đồ đấu dây? A) Nhiễu xuyên âm gần (NEXT) B) Hở mạch C) Độ trễ đường truyền D) Mất tín hiệu phản hồi Câu 23 Đâu bước kiểm tra theo chuẩn TIA/EIA-568-B cáp đồng? A) Tín hiệu điều hòa B) Phản hồi dẫn tín hiệu C) Tín hiệu thu D) Độ trễ đường truyền Câu 24 Chuyện xảy phối hợp trở kháng ko cáp đồng? A) Tín hiệu bị suy giảm nặng B) Tín hiệu bị C) Tín hiệu bị dội lại D) Nhiễu xuyên âm gần Câu 25 Đâu ưu điểm mạng ko dây? A) Tốc độ truyền liệu cao B) Bảo mật tốt C) Tính di động D) Card NIC rẻ Chương Hiểu Loại cáp có mầu dây chân chân đầu giống với màu Câu dây chân chân dầu dây ngược lại? A) Cáp rollover B) Cáp thẳng C) Cáp chéo D) Cáp console Câu Điều xảy nguồn điện đc kết nối tới mạch điện hoàn chỉnh? A) Dòng điện mạch điện giảm B) Điện trở mạch điện tăng C) Dòng electron di chuyển từ cực (+) sang cực (-) D) Dòng electron di chuyển từ cực (-) sang cực (+) B) C) D) Câu 21 A) B) C) D) Câu 22 Câu A) Trong câu đây, câu ko với nhiễu xuyên âm? Nhiễu xuyên âm đầu xa(FEXT) ko ảnh hưởng đến truyền tin nhiều nhiễu xuyên âm đầu gần(NEXT) B B C C C D B Sử dụng tần số có lớn quy định chuẩn TIA/EIA làm giảm tác động nhiễu xuyên âm C) dây truyền tin có độ đo nhiễu xuyên âm gần 30dB đc cho tốt cáp có độ nhiễu xuyên âm gần 10dB D) Thông số nhiễu xuyên âm gần thông số đo nhiễu cặp dây với cặp dây khác liên kết dùng UTP, đo hai đầu cáp Câu Tần số đc người kiểm tra cáp sử dụng để đo độ nhiễu cáp? A) Tần số thấp đc cáp hỗ trợ B) Tần số cao đc cáp hỗ trợ C) Tần số khoảng 20Hz đến 20KHz, tăng dần từ 20Hz D) 10KHz 100GHz Câu Thông số cần đc nghĩ đến để giới hạn suy giảm tín hiệu cáp mạng Ethernet? A) Kiểu người dùng B) Số người dùng C) Độ dài cáp D) Kiểu trang thiết bị điện tử Câu Tại lắp đặt đường mạng từ tòa nhà đến tòa nhà kia, cáp quang hay đc dùng cáp đồng? A) Có giá lắp đặt thấp B) Kích thước lớn C) Ko bị ảnh hưởng tượng điện từ D) Dễ kết nối với thiết bị dễ lắp đặt Chương Vận Dụng Câu Đâu thuận lợi cáp đồng trục môi trường mạng LAN? A) Dễ cài đặt UTP B) Yêu cầu repeater cáp UTP C) Dễ dàng thêm vào mạng D) Tốc độ truyền nhanh cáp quang Câu B) A) B) C) D) Câu Hình kết hiển thị máy đo cáp UTP, cho biết, máy phát lỗi gì? Lỗi khuyết dây Lỗi ngắn mạch Lỗi hở mạch Lỗi tách cặp Để chắn tin cậy truyền liệu LAN, bạn thực trình đấu nối cáp UTP nào? B C C B C B C) D) Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu 10 A) B) C) D) Câu 11 A) B) C) D) Câu 12 A) B) C) D) Câu 13 A) Apple Talk FTP Tiêu chuẩn nhận biết địa lớp B ? D 10 00000:10 11111 Số thập phân octet có giá trị từ đến 127 ->(2^7)=128 : Số thập phân octet có giá trị từ 127 tới 191 (2^7 + 2^5 + 2^4 + Số thập phân octet có giá trị từ 128 tới 192 2^3 + 2^2 + 2^1 + Số thập phân octet có giá trị từ 128 tới 191 2^0)=191 Tổ chức phát triển tầng mô hình TCP/IP? D Internet Engineering Task Force (IETF) DoD: mô National Institute of Standards and Technology (NIST) hình quốc phòng Department of the Navy (DoN) Mỹ Department of Defense (DoD) Đâu ko phải hoạt động giao thức IP? C -IP cung cấp khả kết nối mạng thành Gửi gói tin tới host xa liên mạng để truyền liệu; giao thức cung Cung cấp địa logic cấp dịch vụ phân phát datagram theo kiểu ko Định nghĩa frame liên kết ko tin cậy nghĩa ko có giai đoạn Truyền liệu tầng internet thiết lập lket trước truyền liệu, ko đảm tầng truy nhập mạng bảo IP datagram tới đích Bước phải đc thiết bị thực để giao tiếp đoạn mạng D vật lý khác nhau? Học địa IP thiết bị nguồn Truyền địa MAC Truyền gói liệu từ đoạn mạng tới đoạn khác để đến đc host đích Thu đc địa IP host nội Phần địa IP định danh thiết bị mạng? D Host ID octec đầu (hay Host Address) octet cuối địa máy Phần network mạng Phần host Lệnh sau lệnh dùng để kiểm tra nút mạng C sử dụng? ping 10.0.0.1 ping 192.168.1.1 ping 127.0.0.1 255.255.255.255 Phát biểu sau địa mạng con? B Các bit phần host địa mạng Các bit phần host địa mạng Các bit phần host địa mạng có giá trị với octet subnet mask Các bit phần host địa broadcast Đâu miêu tả giao thức IP? C IP giao IP giao thức tầng sử dụng internet B) C) D) Câu 14 A) B) C) D) Câu 15 A) B) C) D) Câu 16 A) B) C) D) Câu 17 A) B) C) D) Câu 18 A) B) C) D) Câu 19 A) B) C) D) Câu 20 thức ko IP giao thức đáng tin cậy liên kết IP giao thức ko kết nối ko tin cậy IP giao thức đc thiết kế để hoạt động Ethernet Router sử dụng tiến trình để xác định địa mạng mạng dựa địa IP subnet mask có ? Cộng nhị phân AND hệ 16 Nhân nhị phân AND nhị phân Đâu câu nói kết sai chia mạng thành nhiều mạng con? Việc phân chia mạng thành Subnet số pc Các miền quảng bá nhỏ mạng Lan lên tới số tối đa, giúp Các miền xung đột lớn giảm kích thước miền quảng bá, miền Ít miền quảng bá quảng bá rộng dẫn tới việc lãng phí dải Tăng tính mềm dẻo địa thông làm cho hiệu xuất mạng bị giảm Trường gói tin IP ngăn cản tình trạng lặp vô tận ? Type - of - service (loại dịch vụ) TTL: thời gian mà gói tin đc phép Identification (định danh) "sống mạng", hết time "chết", tức bị hủy, ko truyền Flags (cờ) => ko bị rơi vào lặp vô tận Time - to - live (thời gian sống) Đâu chức giao thức định tuyến? Định nghĩa định dạng cách sử dụng trường Giao thức định tuyến ngôn ngữ giao tiếp router gói tin giao thức định tuyến cho Cung cấp phương pháp để chia sẻ thông tin phép router chia sẻ thông định tuyến tin network, router sử Cung cấp thông tin địa MAC mà cho phép dụng thông tin để router chuyển thông tin thông qua WAN xây dựng trì bảng định tuyến Xác định OUI Đâu mô tả cách xác định đường tầng mạng? Router so sánh thông tin sẵn có bảng ARP để lựa chọn Để tìm đc đường tốt đường tốt nhất Router sử dụng routed protocol để xác định đường tốt mạng, Router Router so sánh thông tin sẵn có bảng định tuyến để phải dựa lựa chọn đường tốt thông tin Router sử dụng routing protocol để so sánh so sánh với thiết bị có mạng LAN để chọn đường Phát biểu sau mô tả tác động bão broadcast thiết bị mạng? Switch chặn gói tin broadcast qua Nếu có Mặc định, router ko chuyển gói tin broadcast qua cổng broadca st storm, Switch cung cấp bảo mật điều khiển băng thông để vượt qua router bão broadcast bị down Router chuyển gói tin broadcast qua cổng Router sử dụng để trao đổi thông tin định tuyến? D C D B C B B A) B) C) D) Câu 21 A) B) C) D) Câu 22 A) B) C) D) Câu 23 A) B) C) D) Câu 24 A) B) C) D) Câu 25 A) B) C) D) Câu 26 A) B) C) D) Câu 27 A) B) C) Các loại giao thức Giao thức định tuyến Địa MAC Địa RARP Đâu chức ICMP? Cung cấp khả điều khiển truyền (ICMP): giao thức gói Internet Protocol Giao thức đc thiết bị tin mạng router dùng để gửi thông Cung cấp dịch vụ phân tích địa báo lỗi dịch vụ có tồn hay ko, Cung cấp dịch vụ e-mail địa host hay router có tồn Cung cấp khả truyền file hay ko; sử dụng để chuyển tiếp thông điệp truy vấn host Đâu mô tả thay đổi gói tin tầng tầng gói tin đc truyền từ router tới router? Header tầng bị xóa bỏ đc thay thiết bị tầng Địa tầng tầng ko thay đổi gói tin đc truyền Địa đích nguồn tầng ko thay đổi gói tin đc truyền Địa đích nguồn tầng ko bị thay đổi gói tin đc truyền Tiến trình xảy gói tin đc chuyển từ interface router sang router kia? Đóng gói ARP RARP Mở gói Thông tin có bảng định tuyến? Số hiệu cổng (port number) - Địa đích mạng, mạng hệ thống độc lập; -Địa IP giao diện Router phải đến; Độ đo Giao tiếp vật lý Router phải sử dụng để đến chặng Địa MAC kế tiếp; -Mặt nạ mạng địa đích; -K/c quản trị; Cổng Thời gian (tính theo s) từ Router cập nhật lần cuối Đâu giao thức định tuyến kiểu link-state? RIPv1 -Distance Vector (RIP v1, IGRP RIP v2, IGRP) -Link-state (OSPF , IS-IS) OSPF -Hybrid (eigrp) EIGRP Đâu ko phải độ đo định tuyến đc sử dụng giao thức định tuyến? Thuật toán Độ trễ Giá Độ tin cậy Đâu giao thức dạng routed protocol? IP routed protocol: giao thức đc định tuyến (IP (hầu hết gia thức tầng 3) BGP routing protocol: giao thức định tuyến RIP A C B C A A D) OSPF - (RIP, OSPF, IS-IS,IGRP, EIGRP) - (EGP, BGP, CSPF) Chương Hiểu Câu Có tối đa host lớp C với subnet mask mặc định? 255.255.255.0/24 -> bít cuối cho Id-host A) 254 Phần host_ID dài 1byte cho 256 (2^8) giá B) 255 trị khác C) 256 Số máy = host _id-2= 254 (máy) D) 510 Câu Mạng 128.128.32.0 có 1022 host có khả dùng đc Subnet mask cho A) B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) D) mạng bao nhiêu? 2^h-2>=1022 => h=10 255.255.250.0 … 11111100.00000000 255.255.251.0 => octet3: 2^7+2^6+2^5+2^4+2^3+2^2=252 255.255.252.0 => 255.255.252.0 255.255.254.0 Địa broadcast cho địa mạng lớp C 192.168.32.0 với subnet mask mặc định gì? 192.168.0.0 Lớp c: x.x.x.0 BA: host_id=1 192.168.32.0 => x.x.x.255 192.168.32.254 192.168.32.255 Tầng mô hình OSI liên quan tới tầng truy nhập mạng của mô hình TCP/IP? Network Access Ứng dụng (Datalink, Physic) Chuyển vận Mạng Liên kết liệu Subnet mask đc dùng để tham chiếu cho địa mạng 192.168.32.0 để cung cấp 254 địa host dùng đc mạng con? 254 địa host ~ 255.255.0.0 SM C: 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.254.0 255.255.248.0 Có mạng máy mạng ta dùng subnet mask /28 cho địa lớp C 210.10.2.0? C: 210/10.2.0/28 30 mạng máy ->net_ID=28 -> mạng 30 máy host_id=4 32 mạng 18 máy -> số mạng con: 16 mạng 14 máy 2^4=16 (mạng) Các địa IP sau địa lớp E? Lớp E: 1111xxxx -> 226.16.42.3 240-255 239.16.107.1 252.16.208.67 222.16.252.48 A C D D B D C Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu 10 A) B) C) D) Câu 11 A) B) C) D) Câu 12 A) B) C) D) Câu 13 A) B) C) D) Câu 14 A) B) C) D) Câu 15 Nếu muốn chia mạng lớp C thành mạng con, mạng có tối đa 13 máy tính phải sử dụng Subnet Mark sau đây? 2^n>=9 => n=4 255.255.255.240 mạng C: 255.255.255.x 255.255.255.224 octet4: 11110000 255.255.255.248 -> x=2^7+2^6+2^5+2^4=240 255.255.255.192 Cho địa IP 190.32.65.13 subnet mask mặc định, địa địa mạng? 190.32.65.13 => Mạng B 190.32.65.0 SM: 255.255.0.0 190.32.0.0 thực and: => 190.0.0.13 190.32.0.0 192.0.0.0 Có mạng sử dụng mà đc tạo việc áp dụng subnet mask 255.255.255.0 lên mạng lớp B ? Host_id = 256 -> số mạng con: 2^8255 2=254 254 512 công ty nhỏ sử dụng mạng lớp C để tạo mạng con, mạng có 20 host, subnet mask sau thích hợp ? 2^n>=20 => n=5 255.255.255.0 => mạng C: 255.255.255.x 255.255.255.192 Octet4: 11100000 -> 255.255.255.224 2^7+2^6+2^5=224 255.255.255.240 Đâu địa mạng địa IP 198.101.6.55/28? 198.101.6.55 -> Mạng b, host_id=32-28=4 198.101.6.0 => địa mạng: 198.101.5.x 198.101.6.32 Octet4: 00110111 198.101.6.48 AND: 11110000 (host_id=4) 198.101.6.57 ->octet4 mạng: 00110000 => 2^5+2^4=48 A Đâu khác router switch? Router switch hoạt động giống hệt Router đưa định chuyển liệu dựa địa IP switch dựa địa MAC Router chuyển gói tin broadcast switch ko Router hoạt động nhanh switch Có mạng lớp C đc tạo subnet mask 255.255.255.224? 224=2^7+2^6+2^5 => net_id=3 số mạng theo SM: 2^net_id-2  2^3-2=69 Có bit sẵn có cho địa IP host lớp B sử dụng subnet mask chuẩn ? B B C C C D D A) B) C) D) Câu 16 A) B) C) D) 255.255.x.y 14 16 Cho host với địa IP 172.32.65.13 subnet mask mặc định, host C thuộc mạng sau ? Mạng B: 255.255.0.0 172.32.65.0  172.32.0.0 172.32.65.32 172.32.0.0 172.32.32.0 Chương Vận Dụng Câu Bạn giải thích với khách hàng IP ko đáng tin cậy ? A) Nó cung cấp hội tốt để thử liệu định tuyến phân phát liệu tới host xa mà ko xảy vấn đề B) Nó ko thực việc kiểm tra lỗi hiệu chỉnh dịch vụ, phụ thuộc vào tầng để thực việc C) Nó đơn giản truyền liệu lên tất đường có thể, đảm bảo đc việc phân phá D) Khi đc sử dụng mạng tự phục hồi, hầu hết tin cậy đc Câu Trong mạng sơ đồ đây, chỗ thích hợp để sử dụng địa private? A) B) C) D) Câu Chỉ khu vực A Chỉ khu vực B Khu vực A B Khu vực A C B D Private IP: sử dụng mạng local: Lan gia đình, trường học…Các tbị sử dụng private k thể kết nối trực tiếp internet Máy tính bên k thể kết nối trực tiếp với máy tính dải địa private Thay vào đó, truy cập đến tbị phải đc trung gian thiết bị định tuyến tương tự có hỗ trợ Network Address Translation (NAT) Công ty ABC sử dụng địa mạng 192.168.4.0 với subnet mask 255.255.255.192 để chia mạng Mỗi mạng có tối đa máy tính? 255.255.255.192 A) => octet4: 11000000 B) 14 => số mạng con=2^host_id-2 C) 30 =2^6-2=62 D) 62 Câu công ty đc cấp địa IP 195.168.70.248 Người thiết kế mạng phải sử dụng subnet mark sau muốn chia mạng công ty thành mạng ? 195.168.70.248  mạng C: 255.255.255.x A) 255.255.255.192 SM thành mạng con: 2^n-2>=5 => N=3 B) 255.255.255.224 D B C) D) Câu A) B) C) D) => net_id octet4: 255.255.255.0 => octet4: 11100000 x= 224 255.255.255.240 Công ty XYZ sử dụng địa mạng 192.168.4.0, subnet mask 255.255.255.224 để tạo mạng Số lượng tối đa host mạng ? Mạng C: octet4: 224  11100000 14  2^n-2=số host 30  2^3-2=6 host 62 Chương Biết Câu Đâu ko phải đặc điểm TCP? hoạt động tầng transport mô hình TCP/IP, A) Phân tích địa truyền thông điệp trực tiếp (end-to-end)giúp B) Truyền tin end – to – end ứng dụng truy nhập vào đc tầng mạng; C) Điều khiển truyền giao thức connection-oriented; full-duplex; cung D) Độ tin cậy phân phát liệu cấp chế kiểm tra lỗi, đánh stt gói tin; ACK (cơ A A chế báo nhận); cung cấp chế phục hồi liệu Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) Tầng mô hình TCP/IP cung cấp dịch vụ mà hỗ trợ kết nối logic host gửi host nhận? App: liểm soát giao thức cấp cao, chủ đề trình bày, biểu diễn Ứng dụng thông tin, mã hóa, điều khiển hội thoại Mạng Transport: cung ứng dịch vụ vận chuyển từ host nguồn đến host đích IP In: chọn đường dẫn tốt xuyên qua mạng cho gói di chuyển tới đích Chuyển vận Network: ánh xạ địa IP sang đ/c vật lí gói gói IP thành frame D Tầng mô hình OSI cung cấp nhũng dịch vụ truyền liệu hướng kết nối tin cậy ? Transport: Phiên thực endChuyển vận to-end Mạng Liên kết liệu Đâu miêu tả hoạt động kích thước cửa sổ TCP? Kích thước cửa sổ tăng theo tất liệu truyền Kích thước cửa sổ tiến trình TCP đc sd để chuẩn bị liệu để truyền Kích thước cửa sổ giảm mà gói tin bị Kích thước cửa sổ 15 nghĩa byte byte số 15 Mục đích số cổng TCP/IP? Chỉ thời điểm bắt đầu threeway – handshake Ghép segment theo thứ tự Định nghĩa số gói tin mà đc gửi mà ko có xác nhận Đánh dấu giao tiếp # đc truyền mạng thời điểm Tầng mô hình TCP/IP điều khiển hội thoại? Ứng dụng Trình diễn Phiên B B D A D) Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu 10 A) B) C) D) Câu 11 A) B) C) D) Câu 12 A) B) C) D) Câu 13 A) B) C) D) Câu 14 A) B) C) Chuyển vận Đặc điểm cho phép TCP truyền tin xác, tin cậy điều chỉnh lại D luồng thông tin từ nguồn tới đích? Cửa sổ trượt (Sliding window) Đệm Số hiệu cổng Báo nhận Số cổng thường đc gán cho FTP? B FTP thường chạy 19 cổng 20-FTPdata, 2121 FTPcontrol 22 23 TCP làm để bắt đầu trình threeway – handshake ? B sender _ receiver Host đích gửi segment ACK b1: SYN seq=X -> SYN received Host nguồn gửi segment SYN b2: SYN received < send ACK X+1 Host nguồn gửi segment ACK & SYN & SYN Y Host đích gủi segment SYN b3: Send ACK Y+1 > Trong trình truyền liệu TCP, trách nhiệm host nhận liệu gì? Đóng gói Báo nhận Điều chỉnh băng thông Chia đoạn Đâu dải số hiệu cổng dành cho ứng dụng well-known Cổng dùng 16 bit để đánh địa chỉ, số đến 255 cổng nằm khoản đến 65.535 256 đến 1023 Cổng đc để dành ko nên sử dụng đến 1023 Cổng từ đến 1023 đc gọi cổng "well1024 đến 2047 known" Tầng mô hình OSI cho phép luồng liệu truyền cách tin cậy xác từ host nguồn tới host đích? Ứng dụng Phiên Chuyển vận Mạng Địa thuộc Tầng dùng để? Tầng 4, địa đc đánh Xác định mạng đích address ports, thông qua Xác định host nguồn host đích address ports để phân biệt Xác định ứng dụng truyền thông đc ứng dụng trao đổi Xác định thiết bị mạng nội Thông tin đc host nguồn lựa chọn động truyền liệu? Địa logic nguồn Địa logic đích Địa cổng nguồn B C C C C Địa cổng đích Đâu đặc điểm UDP? B Tin cậy Ko hướng kết nối Hướng kết nối Điều khiển luồng Trường phần header gói tin TCP cho phép TCP điều khiển C luồng? -Sequence Number: số đồng liệu truyền nguồn Sequence Number đích đc sd để sx liệu xác Acknowledgement -Acknowledgement Number: số đc gửi cho host nguồn Number thông báo nhận liệu đến mảnh n, mong nhận mảnh n+1 Window Size -Window: quy định số byte nhận tính từ gói tin Flags báo nhận(dùng kỹ thuật điều khiển luông) Đặc tính quan trọng UDP gì? D Có chế báo nhận Có chế điều khiển luồng Truyền liệu tin cậy Kích thước segment nhỏ gọn D) Câu 15 A) B) C) D) Câu 16 A) B) C) D) Câu17 A) B) C) D) Chương 5: Hiểu Giá trị ACK đc Receiver gửi lại sơ đồ sau bao nhiêu? D Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu 3 ACK=sequence number+1  ACK=6+1 Đâu ko phải bước tiến trình bắt tay bước TCP? Acknowledge Synchronize Encapsulate Negotiate Cho segment Tầng Chuyển vận sau: C B A) B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu sau mô tả segment này? Dùng kiểu kết nối bắt Đây segment UDP tay bước, yêu cầu số Đây segment TCP gói tin gửi lần Dịch vụ sử dụng DNS (window)-> TCP Dịch vụ sử dụng FTP Tại cổng lại đc đưa vào TCP segment? Để xác định cổng router chuyển tiếp segment Để xác định cổng switch nhận chuyển tiếp segment Để xác định giao thức Tầng đóng gói segment Để cho phép host đích chuyển segment đến chương trình ứng dụng đích Tại điều khiển luồng lại đc sử dụng cho trình truyền liệu TCP? Để đồng hóa tốc độ gửi liệu thiết bị Để đồng hóa xếp thứ tự liệu gửi Để tránh cho thiết bị nhận bị tràn đệm nhận liệu Để đồng hóa kích cỡ cửa sổ máy chủ Đâu đặc điểm TCP cho phép truyền cách tin cậy? Ko hướng kết nối Số thứ tự số báo nhận Kích thước phần header nhỏ gọn Con trỏ phân đoạn liệu Trong tiến trình truyền liệu TCP, gói tin đến host đích ko thứ tự, TCP làm gì? Nếu Ko chấp nhận gói tin gói tin Host đích yêu cầu host nguồn truyền lại yêu cầu Host đích nhận xếp lại thứ tự gói tin gửi lại Host đích nhận ko xếp lại thứ tự gói tin Chương Vận Dụng Câu Cho sơ đồ mạng sau D C B C B A) B) C) D) Câu Host A sử dụng FTP để download file lớn từ Server Trong trình download, Server ko nhận đc ACK từ Host A cho số byte liệu đc truyền Server làm gì? Tạo tín hiệu JAM Tầng Đợi qua thời gian timeout gửi lại liệu chưa nhận đc ACK Gửi bit RESET tới Host A Thay đổi giá trị Window Size segment TCP Cho hình ảnh việc phân tích gói tin phần mềm sau: A A) B) C) D) Câu Hoạt động TCP diễn ra? Thiết lập phiên Truyền liệu Truyền lại segment Kết thúc phiên Điều rút từ kết việc thực lệnh netstat –n sau: D A) B) C) D) Câu A) B) C) D) netstat Host nội sử dụng cổng well-known để định danh ứng dụng n: Hiển nguồn thị địa Host nội thực trình bắt tay bước với server số 192.168.1.101 cổng Host nội thực chương trình truyền file FTP số từ Host nội sử dụng phiên ứng dụng web tới server xa Khi trình duyệt web tạo yêu cầu tới máy chủ web, gói tin TCP đáp ứng từ B máy chủ web có giá trị trường cổng đích bao nhiêu? 23 80 1024 65535 Chương 6: Biết A) B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) D) Trong danh sách đây, giao thức ko thuộc tầng ứng dụng mô A hình TCP/IP? tầng vận chuyển UDP TCP/IP: TCP, UDP SNMP tầng ứng dụng TCP: TFTP FTP, SNMP FTP Giao thức đc sử dụng máy chủ E-mail để giao tiếp với nhau? C FTP: trao đổi tập tin FTP SMTP: gửi thông tin, email qua TFTP Internet, POP3: lâu thư điện tử từ SMTP Server Mail thông qua kết nối TCP/IP POP Đâu ko phải thành phần SNMP? B Hệ thống quản lý mạng -Manager: máy tính cài đặt chường trình quản lí mạng, nhiệm vụ: truy vấn agent xử lí thông tin nhận từ Agent Các thiết bị quản lý -Agent: chương trình chạy thiết bị mạng cần đc quản lí, Các cổng bảo mật Agent chương trình riêng biệt hay đc tích hợp vào Các tác nhân hệ thống điều hành; nhiệm vụ: thông tin cho Management Câu A) B) C) D) Tổ chức sử dụng domain suffix.org ? Chính phủ Giáo dục Mạng Phi lợi nhuận Câu D gov: phủ edu: giáo dục net: hỗ trợ mạng org: phi lợi nhuận Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu 10 A) B) C) D) Giao thức tầng ứng dụng cho phép thiết bị mạng trao đổi thông tin quản lý? SMTP, FTP: SMTP email SNMP SNMP: quản FTP lí TFTP Giao thức sau sử dụng TCP? FTP DHCP TFTP SYN Telnet hoạt động tầng mô hình TCP/IP ? Ứng dụng Chuyển vận Truy cập mạng Internet Thành phần SNMP chịu trách nhiệm sử dụng phần lớn tài nguyên nhớ? Hệ thống quản lý mạng Các tác nhân Các thiết bị quản lý Các cổng bảo mật Giao thức sử dụng để truyền file hệ thống? TFTP viết tắt Trivial File Transfer TFTP Protocol, giao thức truyền tải file, với DNS chức FTP, chuyển liệu SNMP thiết bị mạng lưới DHCP Giao thức sau hoạt động tầng ứng dụng mô hình OSI? IP TCP UDP HTTP B A A A A D Chương 6: Hiểu Câu A) B) C) D) Câu A) B) Giao thức đc sử dụng để truyền hay nhận file CISCO IOS từ router? SNMP TFTP UDP TCP Giao thức đc FTP sử dụng để truyền file qua Internet ? TCP SMTP B A C) D) Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) D) UDP SNMP Giao thức đc sử dụng để truyền file từ máy tính tới máy tính mà ko cần kết nối? FTP TFTP SNMP TCP Dịch vụ sau đc sử dụng để chuyển đổi địa web thành địa IP? DNS dịch vụ giúp DNS phân giải tên miền thành WINS địa IP ngược lại DHCP Telnet Thành phần SNMP mà coi router? Hệ thống quản lý mạng Các tác nhân Các thiết bị quản lý Các cổng bảo mật Những đặc điểm sau FTP đc cung cấp windowing ? Ko kết nối Điều khiển đường truyền Các cổng đc biết đến nhiều Phân phát liệu với nỗ lực tốt B A C B Chương 6:Vận Dụng Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu người quản trị mạng công ty lớp vất vả phải cài đặt cấu hình IP cho máy tính người sử dụng Giao thức tầng ứng dụng giúp giảm nhẹ công sức công việc mình? DHCP: cho phép DNS thiết bị mạng nhận địa TFTP IP thông tin DHCP SNMP Các chuẩn định dạng ảnh JPEG, TIFF, GIF định dạng phim Quick Time, AVI, đc xem chuẩn thuộc tầng mô hình OSI? Ứng dụng Trình diễn Mạng Liên kết liệu Máy tính người sử dụng ping đc đến địa IP bên mạng Internet ko thể truy cập web đc đến website Internet trình duyệt Đâu giao thức tầng ứng dụng mô hình OSI mà người sử dụng cần tới để giải vấn đề này? C B D A) B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) D) DHCP SMTP SNMP DNS Khi muốn cấu hình chương trình Microsoft Outlook với tài khoản C email nhà cung cấp dịch vụ email phải hỗ trợ giao thức nào? POP3: lấy DHCP thư từ Telnet Server Mail POP3 SNMP Giao thức tầng ứng dụng mà trình duyệt web bắt buộc phải hỗ trợ? B HTTP: TCP chuyển Internet dùng để HTTP liên hệ thông tin web DNS server web client SMTP
- Xem thêm -

Xem thêm: ngân hàng trắc nghiệm mạng máy tính (có đáp án), ngân hàng trắc nghiệm mạng máy tính (có đáp án), ngân hàng trắc nghiệm mạng máy tính (có đáp án)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay