Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho công ty TNHH truyền thông sáng tạo CKD việt nam

99 175 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 15:08

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI ĐỖ TRUNG KIÊN XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CHO CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SÁNG TẠO CKD VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Chuyên ngành Quản trị kinh doanh NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS Phạm Thị Nhuận Hà Nội - 2016 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BẢN XÁC NHẬN CHỈNH SỬA LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên tác giả luận văn : Đỗ Trung Kiên Đề tài luận văn: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho công ty TNHH Truyền thông sáng tạo CKD Việt Nam Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số SV: CB140715 Tác giả, Người hướng dẫn khoa học Hội đồng chấm luận văn xác nhận tác giả sửa chữa, bổ sung luận văn theo biên họp Hội đồng ngày… .………… với nội dung sau:       Lời mở đầu chuyển thành phần mở đầu Đánh số trang từ Phần mở đầu trở Trình bày lại theo kết cấu chương Chỉnh sửa khái niệm Văn hóa doanh nghiệp Việt hóa thuật ngữ Chỉnh sửa phần phạm vi nghiên cứu Ngày 10 tháng 11 năm 2016 Giáo viên hướng dẫn Tác giả luận văn CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho công ty TNHH Truyền thông sáng tạo CKD Việt Nam” công trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các kết nghiên cứu luận văn tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực, khách quan chưa công bố hình thức khoa học Hà Nội, tháng 09 năm 2016 Học viên thực Đỗ Trung Kiên MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý lựa chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm văn hóa doanh nghiệp .4 1.2 Ba cấp độ văn hóa doanh nghiệp .5 1.3 Phân loại văn hóa doanh nghiệp 1.4 Các giai đoạn hình thành văn hóa doanh nghiệp 13 1.5 Tác động văn hóa doanh nghiệp tới phát triển doanh nghiệp 15 1.6 Các nhân tố tác động tới văn hóa doanh nghiệp 16 1.7 Quy trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp 20 1.8 Mô hình Edison 23 1.9 Kết luận chương 31 CHƯƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SÁNG TẠO CKD VIỆT NAM 32 2.1 Giới thiệu chung 32 2.2 Phân tích dựa quan sát vấn sách CEO 42 2.3 Phân tích dựa điều tra nhân viên mô hình Edison 51 2.4 Tổng hợp kết phân tích 58 2.5 Kết luận chương 61 CHƯƠNG : XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CHO CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SÁNG TẠO CKD VIỆT NAM 63 3.1 Tổng quan 63 3.2 Quy trình xây dựng 64 3.3 Văn hóa doanh nghiệp mà CKD Vietnam hướng tới 65 3.4 Phát triển yếu tố hữu hình 66 3.5 Sáng tạo đổi .66 3.6 Linh hoạt với thị trường khách hàng 67 3.7 Xây dựng tầm nhìn 68 3.8 Trao quyền cho nhân viên 71 3.9 Định hướng nhóm 76 3.10 Xây dựng đồng thuận kết nối phận khác 78 3.11 Tổ chức học tập 80 3.12 Vai trò người lãnh đạo trình xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp CKD Vietnam 81 KẾT LUẬN 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 PHỤ LỤC: BẢNG CÂU HỎI ĐIỀU TRA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP THEO MÔ HÌNH EDISON 86 Danh mục sơ đồ Sơ đồ 2.1: Bộ máy tổ chức CKD Vietnam 35 Sơ đồ 2.2: Quy trình học viên tham gia khóa học .47 Danh mục hình vẽ Hình 1.1: Cấu trúc văn hóa tổ chức theo Edgar H Schein Hình 1.2: Mô hình Edison 23 Hình 1.3: Yếu tố nhiệm vụ mô hình Edison 25 Hình 1.4: Yếu tố thích nghi mô hình Edison 25 Hình 1.5: Yếu tố tham gia mô hình Edison 26 Hình 1.6: Yếu tố quán mô hình Edison .27 Hình 1.7: Phân tích theo chiều ngang mô hình Edison 28 Hình 1.8: Phân tích theo chiều dọc mô hình Edison .29 Hình 1.9: Phân tích theo đường chéo: nhiệm vụ tham gia 30 Hình 1.10: Phân tích theo đường chéo: thích nghi quán 30 Hình 2.1: Logo CKD Vietnam giai đoạn đầu .38 Hình 2.2: Logo thức logo mảng đào tạo CKD Vietnam 38 Hình 2.3: Bộ nhận diện thương hiệu 39 Hình 2.4: Áo đồng phục 40 Hình 2.5: Các phòng chụp ảnh CKD Vietnam 40 Hình 2.6: Mô hình Edison văn hóa doanh nghiệp CKD Vietnam 51 Hình 2.7: Tổng hợp điểm số câu hỏi 56 Danh mục bảng vẽ Bảng 2.1: Các số đánh giá dựa mô hình Edison 43 Bảng 2.2: Quy trình thực dự án chụp ảnh CKD Vietnam 46 Bảng 2.3: Phân công nhân CKD Vietnam khóa học 47 Bảng 2.4: Điểm số trung bình số theo mô hình Edison 53 Bảng 2.5: Các câu hỏi có điểm số cao 57 Bảng 2.6: Các câu hỏi có điểm số thấp .57 Bảng 2.7: Tổng hợp điểm mạnh, điểm yếu CKD Vietnam 61 Bảng 3.1: Quy trình làm việc với khách hàng 68 Bảng 3.2: Lộ trình phát triển CKD Vietnam năm tới 70 Bảng 3.3: Các công việc yêu cầu công việc .71 Bảng 3.4: Phân công công việc cho nhân 73 Bảng 3.5: Mẫu phân công công việc 75 Bảng 3.6: Tổng hợp quan tâm nhóm 79 Bảng 3.7: Quy trình phối hợp nhóm 80 LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn đến Quý Thầy Cô Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tận tình giảng dạy truyền đạt cho em nhiều kiến thức quý báu suốt thời gian học tập vừa qua Xin trân trọng cảm ơn TS.Phạm Thị Nhuận tận tình hướng dẫn em hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo nhân viên công ty TNHH Truyền thông sáng tạo CKD Việt Nam cung cấp thông tin, tài liệu hợp tác trình thực luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng 09 năm 2016 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Đỗ Trung Kiên PHẦN MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Văn hóa doanh nghiệp tài sản giá trị cốt lõi để doanh nghiệp phát triển bền vững Một văn hóa mạnh giúp thu hút gìn giữ nhân tài, tạo gắn kết doanh nghiệp tạo nên lợi cạnh tranh môi trường kinh doanh nhiều biến động Với giá trị to lớn vậy, xây dựng văn hóa doanh nghiệp chiến lược quan trọng doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp thể phản ánh thông qua hai mặt Một mặt, phản ánh môi trường bên doanh nghiệp: khách hàng, thị trường, giá trị văn hóa đạo đức chung xã hội Mặt khác, thể nét đặc trưng, nguyên tắc, phong cách làm việc nội doanh nghiệp Đó cách thành viên doanh nghiệp làm việc, giải vấn đề hướng tới mục tiêu phát triển chung Văn hóa doanh nghiệp đòi hỏi doanh nghiệp phải liên tục xây dựng qua nhiều năm Những kinh nghiệm, quan điểm kinh doanh sau thời gian dài đúc kết kiểm chứng trở thành văn hóa doanh nghiệp Để có văn hóa mạnh mẽ vững chãi, doanh nghiệp cần có chiến lược xây dựng từ giai đoạn thành lập không ngừng thay đổi phát triển văn hóa Thành lập năm từ năm 2014, công ty TNHH Truyền thông sáng tạo CKD Việt Nam doanh nghiệp khởi nghiệp hoạt động lĩnh vực nhiếp ảnh thương mại Với đội ngũ nhân viên trẻ tuổi, động sáng tạo, CKD Vietnam xác định việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp từ ngày móng để có phát triển vững, tập trung toàn nội lực cá nhân doanh nghiệp để phát triển mạnh mẽ ngành Dựa mong muốn đó, tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho công ty TNHH Truyền thông sáng tạo CKD Việt Nam” làm đề tài luận văn thạc sỹ Mục đích nghiên cứu  Tìm hiểu sở lý luận văn hóa doanh nghiệp xây dựng văn hóa doanh nghiệp  Mô tả phân tích thực trạng văn hóa doanh nghiệp CKD Vietnam dựa mô hình Edison Tìm sở: điểm mạnh, điểm yếu; yếu tố cần tập trung để xây dựng văn hóa doanh nghiệp  Từ sở nghiên cứu đưa định hướng cách thức xây dựng văn hóa doanh nghiệp CKD Vietnam Đối tượng phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu: Các yếu tố cấu thành nên văn hóa doanh nghiệp CKD Vietnam  Phạm vi nghiên cứu: CEO nhân viên CKD Vietnam hoạt động công ty từ ngày đầu thành lập tiếp tục công việc Phương pháp nghiên cứu Phương pháp quan sát: Quan sát cấp độ bề mặt, giúp cho người nghiên cứu nhận biết biểu hữu hình văn hóa doanh nghiệp Phỏng vấn khảo sát thực tiễn:  Phỏng vấn trực tiếp CEO doanh nghiệp sách sử dụng doanh nghiệp dựa mô hình Edison  Bằng bảng câu hỏi dựa mô hình văn hóa doanh nghiệp Edison với đối tượng nhân viên CKD Vietnam để đánh giá phân tích thực trạng doanh nghiệp Phương pháp xử lý số liệu:  Số liệu thu thập được xử lý thống kê theo tiêu chí định phần mềm Excel Quy trình nghiên cứu:  B1: Xây dựng yếu tố cần đánh giá, nghiên cứu CKD Vietnam dựa mô hình Edison công ty, trọng vào tổ chức hoạt động, trò chơi xây dựng kỹ xử lý tình làm việc nhóm Nguyên tắc xây dựng nhóm chung:  Đưa mục tiêu cụ thể: Nhóm thành lập để giải mục tiêu gì, mức độ quan trọng mục tiêu tầm quan trọng mục tiêu với nhiệm vụ chung cả doanh nghiệp  Nguyên tắc làm việc chung: Các thành viên nhóm phải giải vấn đề, hạn chế nhiệm vụ chung Các thành viên nhóm phải hoàn thành theo yêu cầu tiến độ với công việc nhóm đề Công việc đánh giá dựa hiệu cụ thể  Sự tham gia quản lý: Quản lý làm việc trực tiếp với nhóm để tìm hiểu yêu cầu nhóm để hoàn thành công việc  Quản lý xung đột: Khi có xung đột xảy ra, thành viên nhóm tìm hiểu kỹ nguồn gốc vấn đề, khác biệt cá nhân (thay đổ lỗi trích) xây dựng giải pháp dung hòa  Phần thưởng: Các nhóm làm việc đạt hiệu công ty ghi nhận trao thưởng Quy chế làm việc nhóm công ty:  Nhóm làm việc theo nguyên tắc bình đẳng, nhân viên có quyền đóng góp ý kiến xây dựng nhóm  Khi nhóm thành lập, thành viên phải thực hoàn thành dựa phân công chung nhóm  Khi nhận phân công công việc, đồng ý phải hoàn thành tiến độ chất lượng Nếu không phù hợp phải phàn hồi lại cho người phân công  Hạn chế tham gia vào nhóm, không tự ý rời bỏ nhóm hỗ trợ thành viên khác để đạt mục tiêu chung nhóm  Trưởng nhóm người có quyền định cao cuối 77 3.10 Xây dựng đồng thuận kết nối phận khác Để giải xung đột phận cần giải khác mặt tư tưởng nhóm Studio sau: Nhóm sáng tạo: Cách suy nghĩ giải vấn đề bay bổng với ý tưởng Trong công ty, nhóm muốn làm mới, đưa ý tưởng sáng tạo nhiên nhiều ý tưởng có phần xa rời thực tế, tập trung vào chi tiết nhỏ không đánh giá có phù hợp với nhu cầu khách hàng, thị trường không Nhóm kỹ thuật: Giải vấn đề dựa tư kỹ thuật, vấn đề giải trình tự logic nhiên suy nghĩ nhóm lại cứng nhắc, không linh hoạt để thay đổi với nhu cầu khách hàng thị trường Nhóm kinh doanh: Nhóm nhiều kiến thức trình xây dựng sản phẩm hiểu thị trường khách hàng Nhóm coi công việc cần phải giải dựa nhu cầu khách hàng, thị trường Linh hoạt nắm lấy thời Để hòa nhập nhóm này, CKD Vietnam đưa chiến lược sau: Xây dựng buổi hội thảo, họp nhóm khác Trong đó, nhóm chia sẻ công việc nhóm thực mục tiêu mà nhóm quan tâm Ảnh hưởng họ đến công việc chung doanh nghiệp họ cần nhóm khác Nhóm Nhiếp ảnh Mối quan tâm  Tập trung vào yếu tố kỹ thuật việc xây dựng sản phẩm  Quan tâm đến nghiên cứu kỹ thuật  Quan tâm đến việc tạo sản phẩm đẹp Marketing  Tập trung vào yếu tố thời nhu cầu khách hàng việc xây dựng sản phẩm  Quan tâm đến nghiên cứu thị trường nhu cầu khách hàng 78  Các sản phẩm đẹp phải phục vụ cho mục đích kinh doanh  Công việc thực đặn theo quy Khóa học trình trình tự  Tạo sản phẩm phù hợp với yêu cầu thị trường Bảng 3.6: Tổng hợp quan tâm nhóm Với công việc đặt ra, nhóm thống mục tiêu, cách thức phối hợp yêu cầu mặt tiến độ Trong trình thực phải gạt bỏ quan điểm cá nhân để hướng đến mục tiêu chung doanh nghiệp Quy trình định cho công việc xây dựng sau: Bước Nội dung Xây dựng & Mục tiêu xây dựng dựa nhu cầu khách thống mục hàng, thị trường Mục tiêu cần làm rõ tiêu  Yêu cầu lợi nhuận  Yêu cầu xây dựng thương hiệu  Yêu cầu sáng tạo phát triển sản phẩm Ngoài ra, mục tiêu cần đảm bảo tính rõ ràng tất cá nhân hiểu làm theo Xây dựng vai trò Đưa bảng phân công công việc, yêu cầu cụ thể phận nhóm trình thực & cá nhân công việc Thống mục Mục tiêu chức năng, nhiệm vụ nhóm tiêu phân công đưa thống toàn công ty công việc 79 Thực chia Trong trình thực hiện, thành viên công ty sẻ thông tin chia sẻ tiến độ Quản lý xung đột Trước xung đột xảy ra, cần làm rõ lại mục tiêu chung cho dự án gì, vai trò phận khác người có quyền định trình Tổng kết Sau dự án, tổ chức tổng kết hiệu chung dự án vai trò phận trình thực Bảng 3.7: Quy trình phối hợp nhóm 3.11 Tổ chức học tập Vai trò việc học tập nâng cao kỹ nhiệm vụ đặt lên hàng đầu công ty Vào ngày chủ nhật hàng tuần, CKD Vietnam tổ chức hoạt động tập huấn nội Trong buổi tập huấn diễn hoạt động sau  Hướng dẫn chụp thể loại ảnh nhiếp ảnh thương mại cho đội trợ giảng cộng tác viên Mục đích bổ sung thêm kiến thức, kỹ cho nhân viên xây dựng Portfolio cho doanh nghiệp  Tập huấn kỹ kinh doanh: Các phận khác công ty Marketing, bán hàng giới thiệu đặc điểm công việc họ hướng dẫn kiến thức cho thành viên lại công ty Mục đích hoạt động để phận hiểu công việc nhau, thức tư giải vấn đề phận khác Các nhân viên có nhu cầu nâng cao kỹ năng, tay nghề ban lãnh đạo xem xét cấp kinh phí để học Đi kèm với đó, CKD Vietnam thường xuyên liên kết với đối tác mảng đào tạo để đem khóa học kỹ năng: thiết kế, marketing, bán hàng cho nhân viên Cung cấp kinh phí hàng quý 3.000.000 đồng cho việc mua bổ sung đầu sách có giá trị phục vụ học tập nâng cao kỹ 80 Cùng với việc đào tạo kỹ thông qua khóa học, việc đào tạo nhân viên thông qua kiện trực tiếp cách tốt để nhân viên tiến Để xúc tiến hoạt động này, CKD Vietnam lựa chọn kiện phù hợp với lực công ty để tham gia tài trợ Hoạt động giúp xây dựng thương hiệu CKD Vietnam tạo điều kiện cho nhân viên tiếp cận với môi trường làm việc khác, học hỏi kiến thức kỹ năng, cách tổ chức xử lý công việc 3.12 Vai trò người lãnh đạo trình xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp CKD Vietnam Để đạt thành công trình xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp cần nỗ lực cá nhân doanh nghiệp, người lãnh đạo cần thể vai trò người dẫn đầu CEO CKD Vietnam nhân viên đánh giá tập trung vào hoạt động chuyên môn nhiếp ảnh, chưa tham gia vào trình tổ chức xây dựng công việc, giảm sát nhân viên hoạt động đảm bảo tiến độ kế hoạch Để khắc phục yếu tố này, CEO CKD Vietnam cần:  Thường xuyên học hỏi để nâng cao kỹ quản lý điều hành doanh nghiệp  Gương mẫu thực sát giám sát việc thực văn hóa doanh nghiệp  Thường xuyên trao đổi, tiếp xúc với nhân viên, nắm bắt tâm tư tình cảm Xây dựng niềm tin nhân viên sứ mệnh, định hướng chiến lược, mục tiêu tầm nhìn mà ban lãnh đạo đề  Phát triển việc trao quyền doanh nghiệp, chia sẻ đầu việc chuyên môn cho nhân viên tập trung vào công tác quản lý  Ngoài ra, cần ý xây dựng văn hóa doanh nghiệp mạnh phải đảm bảo trách nhiệm xã hội đạo đức kinh doanh: Tôn trọng pháp luật, cạnh tranh lành mạnh, coi trọng nhân viên khách hàng đối tác 81 KẾT LUẬN Văn hóa doanh nghiệp yếu tố vô quan trọng giúp định hướng cho doanh nghiệp, cung cấp sở doanh nghiệp tồn tại, đảm bảo thỏa mãn nhu cầu thị trường, khách hàng ổn định yếu tố bên trong: đồng thuận doanh nghiệp mục tiêu chung kết cần đạt được, tầm nhìn hay nguyên tắc đào tạo giải vấn đề trao quyền cho cá nhân kèm với phát triển nhóm Chính vậy, xây dựng văn hóa doanh nghiệp nhiệm vụ quan trọng doanh nghiệp cần đặt doanh nghiệp bắt đầu hình thành Công ty TNHH Truyền thông sáng tạo CKD Việt Nam công ty cung cấp dịch vụ nhiếp ảnh thương mại cho doanh nghiệp Với khách hàng cá nhân, CKD Vietnam cung cấp khóa học nhiếp ảnh thương mại theo hình thức lớp học truyền thống lớp học trực tuyến Là doanh nghiệp khởi nghiệp với đội ngũ nhân trẻ sáng tạo, CKD Vietnam quan tâm đến việc xây dựng nguyên tắc làm việc, quy chuẩn chung đặc biệt xây dựng văn hóa doanh nghiệp Hiện nay, công ty xây dựng số yếu tố hữu hình, số nguyên tắc làm việc chưa hệ thống, đánh giá điểm mạnh điểm yếu xây dựng văn hóa doanh nghiệp cách Thông qua việc nghiên cứu mô hình văn hóa doanh nghiệp, áp dụng vào việc phân tích công ty kinh nghiệm thực tế làm việc công ty em tìm hiểu điểm mạnh, điểm yếu yếu tố quan trọng để xây dựng văn hóa doanh nghiệp công ty CKD Vietnam Về yếu tố hữu hình, CKD Vietnam xây dựng hệ thống nhận diện chuyên nghiệp, bao gồm logo, nhận diện, đồng phục Đi kèm với slogan triết lý kinh doanh công bố Về đặc thù sản phẩm, sản phẩm CKD Vietnam thuộc lĩnh vực sáng tạo Chính để có sản phẩm tốt cần đòi hỏi dung hòa phát triển yếu 82 tố trao quyền cho cá nhân phối hợp thành viên nhóm Tổng quan định hướng phát triển nay, CKD Vietnam có xu hướng hướng ngoại: Tập trung vào nhu cầu thị trường khách hàng phát triển sách nội bộ, xây dựng hệ thống, quy trình để giải công việc CKD Vietnam thể mạnh khả linh hoạt, liên tục thay đổi để tạo sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường Ngoài ra, CKD Vietnam chưa tạo kết nối chiều nhiệm vụ, mục tiêu doanh nghiệp với phát triển, đồng thuận người lao động Doanh nghiệp linh hoạt với môi trường với khách hàng quán đường lối, sách hệ thống quản lý Điểm mạnh CKD Vietnam thể qua việc CKD Vietnam luôn linh hoạt việc thay đổi, thích nghi với môi trường kinh doanh nhu cầu khách hàng CKD Vietnam đặt cho mục tiêu phát triển, đưa triết lý kinh doanh cụ thể Trong trình kinh doanh, CKD Vietnam khuyến khích việc đồi mới, sáng tạo tổ chức học tập để phát triển Về điểm yếu, đưa mục tiêu cụ thể lãnh đạo CKD Vietnam chưa thể chia sẻ tầm nhìn cụ thể toàn doanh nghiệp Các thành viên công ty thường xuyên gặp khó khăn việc đồng thuận vấn đề, không hiểu mục tiêu vai trò phận khác công ty Tiếp theo đó, yếu tố quan trọng CKD Vietnam để tạo sản phẩm tốt trao quyền định hướng nhóm chưa có sách cụ thể để xây dựng không nhân viên công ty đánh giá cao Sau tiến hành đánh giá, em đề xuất định hướng xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho CKD Vietnam cách thức để thực định hướng Những định hướng xây dựng dựa việc lựa chọn yếu tố cốt lõi phù hợp để xây dựng văn hóa doanh nghiệp CKD Vietnam Tập trung phát huy yếu tố mạnh doanh nghiệp khắc phục yếu tố điểm yếu, chưa quan tâm Các cách thức cụ thể đưa thông qua kinh nghiệm làm việc thực tế 83 doanh nghiệp tham khảo tài liệu liên quan Những định hướng cách thức chưa phải tốt đầy đủ em tin tưởng tài liệu tham khảo có giá trị đưa vào thực tế doanh nghiệp Do hạn chế thời gian, kinh nghiệm, nhận thức khả diễn đạt, luận văn tốt nghiệp em không tránh khỏi sai sót, em mong nhận góp ý bảo thầy cô để luận văn tốt nghiệp hoàn thiện giải pháp nêu nên trở nên phù hợp áp dụng thực tế doanh nghiệp Góp phần giúp CKD Vietnam phát triển bền vững, phát huy mạnh hạn chế rủi ro trình kinh doanh Một lần em xin trân trọng cảm ơn thầy cô Viện Kinh tế Quản lý Trường đại học Bách Khoa Hà Nội, thành viên công ty TNHH Truyền thông sáng tạo CKD Vietnam đặc biệt cô Phạm Thị Nhuận tận tình hướng dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành luận văn tốt nghiệp 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Đỗ Minh Cương (2001), Giáo trình văn hóa kinh doanh triết lý kinh doanh, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Trần Quốc Dân (2003), Tinh thần doanh nghiệp: Giá trị định hướng văn hóa kinh doanh Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Nguyễn Văn Dung – Phan Đình Quyền – ThS Lê Việt Hưng (2010), Văn hóa tổ chức lãnh đạo, NXB Giao Thông Vận Tải Đỗ Thị Phi Hoài (2009), Văn hóa doanh nghiệp , NXB Tài Chính Dương Thị Liễu (2012), Giáo trình văn hóa kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân – Bộ môn Văn hóa kinh doanh Trần Hữu Quang - Nguyễn Công Thắng (2007), Văn hoá kinh doanh góc nhìn, NXB Trẻ, TP HCM Nguyễn Mạnh Quân (2004), Giáo trình đạo đức kinh doanh văn hóa công ty, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Trương Thị Nam Thắng (2012), Bài giảng văn hóa doanh nghiệp, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội TÀI LIỆU TIẾNG ANH Edgar H Schein (2004), Organizational culture and leadership, 3rd edition, published by Jossey-Bass Kotter, J.P & Heskett, J (1992), Corporate Culture and Performance, Macmillan Publisher CÁC WEBSITE http://www.denisonconsulting.com http://www.doanhnhan360.com http://www.chimkudo.com http://www.chimkudopro.com 85 PHỤ LỤC: BẢNG CÂU HỎI ĐIỀU TRA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP THEO MÔ HÌNH EDISON PHIẾU KHẢO SÁT Kính gửi anh/chị Phiếu khảo sát nhằm mục đích hỗ trợ cho công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp công ty TNHH Truyền thông sáng tạo CKD Việt Nam Rất mong anh/chị trả lời nội dung Phiếu khảo sát cách khách quan xác thực theo suy nghĩ anh/chị môi trường làm việc tại công ty Xin chân thành cảm ơn ! Các câu hỏi công ty (Vui lòng đánh dấu V X vào ô phù hợp) Rất Không Trung Đồng Rất không đồng lập ý đồng đồng ý ý ý STT Câu hỏi Công ty có mục đích và định hướng hoạt động lâu dài Kế hoạch phát triển công ty khiến cho công ty khác ngành phải thay đổi cách họ cạnh tranh Công ty có nhiệm vụ rõ ràng giúp cho nhân viên hiểu ý nghĩa hướng công việc họ Công ty có kế hoạch cụ thể cho tương lai Kế hoạch phát triển công ty không rõ ràng đối tới vôi Có đồng thuận rộng rãi mục tiêu phát triển công ty 86 Lãnh đạo công ty đưa mục tiêu đầy tham vọng thực tế Người lãnh đạo chia sẻ rõ ràng mục tiêu mà công ty hướng tới Chúng liên tục so sánh tiến với mục tiêu đề 10 Mọi thành viên công ty hiểu cần phải làm để thành công trình phát triển công ty 11 Chúng chia sẻ tầm nhìn việc công ty tương lai 12 Lãnh đạo công ty có tầm nhìn dài hạn 13 Những kế hoạch ngắn hạn công ty phù hợp với tầm nhìn dài hạn 14 Tầm nhìn công ty tạo hứng thú động lực cho nhân viên 15 Công ty đạt yêu cầu ngắn hạn mà không làm ảnh hưởng đến tầm nhìn dài hạn 16 Lãnh đạo công ty quản lý thực tốt điều họ nói, “nói đôi với làm” 17 Chúng có hệ thống quản lý riêng với nguyên tắc cụ thể 18 Công ty hệ thống giá trị, nguyên tắc kinh doanh rõ ràng để thành viên thực theo 87 19 Phản đối giá trị cốt lõi công ty làm nhân viên gặp rắc rối 20 Công ty có giá trị đạo đức giúp định hướng hành vi thành viên công ty đâu đúng, đâu sai 21 Khi có vấn đề mâu thuẫn, bàn bạc để đạt giải pháp “Win Win – đôi bên có lợi” 22 Nền văn hóa công ty “mạnh” 23 Rất dễ dàng để có sử đồng thuận vấn đề, vấn đề khó khăn 24 Chúng thường gặp vấn dề việc đồng thuận vấn đề cốt lõi 25 Với công việc, thống việc cách làm đúng, cách làm sai 26 Cách làm kinh doanh phù hợp dự đoán 27 Thành viên từ phận khác công ty chia sẻ nhìn chung 28 Việc phối hợp thực dự án phận khác công ty dễ dàng 29 Làm việc với phận khác công ty giống làm việc với người công ty khác 30 Mục tiêu công ty điều chỉnh phù hợp cấp độ khác công ty 88 31 Tất nhân viên công ty phù hợp với công việc họ 32 Quyết định thực có thông tin chất lượng 33 Thông tin công ty chia sẻ rộng rãi để người tiếp cận cần thiết 34 Mọi người tin tưởng có ảnh hưởng tích cực đến công ty 35 Kế hoạch kinh doanh công ty có liên quan đến tất người mức độ khác 36 Hợp tác phận khác công ty khuyến khích 37 Các thành viên công ty làm việc với tinh thần đồng đội 38 Làm việc nhóm giúp cho công việc hoàn thành công việc chia nhỏ qua nhiều cấp 39 Nhóm làm việc nhân tố tảng công ty 40 Công ty tổ chức công việc để cá nhân thấy quan hệ công việc họ mục tiêu tổ chức 41 Nhiệm vụ cá nhân giao rõ ràng nên họ tự hành động 42 Năng lực cá nhân liên tục cải thiện 43 Công ty liên tục đầu tư phát triển kỹ nhân viên 89 44 Năng lực cá nhân công ty coi nguồn lực quan trọng làm mạnh cạnh tranh 45 Các vấn đề thường xuyết thành viên công ty không đủ lực giải công việc 46 Cách công việc hoàn thành linh hoạt dễ thay đổi 47 Công ty phản hồi tốt với cạnh tranh thay đổi môi trường kinh doanh 48 Những cách làm việc hiệu thường xuyên thông qua 49 Cố gắng tạo thay đổi công ty thường gặp nhiều cản trở 50 51 52 53 54 55 56 57 Các phận khác công ty thường xuyên làm việc để tạo thay đổi Những ý kiến lời khuyên khách hàng thường dẫn đến thay đổi Khách hàng ảnh hưởng trực tiếp đến định công ty Tất thành viên công ty có hiểu biết sâu sắc khách hàng cần thật mong muốn Sở thích khách hàng thường xuyên bị bỏ qua trình định Chúng khuyến khích trao đổi trực tiếp với khách hàng Chúng coi việc thất bại hội để học phát triển Đổi đối đầu với khó khăn khuyến khích tưởng thưởng 90 58 Rất nhiều vấn đề công ty bị bỏ qua, lãng quên thiếu hiểu biết yếu 59 Học tập mục tiêu quan trọng công việc hàng ngày 60 Chúng chắn phận công ty biết phận làm công việc Xin chân thành cảm ơn hỗ trợ anh/chị ! 91
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho công ty TNHH truyền thông sáng tạo CKD việt nam, Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho công ty TNHH truyền thông sáng tạo CKD việt nam, Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho công ty TNHH truyền thông sáng tạo CKD việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay