chuong 3 phan tich cong viec 992

18 202 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 14:43

Khóa học Internet Marketing thực hành hướng dẫn bạn sử dụng những công cụ TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG hiệu quả nhất, dành cho cá nhân và doanh nghiệp đang kinh doanh online.Chương trình Internet Marketing Passport được thiết kế đặc biệt dành cho cá nhân và doanh nghiệp đang kinh doanh online, giúp bạn kinh doanh hiệu quả hơn, có nhiều khách hàng, và doanh số tăng lên.Phương pháp đào tạo Ứng dụng là số 1 lý thuyết cô đọng, tập trung vào thực hành nhằm đạt mục tiêu xây dựng hệ thống bền vững, bán hàng hiệu quả, gia tăng khách hàng, gia tăng thu nhập nhờ Internet . CHƯƠNG Phân tích công việc I Một số khái niệm bản: Nhiệm vụ (Tasks) Là hoạt động riêng biệt với mục đích cụ thể mà người lao động phải thực Vị trí (Positions) Tập hợp nhiệm vụ mà người lao động phải thực Công việc (Jobs) Tất vị trí giống mặt nhiệm vụ phải thực Nghề (Occupation) Tập hợp công việc tương tự nội dung có liên quan với đòi hỏi người lao động phải có hiểu biết đồng chuyên môn nghiệp vụ, có kỹ kinh nghiệm cần thiết để thực 1 Phân tích công việc (Job Analysis)  Khái niệm Phân tích công việc: Là trình xác định có hệ thống công việc yếu có tổ chức lực, kỹ năng, kinh nghiệm phẩm chất cần thiết để hoàn thành công việc 2 Mục đích:  Xác định công việc : công việc mô tả rõ ràng  Thiết kế công việc: cần thiết kế lại  Tuyển mộ: xác định yêu cầu công việc  kỹ cần tuyển  Lựa chọn phân công: chọn người, phân công việc  Định hướng: nhân viên hiểu rõ yêu cầu công việc  Đào tạo: yêu cầu công việc  mục đích đào tạo  Phát triển nhân sự: biết rõ công việc/yêu cầu  Đánh giá nhân sự: đánh giá công  Đãi ngộ: đãi ngộ công Ý nghĩa Để người lao động hiểu kỳ vọng tổ chức, hiểu rõ nhiệm vụ, trách nhiệm công việc, từ cố gắng hoàn thành tốt công việc  Để người quản lý có tiêu chí rõ ràng đánh giá việc thực cv nhân viên thực hành quản ý NNL  Việc phân tích cv quan trọng bắt buộc DN thành lập, xuất cv tổ chức cv thay đổi, KHCN liên quan đến cv thay đổi  Phân tích yêu cầu Phân tích công việc Phân tích công việc Nhận dạng công việc Suy diễn Kết Định hướng nhiệm vụ Các nhiệm vụ + Bối cảnh Định hướng KKKK KKKK Bảng mô tả công việc Bảng mô tả tiêu chuẩn II THỰC ĐƠN PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC NỘI DUNG CÔNG VIỆC BỐI CẢNH THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: KKKK NỘI DUNG CÔNG ViỆC • Cấp độ 1: Bao quát - Các chức năng/nhiệm vụ chung/chủ yếu/chính • Cấp độ 2: Cụ thể - Nhiệm vụ cụ thể - Hành vi • Cấp độ 3: Chi tiết - Các bước - Các kiện quan trọng BỐI CẢNH THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Quan hệ báo cáo Quan hệ giám sát Quan hệ phối hợp Quyền hạn Điều kiện làm việc Yêu cầu thể lực Các yêu cầu khác YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG VIỆC KKKK Các sản phẩm Phân tích công việc:  Bản mô tả công việc (Job Description): Bản viết tóm tắt chất nhiệm vụ, bối cảnh thực công việc  Bản tiêu chuẩn công việc (Job Specification): Bản mô tả lực, học vấn, kỹ năng, kinh nghiệm phẩm chất cần thiết, yêu cầu khác để thực công việc (KKKK) Nội dung JD            Ngày viết (Date written) Tình trạng công việc (Job status): (full time/part time; salary) Chức danh (Position title) Tóm tắt công việc (Job Summary) Nhiệm vụ trách nhiệm cụ thể (duties and resposibilities) Người giám sát (Supervision recieved) Giám sát (Suppervision excercised) Các họp cần tham gia báo cáo cần lưu giữ Những yêu cầu lực (Competency or position requirements) Học vấn kinh nghiệm (Required education and experience) Công việc thăng tiến (Career mobility) Ví dụ III Các phương pháp phân tích công việc Quan sát (Observation) Phỏng vấn (Interviews) Bảng hỏi (Task Questionaires) Kết hợp phương pháp Phương pháp quan sát:  Trực tiếp quan sát nhóm người làm công việc ………………  Thông tin thu thập:  Cái gì? (What was done?)  Như nào? (How it was done?)  Bao lâu? (How long it took?)  Điều kiện môi trường (what the invironment was like?)  Dụng cụ/thiết bị sử dụng (what equipment was used) Phương pháp quan sát: • Ưu điểm: • Nhược điểm: Phương pháp vấn    Người phân tích công việc phải gặp gỡ vấn trực tiếp với người thực công việc trường Ưu điểm: Hạn chế: Sử dụng bảng hỏi/phiếu điều tra (Task Questionaires)   Bảng hỏi: gồm danh sách câu hỏi chuẩn bị sẵn, sử dụng cho hàng loạt vị trí công việc khác Cách thực hiện:     Lập bảng câu hỏi cho công việc Người người thực công việc trả lời Người quản lý kiểm tra Người phân tích công việc tổng hợp 3 Sử dụng bảng hỏi  Ưu điểm:  Hạn chế:
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 3 phan tich cong viec 992, chuong 3 phan tich cong viec 992, chuong 3 phan tich cong viec 992, CHƯƠNG 3 Phân tích công việc, Phân tích công việc (Job Analysis), Nội dung của bản JD

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay