chapter 1 internet 0432

25 242 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 14:33

Khóa học Internet Marketing thực hành hướng dẫn bạn sử dụng những công cụ TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG hiệu quả nhất, dành cho cá nhân và doanh nghiệp đang kinh doanh online.Chương trình Internet Marketing Passport được thiết kế đặc biệt dành cho cá nhân và doanh nghiệp đang kinh doanh online, giúp bạn kinh doanh hiệu quả hơn, có nhiều khách hàng, và doanh số tăng lên.Phương pháp đào tạo Ứng dụng là số 1 lý thuyết cô đọng, tập trung vào thực hành nhằm đạt mục tiêu xây dựng hệ thống bền vững, bán hàng hiệu quả, gia tăng khách hàng, gia tăng thu nhập nhờ Internet . Academy Of Finance Internet & Thương Mại Điện Tử Hà Văn Sang – Academy Of Finance CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ INTERNET & WORLD WIDE WEB www.sanghv.com Nội dung Các khái niệm cở Internet Giới thiệu WWW Các thành phần WWW HTML Tìm kiếm internet www.sanghv.com Mạng máy tính www.sanghv.com Phân loại mạng máy tính Khoảng cách * Theo khoảng cách địa lý Mạng máy tính LAN phạm vi hẹp, bán kính khoảng vài chục km MAN WAN phạm vi rộng hơn, với bán kính nhỏ 100km phạm vi mạng vượt biên giới quốc gia, lục địa •Local Area Network – LAN •Metropolitan Area Network – MAN GAN phạm vi trải rộng toàn giới Địa lý •Wide Area Network – WAN •Global Area Network - GAN www.sanghv.com Phân loại mạng máy tính -ttMạng kiểu bus Kiến trúc mạng Mạng hình Mạng vòng tròn nối vào đường dây truyền (bus) giới hạn hai đầu loại đầu nối đặc biệt gọi terminator bao gồm thiết bị trung tâm switch hay hub, cho phép thực việc nhận truyền liệu từ trạm tới trạm khác node kết nối xác với node khác tạo thành vòng tròn tín hiệu www.sanghv.com Các thành phần mạng  Mạng máy tính gồm thành phần sau: Card mạng: (NIC – Network Interface card) Bộ chuyển mạch mạng (hub hay switch) Bộ định tuyến (router) Cổng nối (gateway) Modem để kết nối máy tính vào internet www.sanghv.com Lịch sử InternetInternet (inter-network) mạng máy tính rộng lớn kết nối mạng máy tính khác nằm rải rộng khắp toàn cầu ARPA NET 1969 • Mạng quốc phòng Mỹ NSF NET WWW 1980 •TCP/IP thành giao thức chuẩn •Kết nối trường đại học trung tâm nghiên cứu ISP 1991 1995 • Các ứng dụng TMĐT đưa lên Internet • Các công ty cung cấp thu phí truy cập vào Internet www.sanghv.com Sơ đồ Internet  Sơ đồ khái quát mạng Internet www.sanghv.com Tổ chức mạng Internet www.sanghv.com 10 Một số khái niệm Internet  Các giao thức (Internet Protocols):  Là tập luật, qui tắc mà máy phải tuân theo giao tiếp Internet  Một số giao thức: TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, POP3…  Địa IP (IP address)  Dùng để xác định máy tính mạng  Gồm tập số nhỏ 255 ngăn cách dấu  Ví dụ: 203.113.134.35  Hệ thống tên miền (Domain name system)  Tên miền dùng để thay cho địa IP  Vd tên miền www.hvtc.edu.vn ứng với IP 118.70.205.68 www.sanghv.com 11 Phân cấp tên miền www.sanghv.com 12 Các ứng dụng Internet  Email  Truyền gửi thông điệp cá nhân Internet  File Transfer Protocol (FTP)  Truyền gửi tệp tin máy tính  Telnet  Đăng nhập điều khiển máy tính từ xa  World Wide Web (WWW)  Truy cập thông tin qua giao diện đơn giản  Video Conferencing  Hội nghị từ xa qua internet  MultiMedia  Truyền tải, thể hình ảnh, âm thanh… www.sanghv.com 13 Giới thiệu WWW  Nguồn gốc  Năm 1989, Tim Berners –Lee viết chương trình lưu trữ liệu tên “Enquire” -> Web Server Web Client  Năm 1993, sinh viên trẻ tên Marc Andressen tạo giao diện đồ họa dành cho Web gọi Mosaic  Khái niệm WWW  gọi tắt Web  mạng lưới nguồn thông tin cho phép người khai thác thông tin www.sanghv.com 14 Các thành phần WWW  Web page:  Trang tài liệu điện tử chứa nội dung trang  Website:  Tập hợp trang web liên kết lẫn nhau, chứa thông tin liên quan tới chủ đề  URL (Uniform Resource Locator)  Địa website tài nguyên internet  Web browser:  Trình duyệt web dùng để truy xuất trang web qua URL www.sanghv.com 15 HTML  HyperText Markup Language (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản)  HTML sử dụng thẻ (tags) để định dạng liệu  Trang HTML có phần mở rộng (đuôi) HTM HTML  Có thể tạo trang HTML trình soạn thảo “văn thuần” (Notepad, EditPlus, Turbo Pascal,…)  Có nhiều trình soạn thảo HTML cho phép soạn thảo trực quan, kết sinh HTML tương ứng như:  Microsoft FrontPage  Macromedia Dreamweaver  … www.sanghv.com 16 Cấu trúc HTML    Title of page    This is my first homepage This text is bold   www.sanghv.com 17 Thẻ HTML  HTML sử dụng thẻ (tags) để định dạng liệu  Có nhiều thẻ, thẻ có tên mang ý nghĩa khác  Có loại thẻ: thẻ đóng thẻ mở  Cách viết thẻ:  Thẻ mở: Ví dụ: , , …  Thẻ đóng tương ứng: Ví dụ: , Chú ý: có thẻ mở thẻ đóng tương ứng Ví dụ: thẻ đóng www.sanghv.com 18 Tìm kiếm Internet  Mục đích sử dụng thông tin  Kết tìm kiếm lớn, cần xác định mục tiêu tổng quát tìm  Tìm kiếm theo chiều sâu  Chuẩn bị từ khóa cần tìm  Từ khóa từ cụm từ rút tên chủ đề văn tài liệu  phản ánh phần nội dung toàn nội dung chủ đề tài liệu  Dùng trình duyệt, font, gõ tiếng việt  Dùng gõ để tìm tài liệu tiếng việt  Dùng trang web thuộc lĩnh vực quan tâm  Trang web có nhiều liên kết tới trang khác  Thông qua trang để tới trang khác  Dùng công cụ tìm kiếm  Các trang web tìm kiếm, phần mềm tìm kiếm, chia sẻ www.sanghv.com 19 Các trang tìm kiếm Internet  Các trang nước  http://xalo.vn/  http://timnhanh.com.vn/  http://socbay.com  http://baamboo.com/  http://www.search.com.vn/  Các trang nước  www.google.com  http://www.altavista.com/  http://search.yahoo.com/ www.sanghv.com 20 Một số mẹo tìm kiếm  Tìm xác cụm từ:  Gõ: “cụm từ cần tìm” vd: “Tài quốc tế”  Hoặc: “Tài chính” + “ Quốc tế”  “Tài chính” + “Quốc tế” – “Doanh nghiệp”  Tìm tài liệu pdf, doc, ppt …  “Tài quốc tế” filetype:pdf  “Giáo trình”+”Tài quốc tế” filetype:doc  Tìm trang có tên miền:  “Tài quốc tế” site:.edu  “Tài quốc tế” site:hvtc.edu.vn Hà Văn Sang - www.sanghv.com 21 Bài tập & thực hành  Tìm hiểu trang web Yêu cầu xác định:  Tên miền, IP  Tổ chức quản lý  Thông tin máy chủ phục vụ…  So sánh ưu điểm nhược điểm loại trình duyệt web giới thiệu  Hãy thực yêu cầu sau :  Xác định địa URL trang web học viện Tài  Tìm địa IP trang web học viện Sau đó, truy xuất nội dung trang web  Đặt trang Web trường làm trang chủ mặc định  Xóa nội dung web browsers  Thêm trang web www.hvtc.edu.vn vào danh sách trang web quan tâm  Thay đổi tùy chọn browsers để không cho phải tải hình ảnh www.sanghv.com 22 Bài tập & thực hành  Hãy thực yêu cầu sau :  Tạo địa email yahoo với tài khoản dạng [hovaten]_[stt]@yahoo.com  Sau gởi email cho bạn bè cho  Tạo địa email gmail  Sử dụng công cụ tìm kiếm để thực yêu cầu sau  Tìm mạng giảng hay sách viết Internet & TMĐT  Tìm mạng tài liệu HTML ASP>NET  Tìm xem mã lỗi “ORA-12571” sử dụng ORACLE www.sanghv.com 23 Qui cách nộp Gửi Email tới địa chỉ: sanghv@gmail.com Tiêu đề (Subject): [Lớp][BT1][Ho_va_Ten][Ngày sinh] Ví dụ: [K48/08.01][BT1][Nguyen_Van_A][xx/xx/xxxx] Đính kèm làm (nên zip lại thành thư mục) www.sanghv.com 24 Academy Of Finance Add your company slogan [...]... với IP 11 8.70.205.68 www.sanghv.com 11 Phân cấp tên miền www.sanghv.com 12 Các ứng dụng trên Internet  Email  Truyền gửi thông điệp giữa các cá nhân trên Internet  File Transfer Protocol (FTP)  Truyền gửi tệp tin giữa các máy tính  Telnet  Đăng nhập và điều khiển máy tính từ xa  World Wide Web (WWW)  Truy cập thông tin qua các giao diện đơn giản  Video Conferencing  Hội nghị từ xa qua internet. .. những bài giảng hay các sách viết về Internet & TMĐT  Tìm trên mạng những tài liệu về HTML và ASP>NET  Tìm xem mã lỗi “ORA -12 5 71 khi sử dụng ORACLE www.sanghv.com 23 Qui cách nộp bài Gửi Email tới địa chỉ: sanghv@gmail.com Tiêu đề (Subject): [Lớp][BT1][Ho_va_Ten][Ngày sinh] Ví dụ: [K48/08. 01] [BT1][Nguyen_Van_A][xx/xx/xxxx] Đính kèm bài làm (nên zip lại thành 1 thư mục) www.sanghv.com 24 Academy...Một số khái niệm của Internet  Các giao thức (Internet Protocols):  Là tập các luật, qui tắc mà các máy phải tuân theo khi giao tiếp trên Internet  Một số giao thức: TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, POP3…  Địa chỉ IP (IP address)  Dùng để xác định một máy tính trên mạng  Gồm một tập 4 số nhỏ hơn 255 ngăn cách bởi dấu  Ví dụ: 203 .11 3 .13 4.35  Hệ thống tên miền (Domain name system)... www.sanghv.com 14 Các thành phần của WWW  Web page:  Trang tài liệu điện tử chứa nội dung của một trang  Website:  Tập hợp các trang web được liên kết lẫn nhau, chứa thông tin liên quan tới một chủ đề nào đó  URL (Uniform Resource Locator)  Địa chỉ của một website hoặc tài nguyên trên internet  Web browser:  Trình duyệt web dùng để truy xuất các trang web qua URL www.sanghv.com 15 HTML  HyperText... như:  Microsoft FrontPage  Macromedia Dreamweaver  … www.sanghv.com 16 Cấu trúc HTML    Title of page    This is my first homepage This text is bold   www.sanghv.com 17 Thẻ HTML  HTML sử dụng các thẻ (tags) để định dạng dữ liệu  Có nhiều thẻ, mỗi thẻ có 1 tên và mang ý nghĩa khác  Có 2 loại thẻ: thẻ đóng và thẻ mở  Cách... Video Conferencing  Hội nghị từ xa qua internet  MultiMedia  Truyền tải, thể hiện hình ảnh, âm thanh… www.sanghv.com 13 2 Giới thiệu về WWW  Nguồn gốc  Năm 19 89, Tim Berners –Lee đã viết một chương trình lưu trữ dữ liệu tên là “Enquire” -> Web Server và Web Client đầu tiên  Năm 19 93, một sinh viên trẻ tên là Marc Andressen đã tạo ra một giao diện đồ họa đầu tiên dành cho Web được gọi là Mosaic... Trang web có nhiều liên kết tới trang khác  Thông qua các trang này để tới các trang khác  Dùng các công cụ tìm kiếm  Các trang web tìm kiếm, các phần mềm tìm kiếm, chia sẻ www.sanghv.com 19 Các trang tìm kiếm trên Internet  Các trang trong nước  http://xalo.vn/  http://timnhanh.com.vn/  http://socbay.com  http://baamboo.com/  http://www.search.com.vn/  Các trang nước ngoài  www.google.com ... Ví dụ: , , …  Thẻ đóng tương ứng: Ví dụ: , Chú ý: luôn có thẻ mở nhưng có thể không có thẻ đóng tương ứng Ví dụ: không có thẻ đóng www.sanghv.com 18 Tìm kiếm trên Internet  Mục đích sử dụng thông tin  Kết quả tìm kiếm là rất lớn, do đó cần xác định mục tiêu tổng quát khi tìm  Tìm kiếm theo chiều sâu  Chuẩn bị các từ khóa cần tìm  Từ khóa là một từ... quốc tế” filetype:pdf  “Giáo trình”+”Tài chính quốc tế” filetype:doc  Tìm trong trang có tên miền:  “Tài chính quốc tế” site:.edu  “Tài chính quốc tế” site:hvtc.edu.vn Hà Văn Sang - www.sanghv.com 21 Bài tập & thực hành  Tìm hiểu về một trang web bất kỳ Yêu cầu xác định:  Tên miền, IP  Tổ chức quản lý  Thông tin về máy chủ phục vụ…  So sánh ưu điểm và nhược điểm của các loại trình duyệt web
- Xem thêm -

Xem thêm: chapter 1 internet 0432, chapter 1 internet 0432, chapter 1 internet 0432, Giới thiệu về WWW

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay