Phương pháp đào tạo Ứng dụng là số 1

57 163 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 14:32

Khóa học Internet Marketing thực hành hướng dẫn bạn sử dụng những công cụ TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG hiệu quả nhất, dành cho cá nhân và doanh nghiệp đang kinh doanh online.Chương trình Internet Marketing Passport được thiết kế đặc biệt dành cho cá nhân và doanh nghiệp đang kinh doanh online, giúp bạn kinh doanh hiệu quả hơn, có nhiều khách hàng, và doanh số tăng lên.Phương pháp đào tạo Ứng dụng là số 1 lý thuyết cô đọng, tập trung vào thực hành nhằm đạt mục tiêu xây dựng hệ thống bền vững, bán hàng hiệu quả, gia tăng khách hàng, gia tăng thu nhập nhờ Internet . Chương Quảng cáo trực tuyến Nội dung Mô tả quảng cáo Web đặc tính Mô tả phương pháp quảng cáo sử dụng Web Mô tả thay đổi mục tiêu quảng cáo trực tuyến vào loại xúc tiến Mô tả vấn đề liên quan việc đánh giá thành công trang Web quảng cáo có liên quan với phương pháp giá khác © Prentice Hall 2004 Nội dung (cont.) Mô tả marketing cho phép, quản lý quảng cáo, địa phương hoá, vấn đề khác liên quan đến quảng cáo Hiểu vai trò đại lý thông minh vấn đề khách hàng ứng dụng quảng cáo Hiểu vấn đề quảng cáo tự nguyện giải pháp © Prentice Hall 2004 Chiến lược quảng cáo Web giúp P&G cạnh tranh Vấn đề Để tồn tại, công ty cung cấp hàng hoá cho người tiêu dùng phải nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm mới, quảng cáo, quảng cáo, quảng cáo Chiến lược quảng cáo đắn, bao gồm quảng cáo Web, đánh giá mức độ thịnh vượng công ty ngành công nghiệp hàng tiêu dùng Vấn đề kinh doanh P&G làm cách sử dụng ngân sách quảng cáo tốt để có công việc marketing tốt © Prentice Hall 2004 Chiến lược quảng cáo Web giúp P&G cạnh tranh (cont.) Giải pháp P&G bắt đầu quảng cáo Internet vào cuối năm 1990 Đến 2000, có 72 site, thường site cho sản phẩm Mục đích P&G xây dựng xung quanh sản phẩm cộng đồng người dùng Web © Prentice Hall 2004 Chiến lược quảng cáo Web giúp P&G cạnh tranh (cont.) Mục đích xây dựng bảo dưỡng site này: Phát triển nhánh nhận thức nhận dạng Thu thập liệu có giá trị từ người tiêu dùng giảm chi phí quảng cáo Liên kết tới quảng cáo Thí nghiệm với việc bán trực tiếp loại sản phẩm Bán sản phẩm theo yêu cầu khách hàng © Prentice Hall 2004 Chiến lược quảng cáo Web giúp P&G cạnh tranh (cont.) Tiến đến bao gồm: Nghiên cứu Phát triển đầu tư hàng trăm sản phẩm lúc Phát triển thị trường quan hệ với đối tác Đầu tư việc bắt đầu đầy hứa hẹn Tham gia Transora.com, không gian kinh doanh B2B © Prentice Hall 2004 Chiến lược quảng cáo Web giúp P&G cạnh tranh (cont.) Sử dụng site tương tác để kết nối khai phá liệu với liệu Web Xây dựng chi nhánh công lý nhận thức kiểm tra trước bán trực tiếp cho người tiêu dùng Thu thập liệu có giá trị từ người tiêu dùng Thông tin trợ giúp cắt giảm chi phí marketing quảng cáo cách tạo cho công ty tới người tiêu dùng mục tiêu xác điện tử © Prentice Hall 2004 Chiến lược quảng cáo Web giúp P&G cạnh tranh (cont.) Kết Đa số kết đạt việc sử dụng chiến lược quảng cáo Web chất lượng P&G thực tốt thời kì kinh tế xuống 2000– 2000–2003 Giá cổ phần tăng khoảng 50%, giá cổ phiếu trung bình sàn giao dịch cổ phiếu New York giảm xuống 30% © Prentice Hall 2004 Chiến lược quảng cáo Web giúp P&G cạnh tranh (cont.) Chúng ta học Các vấn đề liên quan đến quảng cáo trực tuyến quảng cáo liên kết theo nhiều cách khác Có nhiều cách lựa chọn địa điểm cách thức sử dụng phương pháp Thật khó để đánh giá kết quảng cáo trực tuyến quan hệ quảng cáo nghiên cứu thị trường trực tuyến khả quảng cáo tới khách hàng hoá sản phẩm khả quan hệ quảng cáo bán hàng trực tiếp trực tuyến © Prentice Hall 2004 10 Những chủ đề quảng cáo đặc biệt (cont.) Địa phương hoá: trình chuyển đổi sản phẩm media phát triển nước định dạng văn hoá ngôn ngữ chấp nhận nước Internet radio : Web site cung cấp nhạc, trò chuyện, giải trí khác , hai đề tồn chứa đựng từ địa điểm phát © Prentice Hall 2004 43 Những chủ đề quảng cáo đặc biệt (cont.) Quảng cáo không dây: nội dung thay đổi phụ thuộc địa điểm © Prentice Hall 2004 44 Những chủ đề quảng cáo đặc biệt (cont.) Nội dung quảng cáo nội dung quảng cáo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Các công ty thường sử dụng đại lý để trợ giúp việc tạo nội dung cho trang web Akamai Technologies, Inc (akamai.com) tự viết viết sửa đổi nội dung trang web quan trọng ebookeditingservices.com © Prentice Hall 2004 45 Phần mềm đại lý quan hệ người tiêu dùng quảng cáo mua sắm © Prentice Hall 2004 46 Phần mềm đại lý quan hệ người tiêu dùng quảng cáo mua sắm (cont.) Khung cho việc phân loại đại lý TMĐT Đại lý phải hỗ trợ cần thiết cho việc nhận dạng (mua gì) Đại lý hỗ trợ cho việc môi giới sản phẩm (mua từ ai) Đại lý phải hỗ trợ môi giới mua bán so sánh Đại lý so sánh © Prentice Hall 2004 47 Phần mềm đại lý quan hệ người tiêu dùng quảng cáo mua sắm (cont.) Đại lý phải hỗ người mua Đại lý phải hỗ Đại lý phải hỗ định giá © Prentice Hall 2004 trợ thương lượng người bán trợ mua sắm phân phối trợ dịch vụ sau bán 48 Phần mềm đại lý quan hệ người tiêu dùng quảng cáo mua sắm (cont.) Đặc tính đại lý dựa tương tác đa dạng Sự hoá thân: đặc tính nhộn nhịp máy tính trình diễn cử động cư sử người Máy tính có tính xã hội: nỗ lực vươn tới thực tương tác người máy tự nhiên Chatterbots: đặc tính hạot hoạ trò chuyện (chat) © Prentice Hall 2004 49 Phần mềm đại lý quan hệ người tiêu dùng quảng cáo mua sắm (cont.) Đại lý hỗ trợ đấu giá hoạt động tập hợp đấu giá, nói cho người tiêu dùng nơi chốn đấu giá diễn Các đại lý TMĐT khác hỗ trợ cư xử người tiêu dùng, dịch vụ người tiêu dùng hoạt động quảng cáo © Prentice Hall 2004 50 Quảng cáo điện tử không yêu cầu UCE (unsolicited commercial e-mail) e-mail thương mại không yêu cầu Spamming: sử dụng ee-mail để gửi x quảng cáo không mong đợi (đôi quảng cáo tấp) Cái điều khiển UCE? 80 phần trăm spammer thu nhận thông tin tài người đó—credit card hay số tài khoản—để lừa họ © Prentice Hall 2004 51 Quảng cáo điện tử không yêu cầu (cont.) Tại lại khó để điều khiển spamming? spammers gửi hàng triệu e-mail, thay đổi tài khoản Internet để tránh xác nhận Dùng mặt nạ, they strip away clues (name and address) about where spam originates sử dụng địa giả để thay nhiều tin nhắn spam gửi không xác định thông qua xáo trộn tìm đường e-mail châu Á spamming thực từ nước Mỹ © Prentice Hall 2004 52 Quảng cáo điện tử không yêu cầu (cont.) Giải pháp cho spamming Luật chống spam thực nhiều nước ISPs nhà cung cấp e-mail (Yahoo, MSN, AOL) lọc thư quảng cáo tự động xoá thư quảng cáo Ngăn chặn URL địa e-mail xác định Site lọc Spam cho quốc gia © Prentice Hall 2004 53 Quản lý vấn đề Chúng ta có nên quảng cáo đâu trang web không ? Chúng ta phải cam kết với trang web quảng cáo gì, cách xác định quảng cáo web hay quảng cáo truyền thống? Chúng ta có nên tích hợp chiến dịch marketing Internet không Internet ? © Prentice Hall 2004 54 Quản lý vấn đề (cont.) Những vấn đề đạo đức mà cần cân nhắc ? Chúng ta phải tích hợp quảng cáo với đặt hàng trình kinh doanh khác không ? Mức độ quan trọng nhãn hiệu ? Cái số lượng cho quảng cáo ? Có phương pháp có sẳn để giúp đở nhà quảng cáo ? © Prentice Hall 2004 55 Tổng kết Nội dung đặc tính quảng cáo web Các phương pháp quảng cáo trực tuyến Sự khác chiến dịch quảng cáo loại phát triển © Prentice Hall 2004 56 Tổng kết (cont.) Đánh giá thành công quảng cáo giá thành quảng cáo Marketing cho phép, quản lý quảng cáo, địa phương hoá Đại lý thông minh Ngăn chặn quảng cáo không mong muốn © Prentice Hall 2004 57 [...]... 2004 13 Quảng cáo trên Web (cont.) Visit: là số yêu cầu trong suốt một định hướng của một Web site; một tạm dừng yêu cầu với một khoảng thời gian kết thúc của cuộc viếng thăm Unique isit: là số lượng các khách viếng thăm tới site, không quan tâm tới số lượng các trang được xem bởi mỗi khách Stickiness là đặc tính ảnh hưỡng bởi thời gian trung bình của một khách ở lại một site © Prentice Hall 2004 14 ... khác © Prentice Hall 2004 20 Phương pháp quảng cáo Pop-up ad: một quảng cáo xuất hiện Poptrước, sau, và trong quá trình lướt trên Internet hay khhi gửi ee-mail Pop under ad: một quảng cáo xuất Pop hiện bên dưới trình duyệt windows hiện tại, khi người dùng đóng cửa sổ kích hoạt thì họ sẽ thấy quảng cáo © Prentice Hall 2004 21 Phương pháp quảng cáo (cont.) Một số phương pháp xâm nhập quảng cáo khác Bẩy... Quảng cáo thư điện tử (cont.) Quảng cáo thư điện tử phương pháp và sự thành công E-mail promotions—E-Greetings Network (egreetings.com) Discussion lists—Internet Security Systems (ISS) E-mail list management—L-Soft’s Listserv © Prentice Hall 2004 26 Phương pháp quảng cáo (cont.) Báo chí như là phương tiện quảng cáo đã chuẩn hoá chuẩn hoá quảng cáo là lớn và gây nhiều chú ý hơn banner quảng cáo Trông... (cont.) Quảng cáo trong phòng chát người bán thường là người đỡ đầu các phòng chát Nhà quảng cáo luân chuyển các tin nhắn tới các người chát nhiều lần quảng cáo có thể theo các chủ đề sử dụng như là kết nối một tới một giữa một công ty và khách hàng của họ © Prentice Hall 2004 29 Phương pháp quảng cáo (cont.) Advertorial: Là một sự quảng cáo trá hình như là một bài xã luận hay tổng hợp thông tin © Prentice... chất lượng Hạn chế về số lượng các thông tin chứa trong banner Click ratio: tỉ số giữa số lần click trên banner quảng cáo và số lần được xem; đánh giá độ thành công của banner trong việc thu hút người xem © Prentice Hall 2004 19 Banner quảng cáo (cont.) Banner swapping: một sự thoả thuận giữa hai công ty để hiển thị banner của công ty kia trên web site của mình Banner exchanges: là chợ điện tử trong... Bẩy chuột Typo-piracy and cyber-squatting Phần mềm không được pháp download Visible seeding Invisible seeding Thay đổi homepage hay favorites Framing Spoof or magnet pages Mislabeling links © Prentice Hall 2004 22 Phương pháp quảng cáo (cont.) Interstitial: một trang web được khởi tạo hay một phần của nó dùng để tạo sự chú ý của người sử dụng trong một khoảng thời gian ngắn trong khi các phần khác đang... chuyển đến Internet Tập hợp các thông tin không sẳn dùng trên các phương tiện quảng bá như TV Giá thành Nhiều định dạng Khả năng các nhân hoá Đúng lúc Dể tham gia Dựa vào địa phương Nhãn hiệu số © Prentice Hall 2004 15 Quảng cáo trên Web (cont.) Mạng quảng cáo mạng quảng cáo: các nhà máy cụ thể đưa những trang web quảng cáo cá nhân hoá, như là quảng cáo môi giới và trợ giúp mục đích quảng cáo để chọn các... khoảng thời gian như là impressions or page views Nút (button) Trang (page) © Prentice Hall 2004 12 Quảng cáo trên Web (cont.) Click (click(click-through or ad click): là cách đến mổi lần người khách click lên một banner quảng cáo để truy cập vào Web site quảng cáo CPM (cost per thousand impressions): là chi phí mà nhà quảng cáo phải trả cho một nghìn lần trang web được hiển thị Hit: là yêu cầu dữ liệu... quảng cáo Site chuyên dụng Báo điện tử Sàn giao dịch cổng thông tin 27 Phương pháp quảng cáo (cont.) URLs Universal Resource Locators Search engines allow companies to submit URLs for free Difficult to make the top of several lists Improve ranking in the search engine by simply adding, removing, or changing a few sentences Paid search engine inclusion © Prentice Hall 2004 28 Phương pháp quảng cáo (cont.)... Quảng cáo là nỗ lực phổ biến thông tin để tác động đến giao dịch giữa người mua và người bán Marketing tương tác: marketing trực tuyến, có khả năng dùng Internet, trong đó quảng cáo có thể tương tác trực tiếp với khách hàng và khách hàng cũng có thể tương tác với nhà quảng cáo, người bán © Prentice Hall 2004 11 Quảng cáo trên Web (cont.) Các từ chuyên môn của quảng cáo Internet ad views: là số lần người
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp đào tạo Ứng dụng là số 1, Phương pháp đào tạo Ứng dụng là số 1, Phương pháp đào tạo Ứng dụng là số 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay