Unit 1 greetings (9)

1 56 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 14:29

Slide dạy từ vựng one two three four five six seven eight nine ten English 6_Unit 1: Greetings C1-C4 eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty Đây file demo nên có từ one, two, three, sixteen, seventeen twenty có audio Khi dạy từ vựng, bạn bấm vào nút để học sinh nghe máy đọc mẫu từ vựng trước bấm vào khoảng trống để show từ Các bạn download file dạng chỉnh sửa http://prettyguy.violet.vn/pres ent/show/entry_id/11218107 file dạy từ vựng khác http://prettyguy.violet.vn Các bạn liên hệ qua e-mail để đặt file dạy từ vựng theo yêu cầu hỗ trợ thêm
- Xem thêm -

Xem thêm: Unit 1 greetings (9) , Unit 1 greetings (9) , Unit 1 greetings (9)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay