Nghiên cứu tạo rễ cây tơ bạch hoa xà (plumbago zeylanica l ) và khảo sát khả năng tạo plumbagin trong nuôi cấy in vitro

258 197 0
  • Loading ...
1/258 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 14:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - TÊN NCS: BÙI ĐÌNH THẠCH Tên đề tài: NGHIÊN CỨU TẠO RỄ TƠ CÂY BẠCH HOA XÀ (Plumbago zeylanica L.) VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TẠO PLUMBAGIN TRONG NUÔI CẤY IN VITRO LUẬN ÁN TIẾN SỸ SINH HỌC HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - TÊN NCS: BÙI ĐÌNH THẠCH Tên đề tài: NGHIÊN CỨU TẠO RỄ TƠ CÂY BẠCH HOA XÀ (Plumbago zeylanica L.) VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TẠO PLUMBAGIN TRONG NUÔI CẤY IN VITRO LUẬN ÁN TIẾN SỸ SINH HỌC Chuyên ngành: Sinh lý học Thực vật Mã số: 62.42.01.12 Người hướng dẫn khoa học: Chức danh, tên GV1: TS NGUYỄN HỮU HỔ Chức danh, tên GV2: PGS.TSKH NGÔ KẾ SƯƠNG Hà Nội – 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trình bày luận án trung thực, khách quan chưa để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận án cám ơn, thông tin trích dẫn luận án rõ nguồn gốc Tác giả luận án Nghiên cứu sinh Bùi Đình Thạch ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành nghiên cứu này, tác giả xin chân thành cảm ơn: - Các thầy giáo hướng dẫn: TS Nguyễn Hữu Hổ PGS.TSKH Ngô Kế Sương tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu - Ban lãnh đạo Viện Sinh học Nhiệt đới, Bộ phận đào tạo sau Đại học Viện Sinh học Nhiệt đới tạo điều kiện thuận lợi quan tâm sâu sắc công việc thực nghiên cứu - Các Thầy/Cô, Anh/Chị, Đồng nghiệp Bạn bè hỗ trợ công tác chuyên môn, ủng hộ tinh thần cho ý kiến xác đáng trình thực nghiên cứu Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Ba, Mẹ Gia đình hỗ trợ vật chất tinh thần Nghiên cứu sinh Bùi Đình Thạch iii TÓM TẮT Bạch hoa xà (Plumbago zeylanica L.) dược liệu quan trọng, rễ chứa thành phần Plumbagin, naphthoquinone có nhiều đặc tính dược liệu quan tâm, như: kháng tế bào ung thư, kháng khuẩn, kháng nấm kháng côn trùng Với mục tiêu tạo nguồn nguyên liệu chứa hàm lượng Plumbagin cao thông qua nuôi cấy rễ tơ Bạch hoa xà, sở: chọn quan thực vật phù hợp dùng chuyển gen; xác định hiệu chuyển gen tác động đồng thời thời gian ủ hàm lượng acetosyringone; xác định tác động đồng thời số yếu tố (điều kiện nuôi cấy, môi trường, dinh dưỡng elicitor) lên khả sinh trưởng, tích lũy Plumbagin rễ tơ đánh giá biểu tác động kháng tế bào ung thư biểu mô gan Plumbagin Kết nghiên cứu xác định quan chọn để chuyển gen tạo rễ tơ Bạch hoa xà, có tác động đồng thời thời gian ủ hàm lượng acetosyringone lên hiệu chuyển gen theo Acetosyringone 134,09 µM 3,47 ngày ủ chung mẫu với vi khuẩn Agrobacterium rhisogenis ATCC 11325 cho tỉ lệ mẫu chuyển gen cao (0,025%) Khả phát triển rễ tơ Bạch hoa xà phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, theo đó: môi trường MS, rễ nuôi điều kiện tối môi trường dạng lỏng điều kiện tối ưu cho phát triển sinh khối rễ tơ Sử dụng ma trận Plackett-Burman (Plackett, Burman 1946) để đánh giá tác động đồng thời nhiều yếu tố (dinh dưỡng elicitor) lên khả sinh trưởng tích lũy Plumbagin, qua chọn lọc xác định điều kiện môi trường nuôi cấy rễ tơ có bổ sung: nước dừa: 14,30%, chitosan 100 mg/L, salicylic acid 19,40 mg/L peptone 500 g/L thu kết tối ưu với trọng iii lượng tươi 5,268 g, trọng lượng khô: 0,46 g hàm lượng Plumbagin: 13,135 mg Ngoài ra, hoạt tính Plumbagin kiểm chứng qua việc cảm ứng biểu đặc điểm hình thái thay đổi cân biểu số gene liên quan tới trình chết tế bào HepG2, thông qua mật độ trung bình tế bào HepG2 giảm, phân mảnh nhân biểu gene (bax bcl-2) liên quan đến trình apoptosis iv ABSTRACT Plumbago zeylanica L is an important pharmaceutical plant Its roots contain high quantity of Plumbagin, a naphthoquinone that has positive effects against cancer cells, bacteria, fungi as well as insects This research aims to produce Plumbagin sources through culturing Plumbago zeylanica L hairy roots on the selection of suitable plant segment for transgene The study also identifies the transgene efficiency under effects of incubation time and acetosyringone concentration; identifies other factors (culturing condition, media, nutrition and elicitor) on plant growth and plant capacity to accumulate Plumbagin in hairy roots and evaluates anticancer effect of Plumbagin on liver carcinoma This study showed that the highest transgenic efficiency (0.025%) was achieved when leaf segment was used to generate transgenic hairy roots in 3.47 days of incubation with Agrobacterium rhisogenis ATCC 11325 at 134.09 µM acetosynringone P Zeylanica L hairy roots showed to be grow best in liquid MS media and in dark condition Using Plackett-Burman (Plackett Burman, 1946) matrix to analyse efficiency of co-factors, the optimum condition for hairy roots to grow and accumulate Plumabagin was media supplemented with 14.30 % coconut water, 100 mg/L chitosan, 19.40 mg/L salicyclic acid and 500 g/L peptone With the listed condition, the best result achieved were 5.268 g fresh weigh and 0.46 g dry weight of hairy roots, with plumbagin content was 13.135 mg Besides, plumbagin had effects on physiology of liver cancer cells It also affects some apoptotic genes of HepG2 cells The results showed that there were iv a reduction in number of HepG2 cells, fragmentation in nucleus and expression of apoptotic bax and bcl-2 genes v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH viii MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Cây Bạch hoa xà 1.1.1 Nguồn gốc phân loại 1.1.2 Đặc điểm hình thái 1.1.3 Thành phần hóa học 1.1.4 Công dụng dịch trích ly từ rễ BHX 1.2 Plumbagin 1.2.1 Cấu trúc đặc tính hóa học v 1.2.2 Sinh tổng hợp Plumbagin thực vật 1.2.3 Hoạt tính Plumbagin 1.2.3.1 Hoạt tính kháng oxy hóa 1.2.3.2 Hoạt tính kháng viêm 1.2.3.3 Hoạt tính kháng ung thư 10 1.2.3.4 Hoạt tính kháng khuẩn 12 1.2.3.5 Hoạt tính kháng nấm 13 1.2.4 Độc tính plumbagin 13 1.2.5 Tình hình nghiên cứu thu nhận hoạt chất Plumbagin từ thực vật 16 1.3 Chuyển hóa thứ cấp từ thực vật 20 1.3.1 Hợp chất thứ cấp từ thực vật 20 1.3.2 Con đường chuyển hóa hợp chất thứ cấp 21 1.3.3 Dược tính hợp chất thứ cấp từ thực vật 24 1.4 Sự cần thiết nuôi cấy rễ tơ thu nhận hợp chất thứ cấp 25 1.4.1 Sự hình thành rễ tơ thực vật 27 1.4.2 Chuyển gen tạo rễ tơ nhờ Agrobacterium rhizogenes 28 1.4.2.1 Ri-plasmid vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes 28 1.4.2.2 Sự chuyển nạp gen từ vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes vào tế bào thực vật 29 1.4.2.3 Sự biểu gen vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes mô thực vật 32 1.4.2.4 Tạo rễ tơ thực vật Agrobacterium rhizogenes 39 1.5 Nuôi cấy rễ tơ thực vật 40 1.5.1 Ảnh hưởng dòng rễ tơ 41 * 10 0.29 0.31 -0.018 0.403-0.902-0.895 -0.735 0.046 11 0.34 0.35 -0.011 0.669-0.733-0.719 -1.022 0.090 12 0.45 0.43 0.019 0.3380.8780.870 0.621 0.033 13 0.34 0.39 -0.048 0.413-2.389-3.064 * -2.57 0.334 14 14 0.38 0.37 0.013 0.2850.5960.580 0.367 0.012 11 15 0.28 0.27 0.012 0.4330.5780.563 0.491 0.021 24 16 0.47 0.47-4.956E-003 0.783-0.403-0.389 -0.739 0.049 17 0.39 0.35 0.030 0.3031.3771.431 0.944 0.069 18 0.36 0.38 -0.019 0.391-0.934-0.929 -0.744 0.047 19 0.40 0.40-7.291E-003 0.726-0.527-0.512 -0.834 0.061 22 20 0.38 0.38-9.912E-004 0.454-0.051-0.049 -0.045 0.000 17 21 0.43 0.43-2.114E-003 0.338-0.098-0.094 -0.067 0.000 10 22 0.33 0.34-6.505E-003 0.371-0.310-0.299 -0.230 0.005 19 23 0.34 0.36 -0.022 0.405-1.094-1.103 -0.909 0.068 24 0.35 0.37 -0.015 0.285-0.672-0.657 -0.415 0.015 15 25 0.44 0.39 0.047 0.4132.3002.869 * 2.40 0.310 Exceeds limits + Hàm lượng plumbagin Response plumbagin Transform: None Mean F p-value Square Value Prob > F Sequential Model Sum of Squares [Type I] Sum of Source Squares df Mean vs Total3319.63 3319.63 Linear vs Mean396.45 99.11 1.54 0.2291 2FI vs Linear858.69 143.12 4.67 0.0083 Suggested Quadratic vs 2FI 181.95 45.49 1.84 0.1980 Cubic vs Quadratic 240.86 48.17 37.17 0.0006 6.48 1.30 5004.06 25 200.16 Residual Total "Sequential Model Sum of Squares [Type I]": Suggested Select the highest order polynomial where the additional terms are significant and the model is not aliased Lack of Fit Tests Sum of Mean F p-value Source Squares df Square Value Prob > F Linear 1281.50 15 85.43 65.92 0.0001 2FI 422.81 46.98 36.25 0.0005 Quadratic 240.86 48.17 37.17 0.0006 Cubic 0.000 Pure Error 6.48 "Lack of Fit Tests": Suggested Aliased 1.30 Want the selected model to have insignificant lack-of-fit Model Summary Statistics Std Adjusted Predicted Source Dev R-Squared R-Squared R-Squared PRESS Linear 8.02 0.2354 0.0824 -0.4185 2389.44 2FI 5.54 0.7451 0.5631 -0.8590 3131.39 Quadratic 4.97 0.8532 0.6476 -1.5751 4337.50 1.14 0.9962 0.9815 Cubic + Case(s) with leverage of 1.0000: "Model Summary Statistics": Focus on the model maximizing the "Adjusted R-Squared" Use your mouse to right click on individual cells for definitions Aliased PRESS statistic not defined and the "Predicted R-Squared" Response + Suggested plumbagin ANOVA for Response Surface Reduced Cubic Model Analysis of variance table [Partial sum of squares - Type III] Sum of Mean F p-value df Square Value Prob > F 1674.17 17 98.48 67.15 < 0.0001 A-nuoc dua 126.27 126.27 86.10 < 0.0001 B-chitosan 15.47 15.47 10.55 0.0141 C-SA190.61 190.61 129.96 < 0.0001 145.95 145.95 99.51 AB12.44 12.44 8.48 0.0226 AC229.48 229.48 156.46 < 0.0001 AD48.99 48.99 33.40 0.0007 BC49.26 49.26 33.59 0.0007 BD13.00 13.00 8.86 0.0206 CD38.10 38.10 25.98 0.0014 B223.97 23.97 16.34 0.0049 C210.30 10.30 7.02 0.0329 D260.96 60.96 41.56 0.0004 ABC24.84 24.84 16.93 0.0045 ACD47.68 47.68 32.51 0.0007 BCD51.29 51.29 34.97 0.0006 A2B5.85 5.85 3.99 0.0859 10.27 1.47 Lack of Fit 3.79 1.89 Pure Error 6.48 1.30 Cor Total 1684.43 24 Std Dev 1.21 Source Squares Model D-pepton Residual Mean11.52 R-Squared Adj R-Squared C.V % 10.51 PRESS 310.79 1.46 < 0.0001 0.3166 0.9939 0.9791 Pred R-Squared 0.8155 Adeq Precision 42.717 The "Pred R-Squared" of 0.8155 is in reasonable agreement with the "Adj R-Squared" of 0.9791 "Adeq Precision" measures the signal to noise ratio desirable A ratio greater than is Your ratio of 42.717 indicates an adequate signal the design space This model can be used to navigate Coefficient Factor Standard 95% CI 95% CI Estimate df Error Low High Intercept 7.03 0.79 5.32 8.75 A-nuoc dua 1.31 0.32 0.62 1.99 1.11 -0.75 0.33 -1.47 -0.033 1.14 AB-0.97 0.39 -1.81 -0.12 1.32 AD1.21 0.47 0.19 2.23 1.75 BC0.95 0.37 0.16 1.75 1.17 BD-1.41 0.38 -2.23 -0.59 1.22 CD-0.90 0.40 -1.77 -0.024 1.25 B22.22 0.88 0.33 4.12 1.79 C21.48 0.69 -0.018 2.98 1.23 ACD-2.00 0.60 -3.29 -0.71 2.24 -0.73 0.40 -1.60 0.14 C-SA A2 B Final Equation in Terms of Coded Factors: plumbagin = +7.03 +1.31 * A -0.75 * C -0.97 * A * B +1.21 * A * D +0.95 * B * C -1.41 * B * D -0.90 * C * D +2.22 * B2 +1.48 * C2 -2.00 * A * C * D -0.73 * A2*B VIF 1.36 Response plumbagin Transform: None Diagnostics Case Statistics InternallyExternallyInfluence on Standard * Actual Predicted Studentized StudentizedFitted ValueCook's Order Value Value Residual Leverage Residual Residual DFFITS Distance 10.59 10.60-9.797E-003 0.957-0.039-0.036 -0.172 0.002 20 10.59 10.73 -0.14 0.497-0.167-0.155 -0.154 0.002 21 10.57 11.21 -0.64 0.889-1.598-1.856 * -5.25 * 1.14 12 7.61 8.19 -0.58 0.479-0.659-0.630 -0.604 0.022 23 10.92 11.38 -0.46 0.897-1.196-1.241 * -3.67 0.693 18 10.55 10.549.399E-003 0.9980.1660.154 * 3.30 0.702 7 6.71 7.27 -0.56 0.908-1.529-1.735 * -5.46 * 1.29 16 7.97 7.42 0.55 0.8831.3261.418 * 3.90 0.740 25 14.70 14.69 0.017 0.9890.1360.126 1.218 0.096 13 10 9.35 9.42 -0.078 0.927-0.238-0.221 -0.791 0.040 11 12.46 12.07 0.39 0.8770.9170.905 * 2.41 0.332 12 10.35 10.65 -0.30 0.464-0.343-0.321 -0.298 0.006 13 13.68 11.91 1.77 0.4712.0122.870 * 2.71 0.200 14 14 9.92 10.38 -0.45 0.493-0.527-0.497 -0.491 0.015 11 15 8.33 7.81 0.52 0.6720.7510.725 1.037 0.064 24 16 10.03 10.86 -0.83 0.708-1.271-1.342 * -2.09 0.218 17 6.86 7.53 -0.67 0.866-1.500-1.686 * -4.28 0.805 18 6.78 6.65 0.13 0.9860.9200.908 * 7.75 * 3.42 19 9.19 8.83 0.35 0.8630.7850.761 1.913 0.216 22 20 8.66 8.08 0.58 0.7690.9930.992 1.809 0.182 17 21 11.59 10.65 0.94 0.4641.0551.065 0.991 0.054 10 22 10.67 10.73 -0.061 0.497-0.071-0.065 -0.065 0.000 19 23 8.27 8.19 0.080 0.4790.0920.085 0.081 0.000 24 11.14 10.38 0.77 0.4930.8920.877 0.865 0.043 15 25 10.60 11.91 -1.31 0.471-1.486-1.662 -1.568 0.109 Exceeds limits Run Order - Tối ưu hóa Constraints Name Goal Lower Upper Lower Upper Limit Limit Weight Weight Importance nuoc dua is in range 10 30 1 chitosan is in range 100 300 1 SA is in range 10 100 1 pepton is in range 100 500 1 4.96833 luong tuoi maximize 2.24267 1 luong kho maximize 0.279667 0.510333 1 14.7033 pepton luong tuoi plumbagin maximize 5.05527 Solutions Number nuocdua kho chitosan SA luong plumbagin Desirability 114.33 100.00 19.40 500.00 4.96838 0.454644 11.0107 0.777 Selected 214.17 100.00 19.73 500.00 5.02979 0.456746 10.914 0.775 314.20 100.00 14.53 500.00 4.96835 0.443537 11.382 0.775 414.30 106.05 10.00 500.00 4.98112 0.429588 11.4738 0.756 511.31 100.00 10.09 499.84 6.07102 0.45557 10.5237 0.756 614.55 110.94 10.00 500.00 4.9685 0.426858 11.2877 0.744 717.04 100.00 46.74 500.00 4.33765 0.485803 10.1144 0.711 829.58 300.00 43.85 100.01 4.96828 0.518957 8.50208 0.710 910.12 100.00 17.45 486.56 6.1658 0.456357 9.53605 0.709 1028.92 299.86 38.91 100.00 4.96831 0.515453 8.45698 0.706 1127.50 299.98 23.75 100.02 4.96832 0.502806 8.50789 0.702 1229.51 300.00 40.34 107.16 4.96832 0.514166 8.3781 0.701 1326.93 300.00 13.06 100.00 4.96922 0.490235 8.67769 0.700 1426.91 299.99 12.12 100.00 4.97349 0.489118 8.69264 0.700 1530.00 122.22 76.44 100.00 4.34857 0.475315 9.70261 0.681 1630.00 128.22 69.27 100.59 4.54834 0.480185 9.09705 0.675 1730.00 132.89 65.39 100.00 4.68813 0.482946 8.74981 0.671 1830.00 100.71 65.75 100.00 3.991 0.484303 9.97744 0.662 1930.00 180.12 74.09 100.00 4.96653 0.467661 8.37006 0.654 2030.00 210.82 72.87 100.00 4.96831 0.465062 8.2496 0.643 2123.74 300.00 10.00 100.00 3.91034 0.445263 9.86735 0.603 2216.31 177.84 10.00 499.99 4.90594 0.403374 9.06877 0.602 2330.00 178.98 89.74 500.00 4.45864 0.447108 8.21437 0.578 2430.00 184.80 99.82 500.00 4.61562 0.447107 7.76632 0.562 2510.00 279.61 65.73 100.00 3.53916 0.44175 9.47698 0.535 2610.04 264.56 47.02 100.00 3.61714 0.442436 9.19103 0.534 2730.00 223.05 63.48 500.00 3.9491 0.433015 8.3603 0.522 2810.00 300.00 73.60 500.00 3.772 0.463899 6.35718 0.393 28 Solutions found Number of Starting Points: nuoc duachitosan SA 30 pepton 10.838275.40017.443 199.320 13.114192.18031.906 483.880 22.934199.70050.140 447.880 29.510200.44097.075 180.920 26.090296.28036.100 491.920 13.198116.00083.071 106.560 11.458256.10087.661 498.040 29.594265.14060.382 110.440 23.248104.02057.709 341.440 10.290112.82013.204 242.200 18.142215.16057.619 301.360 28.816192.06025.480 271.880 17.280156.12041.320 206.200 28.782257.36073.081 460.160 10.694151.68075.646 229.040 24.628263.94052.291 378.680 14.278175.96036.901 132.720 14.806171.50044.587 180.440 19.220268.98083.818 165.480 27.492173.22097.561 320.160 13.970277.98016.516 406.000 18.772149.54062.119 124.200 18.696223.84041.995 158.480 23.374147.14026.056 411.480 12.216292.60065.629 198.840 17.836282.94083.719 163.120 11.484251.64029.062 269.040 16.246272.74071.947 443.520 23.512291.30034.309 222.840 18.416185.40082.378 369.760 Factor Name A nuoc dua 14.33 10.00 30.00 0.000 Actual B chitosan 100.00 100.00 300.00 0.000 Actual C SA 19.40 10.00 100.00 0.000 Actual D pepton 500.00 100.00 500.00 0.000 Actual 95% CI low 95% CI high SE Pred 95% PI low Response Level Low Level High Level Std Dev Coding Prediction SE Mean luong tuoi 4.96838 0.46 3.91 6.03 0.52 3.77 6.16 luong kho 0.45098 0.020 0.41 0.50 0.033 0.38 0.53 0.98 8.89 13.13 1.62 7.50 14.52 plumbagin 11.1352 95% PI Phụ lục 4: Khảo sát khả kháng tế bào ung thư biểu mô gan plumbagin 4.1 Ảnh hưởng plumbagin lên mật độ tế bào HepG2 SAMPLE CONTROL CELL QUANTITY (CELLS/ml) x 104 2.5 57 55 22 135 113 57 58 23 137 118 60 59 25 Data source: Data in Notebook1 Equal Variance Test: Passed (P = 0.555) Group Name control 2.5 10 20 N 3 3 Source of Variation Between Groups Residual Total Missing 0 0 DF 10 14 Mean 137.667 115.333 58.000 57.333 23.333 SS 26306.667 50.667 26357.333 Std Dev 3.055 2.517 1.732 2.082 1.528 MS 6576.667 5.067 20 115 One Way Analysis of Variance Passed (P = 0.412) 10 141 Xử lý thống kê Sigmaplot 11.0 Normality Test: SEM 1.764 1.453 1.000 1.202 0.882 F 1298.026 P [...]... Plumbagin trong nuôi cấy in vitro Các nội dung chính của đề tài bao gồm: - Tạo và chọn nguồn vật liệu in vitro cây Bạch hoa xà dùng cho chuyển gen - Khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố đến sự hình thành rễ tơ 3 - Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và tích l y hoạt chất Plumbagin trong nuôi cấy rễ tơ cây Bạch hoa xà - Khảo sát khả năng kháng tế bào ung thư biểu mô gan của Plumbagin 4 Chương... (droseron), dihydroxy hydro plumbagin (idoshinanolon), chloro plumbagin, plumbagin acid); dạng ghép đôi (hai phân tử nối với nhau tạo thành biplumbagin: chitanon, zeylanon, isozeylanon và maritinon); có khi hai phân tử plumbagin và zeylanon ghép l i với nhau thành plumbazeylanon l m thành một triplumbagin Ngoài ra, cây còn chứa một số keton (elliptinon, vanilic acid), aminoacid (aspartic acid, tyrosin,... cấy rễ cây BHX in vitro Do có tác dụng dược l như đã nêu, song việc trồng cây BHX ở điều kiện tự nhiên để thu hoạt chất đòi hỏi nhiều thời gian, nên việc nghiên cứu tìm nguồn nguyên liệu chứa Plumbagin cao thông qua kỹ thuật công nghệ nuôi cấy rễ tơ cây BHX được đề xuất thông qua việc thực hiện đề tài: Nghiên cứu tạo rễ tơ cây Bạch hoa xà (Plumbago zeylanica L. ) và khảo sát khả năng tạo Plumbagin trong. .. khả năng sinh 87 trưởng rễ tơ cây Bạch hoa xà 3.8 Ảnh hưởng của chiếu sáng đến khả năng sinh trưởng rễ tơ cây 89 Bạch hoa xà 3.9 Ảnh hưởng của loại môi trường đến sinh trưởng rễ tơ BHX 90 nuôi cấy 3.10 Ảnh hưởng trọng l ợng ban đầu đến khả năng sinh trưởng rễ 92 tơ BHX nuôi cấy 3.11 Sự thay đổi trọng l ợng rễ và hàm l ợng Plumbagin theo thời 94 gian 3.12 Ảnh hưởng của một số yếu tố dinh dưỡng và elicitor... định Plumbagin bằng hệ thống HPLC 86 3.16 Đồ thị đường chuẩn hàm l ợng Plumbagin 87 3.17 Ảnh hưởng của trạng thái môi trường nuôi đến khả năng sinh 87 trưởng rễ tơ cây Bạch hoa xà 3.18 Ảnh hưởng của chiếu sáng đến khả năng sinh trưởng rễ tơ cây 88 Bạch hoa xà 3.19 Ảnh hưởng của loại môi trường đến sinh trưởng rễ tơ cây 90 BHX nuôi cấy 3.20 Ảnh hưởng trọng l ợng ban đầu đến khả sinh trưởng triển rễ tơ. .. màu vàng; Bầu noãn bé, 1 vòi nhụy dài hình chỉ Cây ra hoa quanh năm nhưng nhiều nhất vào các tháng 5 – 6 [1] (Hình 1. 1) Hoa Rễ L Hình 1.1: Cây Bạch hoa xà: a l và thân; b hoa; c rễ 1.1.3 Thành phần hóa học Hoạt chất chính trong thành phần hóa học của cây Bạch hoa xà l chất Plumbagin (5-hydroxy-2-methyl-1, 4-naphthoquinone), có ở dạng đơn (hydro plumbagin, dihydro plumbagin, hydroxyl plumbagin (droseron),... 3.1.2 Khảo sát tìm môi trường tối ưu để tạo chồi trực tiếp từ chồi ngủ 70 3.1.3 Phát triển cây hoàn chỉnh từ chồi in vitro 73 3.1.4 Khảo sát khả năng tạo rễ bất định của l và đoạn thân cây Bạch hoa xà in vitro 75 3.2 Chuyển gen tạo rễ tơ cây Bạch hoa xà 79 3.2.1 Ảnh hưởng của một số yếu tố đến sự hình thành rễ tơ 79 v 3.2.2 Xác định hoạt chất Plumbagin tích l y trong rễ tơ. .. threonin, alanin, histidin, glycin, methionin, hydroxy prolin ), ester (nonyl nonamoat, nonyl ethyl dodecanoat, benzyl 6 dihydroxy methoxy benzoat, stigmasterol acetal, lupeol acetat, keto dihydroxy ursenedioic acid dimethyl ester), terpenoid (bakuchiol, lupeol, sisterol, amyrin, taraxasterol),… Đặc biệt ở Việt Nam, ngoài linolenic và palmitic acid, Bạch hoa xà còn chứa 31 hóa chất ở trong thân, 13 trong. .. solani, Rhizopus stolonifer var stolonifer và Sclerotinia sclerotiorum [216] 7 1.2 Plumbagin 1.2.1 Cấu trúc và đặc tính hóa học Plumbagin, 2-methoxy-5-hydroxy-1, 4-naphthoquinone (C11H8O 3) (Hình 1. 2), l sản phẩm tự nhiên được khẳng định có trong rễ cây Plumbago indica L. , trọng l ợng phân tử 188,18; màu vàng và điểm hòa tan 78-79oC Plumbagin tan nhẹ trong nước nóng và tan tốt trong các dung môi alcohol,... Một số loại môi trường nuôi cấy thí nghiệm 60 2.7 Thiết kế thí nghiệm ảnh hưởng của một số yếu tố l n sự sinh 62 trưởng rễ tơ 3.1 Kết quả khảo sát ảnh hưởng của nồng độ nước Javel và thời 69 gian khử trùng tạo mẫu in vitro từ đoạn thân cây Bạch hoa xà 3.2 Kết quả khảo sát ảnh hưởng nồng độ các chất điều hòa sinh trưởng thực vật đến khả năng tạo chồi từ chồi bên in vitro của 71 vii cây Bạch hoa xà 3.3
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tạo rễ cây tơ bạch hoa xà (plumbago zeylanica l ) và khảo sát khả năng tạo plumbagin trong nuôi cấy in vitro , Nghiên cứu tạo rễ cây tơ bạch hoa xà (plumbago zeylanica l ) và khảo sát khả năng tạo plumbagin trong nuôi cấy in vitro , Nghiên cứu tạo rễ cây tơ bạch hoa xà (plumbago zeylanica l ) và khảo sát khả năng tạo plumbagin trong nuôi cấy in vitro , Bài chính Linh .pdf (p.23-132)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay