de cuong on thi dich te va quan ly dieu duong

11 271 3
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 13:50

Bộ đề hai bộ môn dịch tễ học và quản lý điều dưỡng giúp các bạn sinh viên có tài liệu tìm hiểu thêm để ôn tập đạt kết quả cao. giúp quá trình ôn tập hiệu quả hơn, bộ dề do giảng viên giảng dạy tại trường cao đẳng miền nam biên soạn. chúc các bạn ôn tập và thi đạt kết quả tốt DỊCH TỂ HỌC CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM 1.Nguồn truyền nhiễm có ý nghĩa quan trọng mặt dịch tễ học, điểm khởi đầu vụ dịch, : a Người lành mang trùng b Người bệnh nhiễm trùng mãn tính c Người bệnh thời kỳ ủ bệnh d Người khỏi bệnh mang trùng Bệnh sau lây lan theo nhiều chế a Dại b Thương hàn c Viêm gan siêu vi B d Cúm Bệnh sau lây lan theo chế a Dịch hạch b Lậu c Than d Lao Thời kỳ lây lan quan trọng đa số bệnh nhiễm trùng là: a Thời kỳ ủ bệnh b Thời ký tiền triệu chứng c Thời ký toàn phát d Thời kỳ hạ sốt Người nhiễm trùng triệu chứng mắt xích trình dịch, bệnh liệt kê sau lây truyền chủ yếu từ người nhiễm trùng triệu chứng a Thủy đậu b Thương hàn c Sốt rét d Bại liệt [] Đối với bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa, vai trò truyền nhiễm nước: a Quan trọng đất nước bảo tồn tác nhân lâu dài b Quan trọng đất người tiếp xúc với nước nhiều đất c Không quan trọng đất chất thải người động vật chủ yếu đất d Không quan trọng đất người sống chủ yếu đất Đối tượng nghiên cứu Dịch tễ học thường là: a Một người bệnh; b Một tượng sức khỏe/cộng đồng c Xác định tượng sức khỏe/cộng đồng; d Nguyên nhân làm xuất lan tràn bệnh/cộng đồng; Việc chẩn đoán nghiên cứu Dịch tễ học thường là: a Xác định trường hợp mắc bệnh; b Xác định tượng sức khỏe/cộng đồng; c Xác định nguyên nhân làm xuất lan tràn bệnh/cộng đồng; d Nghiên cứu tượng sức khỏe/cộng đồng; Việc điều trị Dịch tễ học là: a Điều trị cho người bệnh phác đồ b Một chương trình y tế can thiệp, giám sát, toán bệnh hàng loạt/cộng đồng c Một chương trình nâng cao sức khỏe d Chương trình nước 10 Quá trình phát triển tự nhiên bệnh gồm giai đoạn: Khỏe; Phơi nhiễm; Tiền lâm sàng; Lâm sàng; Diễn biến tiếp tục Các nghiên cứu mô tả liên quan tới giai đoạn: a 1, 2, 3; b 2, 3, 4; c 3, 4, 5; d 1, 2, 3, 4, 5; 11 Quá trình phát triển tự nhiên bệnh gồm giai đoạn: Khỏe; Phơi nhiễm; Tiền lâm sàng; Lâm sàng; Diễn biến tiếp tục Nghiên cứu tìm phương pháp phát chẩn đoán sớm liên quan tới giai đoạn: a 1, 2; b , 3; c , 4; d 2, 3, 12 Nếu hoạt động dự phòng cấp có kết làm giảm: a Tỷ lệ mắc điểm; b Tỷ lệ mắc; c Tỷ lệ mắc; d Thời gian phát triển trung bình bệnh; 13 Nếu hoạt động dự phòng cấp hai có kết làm giảm: a Tỷ lệ mắc điểm; b Tỷ lệ mắc; c Tỷ lệ mắc; d Thời gian phát triển trung bình bệnh; 14 Để đo lường kết hoạt động dự phòng cấp phải dùng: a Tỷ lệ mắc điểm; b Tỷ lệ mắc; c Tỷ lệ mắc; d Thời gian phát triển trung bình bệnh; 15 Để đo lường kết hoạt động dự phòng cấp hai phải dùng: a Tỷ lệ mắc điểm; b Tỷ lệ mắc; c Tỷ lệ mắc; d Thời gian phát triển trung bình bệnh; 16 Tiến hành phát bệnh sớm dự phòng cấp: a I b II c III d Ban đầu 17 Điều trị dự phòng: a Cấp I; b Cấp II; c Cấp III; d Ban đầu; 18 Các hoạt động y tế nhằm nâng cao yếu tố bảo vệ không đặc hiệu dự phòng: a Cấp I; b Cấp II; c Cấp III; d Ban đầu; 19 Các hoạt động y tế nhằm nâng cao yếu tố bảo vệ đặc hiệu dự phòng: a Cấp I; b Cấp II; c Cấp III; d Ban đầu; [] 20 Các hoạt động y tế nhằm loại bỏ yếu tố nguy dự phòng: a Cấp I; b Cấp II; c Cấp III; d Ban đầu; 21 Thực tiêm chủng vaccin cho quần thể dự phòng: a Cấp I; b Cấp II; c Cấp III; d Ban đầu; 22 Quá trình phát triển tự nhiên bệnh gồm giai đoạn: Khỏe; Phơi nhiễm; Tiền lâm sàng; Lâm sàng; Diễn biến tiếp tục Dự phòng cấp can thiệp vào giai đoạn: a.1 b c d 23 Quá trình phát triển tự nhiên bệnh gồm giai đoạn: Khỏe; Phơi nhiễm; Tiền lâm sàng; Lâm sàng; Diễn biến tiếp tục Dự phòng cấp hai can thiệp vào giai đoạn: a.1 b c d 24 Nhiễm trùng a Sự xâm nhiễm vi sinh vật gây bệnh vào quan khác thể b Sự xâm nhập vi sinh vật gây bệnh vào bên thể ký chủ c Sự gây bệnh cho ký chủ vi sinh vật ký sinh d Sự truyền bệnh nhiễm trùng cho thể ký chủ 25 Truyền nhiễm a Sự xâm nhiễm vi sinh vật gây bệnh vào quan thể b Sự xâm nhập vi sinh vật gây bệnh vào thể ký chủ c Sự gây bệnh cho ký chủ vi sinh vật ký sinh d Sự truyền bệnh nhiễm trùng từ thể sang thể khác 26 Đối với bệnh nhiễm trùng người, số tác nhân liệt kê sau đây, tác nhân có khả lây lan thấp a Trực khuẩn lao b Trực khuẩn thương hàn c Não mô cầu d Virus dại 27 Thể bệnh không triệu chứng lâm sàng thường xảy trường hợp bệnh a Thủy đậu b Sởi c Bại liệt d Ho gà 28 Nguồn truyền nhiễm bệnh tả, lỵ, thương hàn là: a Người mắc bệnh b Thực phẩm ô nhiễm c Nguồn nước nhiễm vi sinh vật gây bệnh d Động vật mắc bệnh [] 29.Biện pháp tác động vào nguồn truyền nhiễm để phòng bệnh lây qua đường tiêu hóa là: a.Tiêm phòng cho súc vật b Kiểm tra vệ sinh nguồn nước c Xử lý phân qui cách d Phát sớm người mắc bệnh, cách ly điều trị triệt để 30 Biện pháp tác động vào khối cảm thụ để phòng bệnh lây qua đường tiêu hóa là: a Uống thuốc phòng b Giáo dục vệ sinh cho nhân dân c Xây dựng tiện nghi vệ sinh khu dân cư d Theo dõi người khỏi bệnh mang trùng 31 Những người mắc bệnh lây qua đường tiêu hóa là: a Trẻ em b Người già c Tất người d Người suy giảm miễn dịch 32 Bệnh lây qua đường tiêu hóa giải phóng tác nhân gây bệnh môi trường bên qua nước tiểu là: a Tả b Lỵ c Thương hàn d Bại liệt 33 Biện pháp tác động vào đường truyền nhiễm để phòng chống bệnh lây qua đường tiêu hóa là: a Theo dõi người tiếp xúc b Phát sớm người mắc bệnh để cách ly c Giáo dục vệ sinh phòng bệnh cho nhân dân d Xử lý nguồn nước bị ô nhiễm 34 Dấu hiệu sau triệu chứng bệnh tả: a Tiêu chảy b Luôn buồn ngoài, rặn nhiều đau C Nôn mữa D Mất nước điện giải 35 Biện pháp dự phòng cấp để phòng chống bệnh lây qua đường tiêu hóa là: a Tiêm vắc xin b Uống thuốc phòng c.Xử lý phân an toàn d Phát sớm người mắc bệnh 36 Một số bệnh đường ruột tăng lên theo mùa tham gia việc làm lan truyền bệnh Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: a Nước b Thức ăn c Ruồi d Tay bẩn người mang vi khuẩn mạn tính 37 Biện pháp dự phòng cấp để phòng chống bệnh lây qua đường tiêu hóa là: A Giám sát, phát người mang trùng B Uống thuốc phòng C Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm D Phát sớm người mắc bệnh để điều trị 38 Bệnh phải cách ly bắt buộc phòng riêng khoa truyền nhiễm là: a Bệnh tả b Sốt xuất huyết c Sởi d Tiêu chảy E coli 39 Để phòng bệnh lây qua đường tiêu hóa cho cộng đồng cần giám sát phát điều trị người mang trùng cho: a Nhân viên y tế b Nhân viên tiếp thị c Nhân viên chế biến phân phối thực phẩm d Học sinh, sinh viên 40 Đa số bệnh lây qua đường hô hấp có miễn dịch bền vững, ngoại trừ bệnh: a Sởi b Đậu mùa c Ho gà d Nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính 41 Bệnh sởi lây truyền qua đường sau đây: a Tiêu hóa b Hô hấp c Máu d Da 42 Biện pháp phòng chống bệnh sởi có hiệu là: a Tiêm vắc xin sởi b Cách ly người bệnh từ sốt c Tránh tiếp xúc với người bệnh d Tiêm huyết chống sởi 43 Thời gian tiêm phòng vắc xin sởi tốt cho trẻ trẻ được: a tháng b tháng c tháng d tháng 44.Miễn dịch có mắc bệnh sởi gọi miễn dich: a Tự nhiên chủ động b Tự nhiên thụ động c Nhân tạo chủ động d Nhân tạo thụ động 45 Miễn dịch chống bệnh sởi mẹ truyền cho tháng đầu sau sinh gọi miễn dịch: a Tự nhiên chủ động b Tự nhiên thụ động c Nhân tạo chủ động d Nhân tạo thụ động QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG 1.Để thúc đẩy động làm việc, người ta thường sử dụng biện pháp sau, ngoại trừ: a Luôn khen ngợi b Thù lao xứng đáng, c Công d Nâng cao trình độ Biện pháp quản lý dùng đòn bẫy kinh tế bao gồm hình thức sau, ngoại trừ: a Thưởng b Phạt c.Tăng lương d Nâng cao trình độ Mục đích kiểm tra tài sản vật tư là: a Tránh lãng phí vật tư b Liệt kê mặt hàng cần dùng c Cân đối nhu cầu kinh phí có d Lập bảng dự trù Nguyên tắc chung cất giữ tài sản - vật tư điều dưỡng trưởng, ngoại trừ: a.Là người lập dự trự tài sản - vật tư b.Trực tiếp giữ kho tài sản vật tư c.Chịu trách nhiệm nhập xuất hàng d.Nắm vững số tài sản vật tư kho Cách xếp hàng kho để cất giữ bảo quản tài sản - vật tư: a Hàng nhập trước xếp để cấp phát trước b Hàng nhập sau xếp để cấp phát sau c Hàng nhập trước xếp để cấp phát sau d Hàng nhập sau xếp để cấp phát trước Cách cấp phát tài sản - vật tư kho: a Chỉ cấp hàng có yêu cầu người cần b Hàng nhập trước cấp phát trước c Mỗi mặt hàng phải có ô riêng, kê cao d Khi nhập, xuất hàng người giữ kho phải ghi thẻ kho Trong công tác điều dưỡng điều dưỡng trưởng khoa bao gồm số họp thông thường sau, ngoại trừ: a Giao ban hàng ngày b Họp bàn giao người bệnh c Họp hội đồng người bệnh hàng tuần, hàng tháng d Họp điều dưỡng trưởng khoa Trong biên họp, phần diễn biến họp cần ghi rõ ràng: a Ngày, tháng, năm, bắt đầu họp b Phát biểu cảm tưởng đại biểu c Kết biểu thông qua ý kiến thảo luận d Thư ký, chủ toạ ký tên Nội dung điều hành họp, ngoại trừ: a Giới thiệu mục tiêu họp, thành phần tham dự họp b Duy trì họp liên tục theo nội dung, mục tiêu đề c Phát biểu cảm tưởng đại biểu d Phân công nhiệm vụ cho cá nhân thực 11 Biện pháp quản lý hành chánh là: a luôn khen ngợi b thù lao xứng đáng c ban hành văn bản, quy chế… yêu cầu cấp thực d người lãnh đạo quan tâm cấp 12 Chọn câu đúng/ sai: Quản lý áp dụng cho người đứng đầu tổ chức a b sai 13 Chọn câu đúng/ sai: Biện pháp quản lý giáo dục tác động vật chất tạo động làm việc a b sai 14 Chọn câu đúng/ sai: Nhân bệnh viện không trực thuộc Bộ y tế Sở y tế trực tiếp định a b sai 15 Chọn câu đúng/ sai: Tại bệnh viện thuộc Bộ Y tế, nhân giám đốc bệnh viện định a b sai 16 Tác phong làm việc thiếu khoa học do: a Thiếu tính kỷ luật b Thiếu quy định chuẩn mực c không xác định vấn đề ưu tiên d Khả lập kế hoạch 17 Công tác quản lý hữu hiệu do: a Thiếu tính kỷ luật b Không xác định vấn đề ưu tiên c Không lập thời gian biểu d.Luộm thuộm 18 Chọn câu đúng/ sai: Công việc giáo dục sức khoẻ cho người bệnh công việc chăm sóc trực tiếp a b sai 19 Phải biết lựa chọn ưu tiên lập kế hoạch là: a Xác đinh ưu tiên xây dựng kế hoạch cụ thể cho hoạt động b Phải lập phiếu kiểm tra hoạt động khác c Phải mạnh dạn nói lời từ chối với số công việc d Phải biết uỷ quyền 21 Chọn câu đúng/ sai: Người lĩnh hàng không thiết phải điều dưỡng trưởng mà uỷ quyền cho người khác a b sai 22 Chọn câu đúng/ sai: Đặc điểm kiểu lãnh đạo độc đóan thông tin nghèo nàn a b sai 23 Một đặc điểm lãnh đạo tập trung là: a Trình bày dự kiến hoạt động b Hướng mối quan hệ chiều c Điều hành kiểm soát có giới hạn d Ra mệnh lệnh, thị 24 Một đặc điểm lãnh đạo buông lỏng là: a Ít đạo b Điều hành kiểm soát có giới hạn c Hướng mối quan hệ chiều d.Trình bày dự kiến hoạt động 25 Một đặc điểm lãnh đạo dân chủ là: a Trình bày dự kiến hoạt động b Hướng mối quan hệ chiều c Điều hành kiểm soát có giới hạn d Điều hành kiểm soát cao 26 Một đặc điểm lãnh đạo độc đoán là: a Trình bày dự kiến hoạt động b Hướng mối quan hệ chiều c Điều hành kiểm soát có giới hạn d Điều hành kiểm soát cao 27 Biên chế đơn vị phải vào: a Chỉ tiêu kế hoạch giao b Giường bệnh c Học sinh, Sinh viên d Kế hoạch bệnh viện 28 Nghị định Chính phủ việc tuyển dụng quản lý cán công chức đơn vị nghiệp nhà nước a 115/2003/NĐ - CP b 116/2003/NĐ - CP c 117/2003/NĐ - CP d 118/2003/NĐ - CP 29.Nghị định Chính phủ việc tuyển dụng sử dụng cán công chức đơn vị nghiệp nhà nước a 115/2003/NĐ - CP b 116/2003/NĐ - CP c 117/2003/NĐ - CP d 118/2003/NĐ - CP 30 Thời gian chăm sóc trực tiếp trung bình cho người bệnh thuộc nhóm chăm sóc cấp II là: a 2h/ngày/1 người bệnh b 4h/ngày/1 người bệnh c 3h/ngày/1 người bệnh d 1h/ngày/1 người bệnh 31 Thời gian chăm sóc gián tiếp trung bình cho người bệnh : a 10phút/ngày/1 người bệnh b 40 phút/ngày/1 người bệnh c 20phút /ngày/1 người bệnh d 30phút /ngày/1 người bệnh 32 Thời gian buồng điều dưỡng trưởng thường vào: a Sau có người bệnh nhập viện b Buổi chiều c Sau giao ban d Sau có người bệnh cấp cứu 33 Vai trò điều dưỡng trưởng khoa trong/sau buồng thể hiện, ngoại trừ: a Chủ động tham gia trao đổi với thầy thuốc cách chăm sóc đặc biệt b Khám cho tất người bệnh c Thảo luận chuyên môn buồng để thầy thuốc thay đổi y lệnh d Giám sát công tác chăm sóc người bệnh 34 Nội dung chức tổ chức thực là: a Xây dựng chuẩn mực đánh giá b Mô tả công việc cho lĩnh vực c Xác định mô hình chăm sóc d Phân công nhân viên đảm nhiệm theo nhóm 35 Lập kế hoạch dự án giai đoạn bao gồm: a Đánh giá tình hình b Xin phép cấp đồng ý c Chỉ đạo thực d Điều chỉnh kế hoạch cần 37 Phần thứ nội dung biên bao gồm: 10 a Thời gian họp, địa điểm, thành phần b Những vấn đề đưa thảo luận c Lời phát biểu đại biểu dự hội nghị d Các báo cáo hội nghị 38 Các câu sau đúng, ngoại trừ: a Người lĩnh hàngkhông thiết phải điều dưỡng trưởng mà uỷ quyền cho người khác b Người lĩnh hàng theo uỷ quyền điều dưỡng trưởng chịu trách nhiệm hoàn toàn số hàng lĩnh c Người điều dưỡng trưởng người lập dự trù vật tư tiêu hao khoa d Người điều dưỡng hành trực tiếp giữ kho tài sản vật tư 40 Chọn câu nhất: a.Lãnh đạo tập trung kiểu lãnh đạo trì kiểm soát gắt gao tới thành viên nhóm b.Đặc điểm kiểu lãnh đạo độc đoán thông tin nghèo nàn c.Quản lý áp dụng cho người đứng đầu tổ chức d.Biện pháp quản lý giáo dục tác động tinh thần tạo động làm việc 11
- Xem thêm -

Xem thêm: de cuong on thi dich te va quan ly dieu duong, de cuong on thi dich te va quan ly dieu duong, de cuong on thi dich te va quan ly dieu duong

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay