Giáo án âm nhạc lời chào buổi sáng

20 188 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 13:35

GIAO AN THAO GING HC K I Nm hoc: 2016 Linh vc Phat triờn thõm my Dy hỏt: Li cho bui sỏng Nghe hỏt: VTN: Chim m v chim GV: Lu Th Tỳ Nhúm tr Trung Tõm A Dy hỏt: Li cho bui sỏng Nghe hỏt: Ngn nn lung linh VTN: Chim m chim GIA èNH Phn 1: Nghe thu hỏt ti LI CHAO BUễI SANG LI CHAO BUễI SANG Yêu mẹ Mẹ làm Từ sáng sớm Dậy thổi cơm Mua thịt cá Em kề má ược mẹ yêu Ơi mẹ ơi, Con yêu mẹ lắm! Phn 2: Giai iờu õm nhc Nghe hỏt: Mỳa cho m xem Phn 3: Giao lu õm nhc VTN: Chim m chim Chng trinh ờn õy la kờt thuc! Trao qua tng cua chng trinh Xin chao v hen gp lai!!!
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án âm nhạc lời chào buổi sáng , Giáo án âm nhạc lời chào buổi sáng , Giáo án âm nhạc lời chào buổi sáng , Phần 2: Giai điệu âm nhạc Nghe hát: Múa cho mẹ xem

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay