đất cà mau

15 193 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 13:35

PHềNG GIO DC CHU THNH TRNG TIU HC GING NN V d gi lp 5A GIO VIấN: NGUYN VN KHNG Th t ngy 16 thỏng 10 nm 2013 Tp c Bi c : c bi Cỏi gỡ quý nht ? Vỡ Theo Nờu ni Hựng thy dung ,Quý giỏo bicho , Nam ? rng cỏingi gỡ quýlao nht ng trờnmi i l? quý nht ? Th t ngy 16 thỏng 10 nm 2013 Tp c Th t ngy 16 thỏng 10 nm 2013 Tp c t C Mau Luyện đọc Php phu , lu truyn , san sỏt Th t ngy 16 thỏng 10 nm 2013 Tp c t C Mau Bi chia lm on: + on 1: t u n ni cn dụng + on 2: C Mau t xp n thõn cõy c + on 3: Cũn li Th t ngy 16 thỏng 10 nm 2013 Tp c t C Mau Hoc sinh c tip ni Th t ngy 16 thỏng 10 nm 2013 Tp c t C Mau c bi nhúm Th t ngy 16 thỏng 10 nm 2013 Tp c t C Mau Th t ngy 16 thỏng 10 nm 2013 Tp c t C Mau T ng ma dụng , t n chõn chim Th t ngy 16 thỏng 10 nm 2013 Tp c t C Mau Tỡm hiu bi Cõu 2: 1: Cõy Maci C cú Mau gỡ khỏc Cõu trờnMau t C mcthng ?? Ngi C Mau Ma C Mau l ma dụng :rt t ngt ,d di nhng dng nh ca nh th no ? chúng tnh -Cõy ci mc thnh chũm,thnh rng ;r di cm sõu vo lũng t chng chi c vi thi tit khc nghit -Nh ca dng dc nhng b kờnh ,di nhng hng c xanh rỡ ;t nh n sang nh phi leo trờn cu bng thõn cõy c Cõy c Cõy bỡnh Cõy bỏt bn Th t ngy 16 thỏng 10 nm 2013 Tp c t C Mau Tỡm hiu bi Cõu : Ngi C Mau cú tớnh cỏch nh th no ? Ngi C Mau thụng minh, giu ngh lc,thng vừ, thớch k v thớch nghe nhng chuyn kỡ l v sc mnh v trớ thụng minh ca ngi Th t ngy 16 thỏng 10 nm 2013 Tp c t C Mau Tỡm hiu bi Cõu : Bi trờn cú my on ?Em hóy t tờn cho tng on ? Bi trờn cú on on 1: Ma C Mau on : t ,cõy ci v nh ca C Mau on :Tớnh cỏch ngi C Mau Luyn Thi c c din din cm cm Sống đất mà ngày xa, dới sông sấu cản mũi thuyền, cạn hổ rỡnh xem hát này, ngời phải thông minh giàu nghị lực Họ thích kể, thích nghe nhng huyền thoại ngời vật hổ, bắt cá sấu, bắt rắn hổ mây Tinh thần th ợng võ cha ông đợc nung đúc lu truyền để khai phá gi gỡn mũi đất tận Tổ quốc Th t ngy 16 thỏng 10 nm 2013 Tp c t C Mau *Ni dung: S khc nghit ca thiờn nhiờn C Mau gúp phn hun ỳc nờn tớnh cỏch kiờn cng ca ngi C Mau Hẹn gặp lại! [...]... 2013 Tp c t C Mau Tỡm hiu bi Cõu 3 : Ngi C Mau cú tớnh cỏch nh th no ? Ngi C Mau thụng minh, giu ngh lc,thng vừ, thớch k v thớch nghe nhng chuyn kỡ l v sc mnh v trớ thụng minh ca con ngi Th t ngy 16 thỏng 10 nm 2013 Tp c t C Mau Tỡm hiu bi Cõu 4 : Bi vn trờn cú my on ?Em hóy t tờn cho tng on vn ? Bi vn trờn cú 3 on on 1: Ma C Mau on 2 : t ,cõy ci v nh ca C Mau on 3 :Tớnh cỏch ngi C Mau Luyn Thi... cái đất mà ngày xa, dới sông sấu cản mũi thuyền, trên cạn hổ rỡnh xem hát này, con ngời phải thông minh và giàu nghị lực Họ thích kể, thích nghe nhng huyền thoại về ngời vật hổ, bắt cá sấu, bắt rắn hổ mây Tinh thần th ợng võ của cha ông đợc nung đúc và lu truyền để khai phá gi gỡn mũi đất tận cùng này của Tổ quốc Th t ngy 16 thỏng 10 nm 2013 Tp c t C Mau *Ni dung: S khc nghit ca thiờn nhiờn C Mau. .. đúc và lu truyền để khai phá gi gỡn mũi đất tận cùng này của Tổ quốc Th t ngy 16 thỏng 10 nm 2013 Tp c t C Mau *Ni dung: S khc nghit ca thiờn nhiờn C Mau gúp phn hun ỳc nờn tớnh cỏch kiờn cng ca ngi C Mau Hẹn gặp lại!
- Xem thêm -

Xem thêm: đất cà mau , đất cà mau , đất cà mau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay