giáo án thơ cái ấm cái chảo

20 182 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 13:29

Lĩnh vực phát triển : Ngôn ngữ I: Mục đích – yêu cầu 1, Kiến thức - Trẻ biết tên thơ - Biết nội dung thơ 2: Kỹ - Rèn trẻ đọc thơ rõ ràng - Trẻ nhớ tên thơ - Đọc thơ cô 3: Thái độ - Biết đoàn kết giúp đỡ bạn bè - Không tranh dành đồ chơi bạn II: Chuẩn bị - Tranh ảnh minh họa - Rổ, lô tô đủ cho cô trẻ - Que Bạn Bạn tới trường Hãy nhút nhát Em dạy bạn hát Rủ bạn chơi Cô thấy cô cười Cô khen đoàn kết Bạn Bạn đến trường Vẫn nhút nhát Em dạy bạn hát Rủ bạn chơi Cô thấy cô cười Cô khen đoàn kết Bạn đến trường ? Bạn Bạn đến trường Vẫn nhút nhát Các bạn làm để giúp bạn? Cô giáo thấy chơi vui vẻ cô làm ? Bạn Bạn đến trường Vẫn nhút nhát Các bạn làm để giúp bạn? Cô giáo thấy chơi vui vẻ cô làm ? [...]...Cô giáo thấy các con chơi vui vẻ cô làm gì ? Bạn mới Bạn mới đến trường Vẫn còn nhút nhát Các bạn đã làm gì để giúp bạn? Cô giáo thấy các con chơi vui vẻ cô làm gì ?
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án thơ cái ấm cái chảo , giáo án thơ cái ấm cái chảo , giáo án thơ cái ấm cái chảo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay