khám phá các nguồn nước

30 306 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 13:21

Khám phá khoa học: BÉ BIẾT GÌ VỀ CÁC NGUỒN NƯỚC I Mục đích – Yêu cầu - Trẻ biết nguồn nước: Suối, biển, nước máy, nước giếng Trẻ biết ích lợi nguồn nước; - Rèn kỹ phân biệt nguồn nước, kỷ diễn đạt; - Giáo dục trẻ biết sử dụng nước tiết kiệm II Chuẩn bị - Hình ảnh nguồn nước slide: Suối, biển, nước máy, nước giếng ; - Hình ảnh việc sử dụng nước đời sống người động thực vật; - Hình ảnh mặt buồn, mặt vui III Tổ chức hoạt động Hoạt động 1:VĐTN hát: “Cho làm mưa với” -Cô trẻ vận động theo nhạc hát: “Cho làm mưa với” -Cô hỏi trẻ: +Các vừa múa hát hát gì? -Cô tạo tình dẫn dắt vào nội dung hoạt động Hoạt động 2:Khám phá nguồn nước -Cô chia trẻ thành nhóm, cô phát cho nhóm tranh nước biển, nước suối, nước giếng, nước máy cho trẻ thảo luận tên gọi ích lợi nguồn nước; -Thảo luận xong cô cho trẻ nêu nhận xét đội mình; -Cho trẻ xem hình ảnh ích lợi nguồn nước: Nước biển, nước suối, nước giếng, nước máy đàm thoại: +Đây nước gì?(Nước biển, nước suối, nước máy, nước giếng ) +Nước dùng để làm gì? -Cô mở rộng cho trẻ biết, có nước sông, nước ao, nước hồ; -Nếu nước điều xảy ra? -Nước cần thiết với thế nào? -Phải sử dụng nước nào? -Cô khái quát lại kết hợp với giáo dục trẻ sử dụng nước tiết kiệm Hoạt động 3:Đội giỏi -Cô giới thiệu trò chơi: “Đội giỏi hơn”; -Cách chơi: Cô chia trẻ thành nhóm, cô phát cho nhóm “1 mặt cười mặt buồn”; Cô cho trẻ xem hình ảnh slide, hình ảnh trẻ đưa mặt cười, hình ảnh sai trẻ đưa mặt buồn Đội nhận hoa,kết thúc trò chơi đội nhiều hoa đội dành chiến thắng; -Cô tổ chức cho trẻ chơi; -Cô nhận xét tuyên dương động viên trẻ; -Kết thúc hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: khám phá các nguồn nước , khám phá các nguồn nước , khám phá các nguồn nước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay