mưa từ đâu mà có

23 211 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 13:21

GV: PHAN THỊ MỘNG THÙY I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - Trẻ biết trình tạo thành mưa, biết ích lợi tác hại mưa người, cối vật; - Rèn kỹ phân biệt, xếp vòng tuần hoàn nước để tạo thành mưa; - Giáo dục trẻ không nghịch nước mưa; mặc áo mưa, che dù mưa II CHUẨN BỊ - Đàn, số slide máy tính, 12 tranh trình tạo mưa, tranh vòng tuần hoàn nước cắt rời; số hình ảnh nên hay không nên; - bảng gài, thước chỉ, rổ to III CÁCH TIẾN HÀNH Hoạt động 1: Trò chuyện bé - Cho trẻ vận động theo nhạc hát: “Cho làm mưa với”; - Cô hỏi trẻ: + Nước mưa có ích lợi gì? +Vào mùa hè, nước ở ao hồ thường khô cạn, sao? + Nước bốc đâu? + Những đám mây nào? +Tại lại có mây đen? Hoạt động 2: Mưa từ đâu mà có? - Chia lớp thành hai đội, đội có rổ đựng tranh trình tạo thành mưa Trong vòng phút thành viên đội thảo luận xếp theo thứ tự trình tạo thành mưa Sau hết thời gian đội đem tranh gắn lên bảng cho trẻ nói kết xếp (trẻ nói theo hiểu biết); - Cho trẻ kiểm tra kết cách xem số slide trình tạo thành mưa máy tính; - Cho trẻ tự kiểm tra xếp lại trình tạo thành mưa cho thứ tự đội ( chưa đúng); - Cho trẻ nhắc lại trình tạo thành mưa nhiều lần? - Vậy mưa từ đâu mà có? - Cô củng cố kiến thức lại cho trẻ: Mặt trời chiếu xuống mặt nước làm nước nóng bốc tạo thành đám mây nhỏ, nhiều đám mây nhỏ tạo thành đám mây lớn,những đám mây ngày nặng rơi xuống tạo thành mưa; - Cho trẻ xem tiếp số slide hỏi trẻ: + Mưa có lợi ích gì? Để không bị bệnh mưa làm gì? Kết hợp giáo dục trẻ; + Nếu mưa điều xảy ra? + Những tác hại mưa? (lũ lụt) + Con người cần phải làm trước tác hại đó? Kết hợp giáo dục trẻ; Hoạt động 3: Bé chơi • Trò chơi 1: Ghép tranh - Cách chơi: Chia trẻ làm đội, vòng phút thành viên đội thảo luận ghép thành tranh trình tạo thành mưa cho hoàn chỉnh Sau ghép xong cho trẻ nói nội dung tranh vừa ghép; - Cho đội thi đua với nhau; - Cô trẻ kiểm tra kết kết hợp tuyên dương, động viên trẻ • Trò chơi 2: Đội nhanh - Cách chơi: Chia lớp làm đội, đội có hình ảnh nên hay không nên, thời gian phút thành viên đội phân loại hình ảnh nên làm không nên làm; - Cho trẻ thi đua đội với nhau; - Cho trẻ kiểm tra kết cách xem slide máy tính; - Nhận xét chơi, tuyên dương động viện trẻ Bầu trời nắng Hơi nước bốc lên Bầu trời mưa SẤM CHỚP ẦM ẦM Sấm sét Mưa nhỏ giọt Trời bắt đầu mưa Trời bắt đầu mưa to Trời mưa to BÃO Đường phố ,xe cộ bị hư ngập nước Trời mưa không khí lành, cỏ xanh tốt Nhưng mưa nhiều ? Nếu mưa lâu dài tượng xảy ra? TRÒ CHƠI NHÓM 1 NHÓM [...]...Trời bắt đầu mưa Trời bắt đầu mưa to Trời mưa to BÃO Đường phố ,xe cộ bị hư và ngập nước Trời mưa không khí trong lành, cây cỏ xanh tốt Nhưng nếu mưa nhiều thì như thế nào ? Nếu không có mưa lâu dài hiện tượng gì xảy ra? TRÒ CHƠI NHÓM 1 1 5 3 4 2 NHÓM 2 1 5 2 3 4
- Xem thêm -

Xem thêm: mưa từ đâu mà có , mưa từ đâu mà có , mưa từ đâu mà có

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay