ôn tập về thờ

11 188 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 13:19

Tit 127 I Lp bng thng kờ cỏc tỏc phm th hin i ó hc T T Tên Bài thơ Đồng chí Bài thơ tiểu đội xe không kính Đoàn thuyền đánh cá Bếp lửa Khúc hát ru em bé lớn lng mẹ ánh trăng Con cò Mùa xuân nho nhỏ Viếng lăng Bác 10 Sang thu 11 Nói với Tác Giả Năm Sáng tác Thể Thơ Tóm tắt nội dung Đặc sắc nghệ thuật T T Tờn bi th ng Bi th v tiu i xe khụng kớnh on thuyn ỏnh cỏ Tỏc gi Chớnh Hu Phm Tin Dut Huy Cn Bp la Bng Vit Khỳc hỏt ru nhng em ln trờn lng m Ng Khoa im Túm tt ni dung c sc ngh thut T Tỡnh ng ca nhng ngi lớnh da trờn c s cựng chung cnh ng v lớ tng chin u, c th hin tht t nhiờn, bỡnh d m sõu sc mi hon cnh, nú gúp phn quan to nờn sc mnh v v p tinh thn ca ngi lớnh cỏch mng Chi tit, hỡnh nh, ngụn ng gin d chõn thc, cụ ng, giu sc biu cm T Qua hỡnh nh c ỏo-nhng chic xe khụng kớnh, khc ho ni bt hỡnh nh nhng ngi lớnh lỏi xe trờn tuyn ng Trng Sn thi kỡ khỏng chin chng M vi t th hiờn ngang, tinh thn dng cm v ý chin u gii phúng Nam Cht liu hin thc sinh ng, hỡnh nh c ỏo; ging iu t nhiờn, kho khon, giu tớnh khu ng 1958 ch Nhng bc tranh p, rng ln, l v thiờn nhiờn, v tr v ngi lao ng trờn bin theo hnh trỡnh chuyn ỏnh cỏ ca on thuyn Qua ú th hin cm xỳc v thiờn nhiờn v lao ng, nim vui cuc sng mi Nhiu hỡnh nh p, rng ln, c sỏng to bng kiờn tng v tng tng; õm hng kho khon, lc quan 1963 Kt hp ch v ch Nhng k nim y xỳc ng v b v tỡnh b chỏu, th hin lũng kớnh yờu trõn trng v bit n chỏu i vi b v cng l i vi gia ỡnh quờ hng, t nc Kt hp gia biu cm vi miờu t v bỡnh lun; sỏng to hỡnh nh bp la gn lin vi hỡnh nh ngi b 1971 ch Th hin tỡnh yờu thng ca ngi m dõn tc T-ụi gn lin vi lũng yờu nc, tinh thn chin u v khỏt vng v tng lai Khai thỏc iu ru ngt ngo, trỡu mn Nm sỏng tỏc 1948 1969 Th th T T 1 Tờn bi th Tỏc gi nh trng Ng Duy Con cũ Ch Lan Viờn Mựa xuõn nho nh Thanh Hi Nm sỏng tỏc Th th Túm tt ni dung c sc ngh thut Hỡnh nh bỡnh d m giu ý ngha biu tng; ging iu chõn thnh, nh nh m thm sõu 1978 T T hỡnh nh ỏnh trng thnh ph, gi li nhng nm thỏng ó qua ca cuc i ngi lớnh gn bú vi thiờn nhiờn, t nc bỡnh d, nhc nh thỏi sng tỡnh ngha thu chung 1962 T T hỡnh tng cũ nhng li hỏt ru, ca ngi tỡnh m v ý ngha li ru i vi i sng ca mi ngi Vn dng sỏng to hỡnh nh v ging iu li ru ca ca dao ch Cm xỳc trc xuõn ca thiờn nhiờn v t nc, th hin c nguyn chõn thnh gúp xuõn nh ca i mỡnh vo cuc i chung Th th ch cú nhc iu sỏng, thit tha, gn vi dõn ca; hỡnh nh p gin d, nhng so sỏnh, n d sỏng to Lũng thnh kớnh v nim xỳc ng sõu sc ca nh th i vi Bỏc H mt ln t Nam ving lng Bỏc Ging iu trang trng v tha thit; nhiu hỡnh nh n d p v gi cm; ngụn ng bỡnh d, cụ ỳc 1980 Ving lng Bỏc Vin Phn g 1976 ch Sang thu Hu Thnh Sau 1975 ch Bin chuyn ca thiờn nhiờn lỳc giao t h sang thu qua s cm nhn tinh t ca nh th Hỡnh nh thiờn nhiờn đư ợc gi t bng nhiu cn giỏc tinh nhy, ngụn ng chớnh xỏc, gi cm Núi vi Y Phn g T Bng li trũ chuyn vi con, bi th th hin s gn bú, nim t ho v quờ hng v o lý sng ca dõn tc Cỏch núi giu hỡnh nh, va c th, gi cm, va gi ý ngha sõu xa Sau 1975 Ng - tit 127 I Lập bảng thống kê tác phẩm thơ đại học II Sp xếp tác phm thơ theo giai đoạn lịch sử ng r t ánh Bài thơ tiểu đội xe không kính Mùa xuân nho nhỏ GGiaiai iđđoạn sau oạn sau11997755 Giai Giaiđoạn đoạn1964 1964 1975 1975 Giai Giaiđoạn đoạn1964 1964 1975 1975 on c i i vớ Nó Sang thu Khúc hát ru nhũng mẹ em bé lớn lng c ng Bá l g n ế i V lửa p Bế oà nT đán huyền h cá Giai Giaiđoạn đoạn1954 1954- 1964 1964 ồng chí Con cò GGiaiai iđđoạn oạn 11994455- 1954 - 954 Thơ VN từ 1945 đến sau1975 Ng - tit 127 I Lập bảng thống kê tác phẩm thơ đại II Sp xếp tác phẩm thơ theo giai đoạn lịch sử III Giá trị nội dung Cuc sng t nc v ngi + Trong hai cuc khỏng chin: - Gian kh, hy sinh, anh dũng kiên cờng + Trong cụng cuc lao ng xõy dng t nc: ưư-ưCầnưưcù,ưhứngưkhởiưsayưmêưlaoưđộngư sángưtạo T tng tỡnh cm - Tỡnh yờu quờ hng t nc - Tỡnhưcảmưkínhưyêuưlãnhưtụ - Tỡnh ng ng i - Tỡnh cm gia ỡnh Ng - tit 127 I Lập bảng hệ thống tác phẩm thơ đại II Sp xp tác phm thơ theo giai oạn lch sử III Giá trị nội dung IV Một số đề tài thơ Tỡnh m Hỡnh nh ngi lớnh Tên thơ đặc điểm im chung: Nột riờng: Khúc hát ru nhng em bé lớn lng mẹ Con cũ - Ca ngi tỡnh m thiờng liờng, thm thit - S dng li ru - S thng nht hi ho tỡnh cm m vi tỡnh cm cỏch mng - Hỡnh tng sỏng to: Hỏt ru ln trờn lng m - Ca ngi tỡnh m v ý ngha li ru vi cuc i mi ngi - Hỡnh tng sỏng to: Hỡnh nh cũ i sut cuc i Ng - tit 127 I Lập bảng hệ thống tác phẩm thơ đại II Sp xp tác phm thơ theo giai oạn lch sử III Giá trị nội dung IV Một số đề tài thơ Tỡnh m Hỡnh nh ngi lớnh Tên thơ Đặc điểm im chung: Bi ng Bi th v tiu i xe khụng kớnh Bi nh Trng - V p tõm hn ngi lớnh -Tỡnh ng chớ, ng i da trờn c s cựng chung cnh ng, cựng lớ tng chin Nột riờng: u, cựng chia s nhng gian lao, thiu thn -V p v sc mnh ca tỡnh ng nhng ngi lớnh cỏch mng - Tinh thn dng cm, t th hiờn ngang, nim lc quan ý chin u ca ngi lỏi xe Trng Sn - Tõm s ca ngi lớnh sau chin tranh - Gi li nhng k nim ca nhng nm thỏng gian lao.Nhc nh o lớ ngha tỡnh thu chung Ng - tit 127 I Lập bảng hệ thống tác phẩm thơ đại II Sp xp tác phm th theo giai on lch s III Giá trị nội dung IV Một số đề tài thơ V Bút pháp nghệ thuật STT Tên Bút pháp xây dựng hình ảnh thơ Mùa xuân nho nhỏ (Thanh Hải) Bút pháp thực lãng mạn đậm đà chất Huế nh trng (Nguyễn Duy ) Hình ảnh gợi tả ý nghĩa khái quát, lời tự tình độc thoại n nn ân hận với ồng chí (Chính Hu) Bút pháp thực hình ảnh chân thực, cụ thể, chọn lọc cô đúc oàn thuyền đánh cá (Huy Cận) Bút pháp lãng mạn, nhiều so sánh liên tởng, bay bổng, giọng thơ vui tơi khoẻ khoắn ó ca sôi phấn chấn Con cò (Chế Lan Viên) Kết hợp tính dân tộc đại Ng - tit 127 I Lập bảng hệ thống tác phẩm thơ đại II Sp xp tác phm th theo giai on lch s III Giá trị nội dung IV Một số đề tài thơ V Bút pháp nghệ thuật VI Luyện tập ? Phân tích khổ thơ mà em thích thơ học [...]...Ng vn - tit 127 I Lập bảng hệ thống các tác phẩm thơ hiện đại II Sp xp các tác phm th theo giai on lch s III Giá trị nội dung IV Một số đề tài trong thơ V Bút pháp nghệ thuật VI Luyện tập ? Phân tích một khổ thơ mà em thích trong các bài thơ đã học
- Xem thêm -

Xem thêm: ôn tập về thờ , ôn tập về thờ , ôn tập về thờ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay